Jobbet "Miljøsagsbehandlere til Jordforureningssektionen i Forsvaret" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Jordforureningssektionen arbejder med forurenet jord og grundvand på Forsvarsministeriets arealer inden for Rigsfællesskabet samt på evt. danske militærbaser i udlandet. Arbejdet udføres fra faste arbejdspladser i Skrydstrup, Nørresundby eller Hjørring.

Sektionen består af ti medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Vi har en bred berøringsflade med de øvrige medarbejdere ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, danske miljømyndigheder, miljøspecialister fra nordiske- og baltiske lande, øvrige NATO-lande og eksterne samarbejdspartnere. Herved er der gode muligheder for erfaringsudveksling og udvikling.

Om stillingen
Vi tilbyder et udfordrende og alsidigt job, hvor du, i samarbejde med dine kollegaer, vil spille en vigtig rolle i arbejdet med at håndtere Forsvarsministeriets mangeartede problemstillinger inden for jord- og grundvandsforureninger.

PFAS har de seneste år fyldt meget i medierne, og vil forventeligt i fremtiden indtage førstepladsen over bekymrende miljøfremmede stoffer. Tilgangen til problematikkerne inden for PFAS-forureninger er i rivende udvikling, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er med i første række, hvad angår viden og kompetencer på området. Hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kommer du med garanti til at være en del af denne udvikling.

Som vores nye kollega i teamet vil dine væsentligste arbejdsopgaver være at varetage:
• Rådgivning vedrørende jord- og grundvandsforureninger internt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og inden for resten af Forsvarsministeriets område (Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet m.v.).
• Gennemførelse af forureningsundersøgelser.
• Monitering af grundvandsforureninger.
• Afværgeforanstaltninger og akutte oprydninger.
• Deltage i strategiske overvejelser på det grønne område.
• Bidrage til bæredygtige jordhåndtering og udarbejdelse af §8/§19-tilladelser.
• Rutinemæssig kontakt og bidrag til dialog med regioner og kommuner på miljøområdet.
• Udbud af forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger m.v.

Alt efter kvalifikationer og erfaring vil der være mulighed for at varetage tilsyn og sagsbehandling af forureningsundersøgelser, afværgeforanstaltninger og akutte oprydninger m.v. i Arktis.

Du skal påregne nogen rejseaktivitet inden for landets grænser (ca. 20 dage/år) og i mindre grad til udlandet, herunder rejser til Grønland, Færøerne og hvor Forsvarsministeriet i øvrigt har aktiviteter.

Om dig
Vi forestiller os, at du:
• Har en relevant naturvidenskabelig uddannelse f.eks. miljøingeniør, kandidat i miljøvidenskab, geolog eller lignende.
• Ønsker at bidrage aktivt til en professionel håndtering af Forsvarsministeriets mangeartede problemstillinger på miljøområdet.
• Er en stærk generalist eller specialist på fagområdet vedrørende forurenet jord og grundvand.
• Har en solid teoretisk og praktisk baggrund.
• Kan agere og finde helhedsorienterede løsninger i et krydsfelt af forskellige interesser - herunder de brugere, som vi hver dag servicerer.
• Er vant til at koordinere samarbejde med rådgivere, da en stor del af opgaverne løses med bidrag fra eksterne rådgivere via rammeaftaler.

Det er en fordel hvis du:
• Har erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.
• Kan dokumentere erfaring med feltarbejde (boretilsyn og prøvetagning).

Det er et krav, at du har gyldigt førerbevis til kat. B.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte chef for Jordforureningssektionen, Mette Marie Mygind på telefon 2935 7739 eller via mail fes-chjfs@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Malene Christiansen på telefon 7281 9195.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 eller snarest muligt. Vi forventer at afholde løbende samtaler, så tøv ikke med at søge stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.