Arbejdssted: By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding

Arbejdstid: 37 timer ugentligt med flekstid

Ansættelsestidspunkt: 1. februar 2021 eller snarest muligt
 

Hvad kan vi tilbyde:

I Kolding Kommune har vi brug for ekstra hænder til opgaver i forbindelse med revision af vandløbsregulativer, sagsbehandling på vandløbsområdet samt vandløbsvedligeholdelse. Vi kan derfor tilbyde en 4-årig ansættelse med følgende arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling i tilknytning til vandløbsloven, som bl.a. omfatter godkendelse af vandløbsprojekter, reguleringsprojekter, drænsager m.m.
 • Opgaver i forbindelse med revision af vandløbsregulativer.
 • Vandløbstilsyn, herunder tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen.

 Stillingen er forankret i Natur og Vand, der er en af 3 afdelinger i Miljøområdet.
Opgaverne løses i tæt samarbejde med kollegaerne i Vandløbsteamet og Natur & Vand samt Miljøområdet

Kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse, f.eks. biolog, miljøingeniør, miljøtekniker eller lignende. 
 • Erfaring med myndighedsbehandling på vandløbsområdet.
 • Gerne erfaring med vandløbsregulativer, vandløbsvedligeholdelse samt udtalelser i forhold til vandindvinding og udledningstilladelser.
 • Viden om fysiske, biologiske og hydrauliske forhold i vandløbssystemer.
 • Erfaring med GIS-opgaver og databaser i tilknytning til vandløbsområdet (f.eks. VASP).
 • En holdspiller med evne og lyst til at løse opgaver på tværs af fagligheder.
 • Udadvendt og vandt til at tale med lodsejere.
 • Trives med at arbejde med mange forskellige opgaver.
 • Gerne erfaring med at arbejde i en offentlig og politisk organisation.
 • Kørekort til personbil.

Hvem er vi?

Kolding Kommune er områdets største virksomhed med omkring 8000 ansatte i 5 forvaltninger. I Kolding står bæredygtighed højt på dagsordenen, og vi har store ambitioner på hele miljøområdet og for den grønne omstilling. Vi arbejder med afsæt i visionen ’Kolding - Vi designer livet’ og et mindset vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Du vil blive tilknyttet afdelingen Natur og Vand, som organisatorisk er placeret i Miljø og Grøn omstilling i By- og Udviklingsforvaltningen sammen med afdelingerne Miljø og Erhverv samt Klima og bæredygtighed. Vi ca. 50 administrative medarbejdere, fordelt på de 3 afdelinger.

Lederstilen er motiverende med stor fokus på uddelegering, medarbejderinddragelse og tværgående samarbejde for at skabe fælles løsninger, som skaber merværdi for vores interessenter.

I Natur & Vand er vi 17 medarbejdere som arbejder med et bredt udvalg af opgaver i tilknytning til overfladevand, natur, kysterne og outdoorområdet samt landsbyernes udvikling. Det drejer sig f.eks. om opgaver i forhold til vandområdeplaner, Natura 2000-planerne, vandløbsrestaureringsprojekter, naturgenopretningsprojekter, naturpleje, stiprojekter samt sagsbehandling og tilsyn efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og kystbeskyttelsesloven. Vi etablerer også outdoorfaciliteter som stier, shelters m.m. samt udfører formidlings- og kommunikationsopgaver på natur- og miljøområdet og samarbejder med kommunens 20 landsbyer om udviklings- og forskønnelsesprojekter.

Det må gerne være både sjovt og udfordrende at gå på arbejde, og vi fungerer i en dynamisk, inspirerende atmosfære med høj aktivitet og gode udviklingsmuligheder i selvledende teams. Vi lægger stor vægt på værdier som trivsel, samarbejde, humor, kvalitet, dialog, åbenhed og tillid.
Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Inger Birkebæk Madsen (Natur & Vand), tlf.: 79797450 eller vandløbsmedarbejder Sten Frandsen, tlf.: 79797497.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 6. december 2020

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 14. december 2020

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.