Jobbet "Miljøkonsulenter til HOFORs Miljøsektion" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for at arbejde for miljøet, og vil du være med til at sikre effektiv og ansvarlig håndtering af miljøforholdene på HOFORs mange projekt- og driftsopgaver? Så er du måske en af vores fire nye miljøkonsulenter.

HOFOR vil i de kommende år intensivere arbejdet med bæredygtighed, miljøforhold samt miljødata, og derfor skal vi ansætte fire nye kolleger til Miljøsektionen.

De fire stillinger, som ønskes besat er:

 • Stilling 1: Miljøkonsulent til projekter med modernisering af HOFORs Vandværker, vandbeholderanlæg og ledningstracéer
 • Stilling 2: Miljøkonsulent til projekter og opgaver på vandområdet, bl.a. med bygningsrenoveringsprojekter og lignende
 • Stilling 3: Miljøkonsulent til større spildevands- og klimaprojekter
 • Stilling 4: Miljøkonsulent til tværfaglige miljøområder, herunder bæredygtighed, miljøledelse og ISO 14001, understøttelse af miljøopgaver i driften, samt data- og afrapporteringsopgaver på især vand og spildevand

Til disse fire stillinger har vi brug for dygtige medarbejdere der, sammen med kollegerne, kan varetage miljøopgaver både på vores driftslokationer og på vores mange anlægsprojekter.

Miljøsektionens opgave er bl.a. at få myndighedstilladelser i hus på miljø-, natur- og fredningsområderne til de mange projekter og opgaver, der hvert år udføres i HOFOR. Miljøsektionen er med hele vejen fra analysefasen til anlægsarbejdet er slut, og vi står for arbejdet omkring ansøgninger, styring af miljøfaglige rådgivere, kontakten til kommunerne samt miljøtilsyn på projekterne. På den måde hjælper vi projekterne og driftsområderne igennem på miljøområdet. Som miljøkonsulenter er vi specialister på HOFORs mange aktiviteter, og vi er i den funktion garant for at sikre, at miljø- og naturlovgivningen bliver overholdt.

Stilling 1 & 2

Medarbejdere til stilling 1 og stilling 2 ansættes i Miljøsektionens Team - Vand & Energi, og skal hovedsageligt beskæftige sig med HOFORs drikkevandsforsyning.

Vi forestiller os, at du i stilling 1 skal arbejde med projekterne fra planfase til anlægsfase, dog især med plan- og miljøvurderingsopgaver (VVM). Derudover skal du stå for ansøgninger om tilladelser efter vandforsyningsloven samt tilladelser og dispensationer på miljø-, natur- og fredningsområderne. Det betyder, at du primært er med i projekternes indledende faser, hvor plangrundlag, de permanente driftstilladelser, samt de kritiske projekttilladelser sikres. I stilling 1 vil du i højere grad have den indledende myndighedskontakt og derigennem sikre, at vores myndigheder får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelserne på.

For stilling 2 forestiller vi os, at du især skal arbejde med projekterne i udførelsesfaserne, herunder at udarbejde ansøgninger om de miljø- og naturtilladelser, der er nødvendige i udførelsen af projekterne. Det drejer sig bl.a. om dispensation efter naturbeskyttelsesloven, korrekt håndtering af jordforurening og bygningsaffald mv. I stilling 2 vil du i højere grad skulle være ude på byggepladserne, deltage i byggemøder, styre entreprenører, håndtere kritiske pludseligt opståede miljø- og naturforhold m.v., for at sikre, at projekttilladelserne overholdes.

Stilling 3 & 4

Medarbejdere til stilling 3 og stilling 4 ansættes i Miljøsektionens Team - Spildevand.

I stilling 3 skal du særligt beskæftige dig med større spildevands- og klimaprojekter, herunder skybrudstunneler og bassinanlæg. Du skal især stå for de tilladelser efter miljø- og naturbeskyttelsesloven, der er er nødvendige i udførelsen af projekterne. Derudover skal du deltage i byggemøder og føre miljøtilsyn, styre rådgivere og entreprenører, håndtere kritiske miljøforhold m.v., for at sikre, at projekttilladelserne overholdes.

