Jobbet "Motoringeniør til kapacitetscenter kampfly" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du en flyingeniør med power? Kan du lide at have en travl og varieret hverdag, fyldt med spændende oplevelser? Så søger vi netop dig, som har mod på at varetage funktionen som ansvarlig ved FMI for motoren til F-16 kampfly.

Om os
I KALU er vi systemansvarlige for materielsystemer til luftmilitære operationer. Vi skaffer, forsyner, vedligeholder og bortskaffer materiel. I Forretningsområde FLY er vi ca. 50 kolleger, som har det overordnede ansvar for at drive og udvikle Forsvarets fastvingede fly. Vi samarbejder i et internationalt miljø med flyproducenterne, industrien og andre nationer for at opnå de bedst mulige betingelser for driften af den enkelte flytype og våbensystem. Som den øverste tekniske myndighed i forsvaret har vi systemansvaret for flytyperne samt motorer, og har således ansvaret for vedligeholdelseskonceptet samt medvirker ved udarbejdelsen af strategien for videreudvikling af flytypen. Vi er en bredt sammensat sektion og består af specialister, herunder ingeniører og militære medarbejdere.

Hos kapacitetscenter F-16 er vi et team på 17 medarbejdere i Ballerup, og mangler en tekniker med ingeniør- eller officersbaggrund. Vi arbejder primært med udvikling, drift og logistik af F-16 flyet samt relaterede systemer, men også med F-35, som er på vej ind. Vi har yderligere én medarbejder, der er stationeret i USA til varetagelse af danske interesser i flyets programudvikling og vedligeholdelse.

Om stillinge
Som vores nye kollega bliver dine arbejdsopgaver inden for motorområdet at varetage teknisk og administrativ sagsbehandling blandt andet løsning af logistiske og materieltekniske problemstillinger på et højt fagligt niveau. Du vil få et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du skal varetage det materielfaglige ansvar for F-16 flyets motorområde.

Herudover skal du:

  • Rådgive brugerne i driftsspørgsmål, ofte med involvering af leverandøren.
  • Varetage teknisk og administrativ sagsbehandling af problemstillinger.
  • Udarbejde dokumentationsgrundlag for gennemførelse af vedligeholdelse, modifikationer og reparationer af F-16 motorer.
  • Sikre F-16 flyets luftdygtighed med brug af forsvarets dokumentations- og rapporteringssystemer.
  • Udøve selvstændig projektledelse af mindre projekter.
  • Deltage i internationalt materielsamarbejde.
  • Medvirke ved udarbejdelse af kontrakter.

Derudover kommer du løbende til at støtte forskellige områder og projekter inden for F-16 sektionens opgaveportefølje samt til at udarbejde notater og redegørelser. Yderligere skal du udarbejde og vedligeholde den nødvendige dokumentation, der danner grundlaget for vedligeholdelsesarbejdet og dermed også materielsikkerheden.

Vi kan tilbyde dig et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde. Du vil selvfølgelig blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Basen for forsvarets kampfly er beliggende i Skrydstrup. Vedligeholdelsen af forsvarets fly og tilhørende undersystemer udføres forskellige steder i Danmark og i udlandet, og der vil derfor være rejseaktivitet forbundet med stillingen.

Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Alternativt er du uddannet ingeniør.

Du har en grundlæggende teknisk baggrund og har en naturlig interesse for militærflyvning og specielt for jetmotorer. Du har administrativ erfaring – gerne med brug af SAP/R3. Herudover har du flair for IT-systemer, herunder MS Office.

Det er afgørende, at du arbejder ansvarligt, er selvdreven og initiativrig samt har gode analytiske evner. I en travl hverdag kan du bevare overblikket og arbejde selvstændigt og struktureret med komplekse problemstillinger.

Du er god til at kommunikere og evner at formulere dig forståeligt på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk. Du er en proaktiv og positivt engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som i grupper.

Ansættelsesvilkår

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Pedersen på telefon 2242 0154.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 med forventet tiltrædelse snarest muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen bedes du vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder