Jobbet "To miljømedarbejdere til store projekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at sikre miljø og miljøtilladelser på en række af vores mange projekter og opgaver, som skal bidrage til at skabe bæredygtige byer?

Som vores nye kollega i HOFORs miljøsektion vil du være med til at løse miljøopgaverne i HOFORs mange projekter og driftsopgaver.

Vi søger både en kollega til en fast stilling til nedrivning og varmeprojekter og en barselsvikar til tunnelprojekter.

Miljøsektionens opgave er at få miljø-, natur- og fredningstilladelserne i hus. Vi står for arbejdet med ansøgninger og tilsyn, og det er os, der har kontakten til kommunernes miljø- og naturfolk. Som miljøkonsulent skal du derfor være projektdeltager i HOFORs projekter, sikre at vi får de krævede miljøtilladelser, gennemføre tilsyn og dokumentere, at tilladelserne efterfølgende bliver overholdt, når projektet udføres.

Fast stilling
Dine primære opgaver vil omfatte miljøarbejde i forbindelse med:

  • Miljøforhold, herunder miljøundersøgelser, styring af rådgiver og tilsyn med affaldshåndtering i nedrivnings- og bygningsrenoveringsprojekter
  • Sikring af miljøtilladelser og gennemførelse af miljøtilsyn på større ledningsarbejder på varmeområdet
  • Miljøforhold i projekter på HOFORs varmeværker (Amagerværket og spidslastværkerne)

Forventet ansættelse pr. 1. december 2019 eller efter nærmere aftale.

Barselsvikar
Dine primære opgaver vil omfatte miljøarbejde i forbindelse med:

  • Miljøforhold, herunder ansøgninger, tilsyn og styring af rådgiver på tunnel- og bassinprojekter
  • Sikring af miljøtilladelser og gennemførelse af tilsyn på større og mindre klima- og skybrudsprojekter

Vi ønsker, at du tiltræder barselsvikariatet snarest muligt. Vikariatet varer indtil udgangen af juni 2020, evt. med mulighed for forlængelse.

For begge stillinger gælder, at du vil deltage i sektionens øvrige opgaver såsom ledningsrenoveringsprojekter, miljørådgivning af vores driftsfolk, audit- og evalueringsopgaver, udarbejdelse af køresedler til jordsedler og lignende.

I Miljøsektionen får du 15 kolleger, som er en del af HOFORs store projektområde med mere end 200 medarbejdere, der alle brænder for at føre vores projekter til succesfuld idriftsættelse. Du bliver en del af et arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på en høj grad af faglighed og engagement. Din tekniske indsigt vil komme i spil gennem alle faser i projektet, og der er fokus på at levere god kvalitet til rette tid og budget.

Dine kompetencer
For begge stillinger forventer vi, at du har en miljøfaglig uddannelse, fx ingeniør, kemiker eller biolog, og vi forestiller os, at du har mindst 5 års erfaring med miljø- og naturopgaver, herunder myndighedstilladelser, miljøvurderinger og miljøtilsyn på anlægsprojekter. Din erfaring kan eksempelvis stamme fra en offentlig myndighed, et rådgivende ingeniørfirma eller fra en større bygherrevirksomhed.

Du kan lide at indgå i teamarbejde og åbent dele erfaringer med dine kolleger. Det er vigtigt, at du i travle perioder kan holde hovedet koldt og håndtere mange og forskellige opgaver sideløbende.

Du er god til at samarbejde på tværs, og det er vigtigt, at du trives med dagligt at have kontakt til mange kolleger og eksterne samarbejdspartnere, fx myndigheder, rådgivere og entreprenører.

Kommunikationen i sektionen er meget direkte og åben, og vi regner med, at du vil indgå i sparring m.m. på lige fod med dine kolleger.

Det er vigtigt, at du har en god forretningsforståelse og er udviklingsorienteret med sans for detaljerne og øje for forbedringsmuligheder.

Virksomhedssproget i HOFOR er dansk og du skal kunne begå dig på dansk i skrift og tale. Da der ofte er udenlandske entreprenører på byggepladserne, skal du desuden kunne kommunikere på engelsk.

IT er et naturligt arbejdsredskab for dig, du er relativt rutineret bruger af MS Office pakken, og du har nemt ved at lære nye IT-systemer, så du bl.a. nemt og hurtigt får rutine i brugen af GIS og Miljøsektionens IT-system.

Det er et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skaber vi fremtidens forsyning. Vi udvikler bæredygtige forsyningsløsninger, der kan håndtere klimaforandringer og miljøhensyn, så kommende generationer også kan få varme i stuen, gas på komfuret og rent drikkevand i hanen. Vi sørger desuden for, at spildevand og regnvand fjernes på en forsvarlig og miljørigtig måde, ligesom vi også sørger for miljørigtig afkøling i erhvervsejendomme, og vi opfører vindmøller. Vi bygger nyt, renoverer og optimerer hele tiden vores forsyning, så vi kan fortsætte med at levere forsyningsløsninger med høj sikkerhed og kvalitet.

Derfor er dit arbejde en del af en større udvikling.

Du kan læse mere på hofor.dk/baeredygtige-byer/

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Elizabeth Steenberg på telefon 2795 4130.

Ansøgningsfristen er søndag den 15. september 2019. Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler, og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.