I stilling 4 skal du især beskæftige dig med miljøledelse i en praktisk hverdag. Du skal have fokus på de tværgående aktiviteter på miljøområdet. Samarbejdet med HOFORs driftsenheder er et fast element i dit arbejde, hvor du skal være bindeled mellem driften og miljøsektionen. Derudover skal du understøtte sektionsleder og afdelingschef med opstilling af miljømål og anden udmøntning af HOFORs miljøpolitik. En af dine hovedfunktioner er at arbejde med dokumentation, herunder data, og afrapportering af overholdelse af tilladelser og vilkår på miljøområdet.

Generelt for alle stillingerne

Det gælder for jer alle, at I som en del af miljøsektionen, skal deltage i løsningen af øvrige store som små opgaver såsom ledningsrenoveringer på alle forsyningsområder, miljøopgaver for vores driftsenheder, audit- og evalueringsopgaver, udarbejdelse af køresedler til bortskaffelse af jord og lignende. Udarbejdelse af tilladelser, gennemførelse af miljøtilsyn og styring af entreprenører og rådgivere vil derfor være en del af hverdagen.

Miljøsektionen består af 14 miljøkonsulenter, en varebestiller, to studenter, en teamleder og en sektionsleder. Selvom vi formelt består af to teams, arbejder vi sammen og hjælper hinanden på tværs af sektionen. Vi er en del af HOFORs store projektområde med mere end 200 medarbejdere, der alle brænder for at føre vores projekter til succesfuld idriftsættelse.

Du bliver en del af et arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på høj faglighed og engagement. Din tekniske indsigt vil komme i spil gennem alle faser i projektet, og der er fokus på at levere høj kvalitet til rette tid og budget.

Kandidaterne

For alle fire stillinger forventer vi en profil med naturvidenskabelig baggrund og en uddannelse som f.eks. biolog, geolog, naturforvalter, miljøingeniør eller lignende. Da vi arbejder med myndighedsopgaver, er det meget vigtigt, at I er gode til både mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk. Derudover vil det være en fordel, hvis I har min. fem års erfaring fra en lignende stilling som bygherre, rådgiver eller myndighed.

Selvom der samarbejdes på tværs af sektionen, er det vigtigt, at I kan arbejde selvstændigt og tør træffe beslutninger i hverdagen. Erfaring med myndighedskontakt, forståelse for processerne i en politisk ledet organisation og et grundlæggende kendskab til relevant lovgivning er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer følgende kompetencer for de enkelte stillinger:

Stilling 1:

 • Erfaring med plan- og VVM-forhold
 • Erfaring med kvalitetssikring af myndighedsvilkår i ansøgningsfasen, så HOFOR sikres saglige vilkår i tilladelserne

Stilling 2:

 • Erfaring med miljøopgaver, herunder især jordforurening og bygningsaffald
 • Erfaring med gennemførelse af tilsyn på store projekter, herunder håndtering af rådgivere og entreprenører i anlægsfaser, så overholdelse af HOFORs tilladelser sikres

Stilling 3:

 • Erfaring med kvalitetssikring af myndighedsvilkår i ansøgningsfasen, så HOFOR sikres saglige vilkår i tilladelserne
 • Erfaring med gennemførelse af tilsyn på store anlægsprojekter, herunder håndtering af rådgiver og entreprenør i anlægsfaserne, så overholdelse af HOFORs tilladelser sikres
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med geologi og/eller grundvand og/eller kemi i materialer (boremudder/beton)

Stilling 4:

 • Erfaring med miljøledelsessystemer og miljøledelsesprocesser, herunder afrapportering i den del af organisationen, hvor data bliver genereret. Du skal således have erfaring med at omsætte miljøledelse fra teori til praksis
 • Erfaring med vurdering af datakvalitet og brug af data til afrapportering. I denne sammenhæng vil data både være kvalitative (faglig vurdering) og kvantitative (talmængder, koncentrationer m.v.)

Det er vigtigt for alle stillinger, at I motiveres af teamarbejde og åbent deler erfaringer med kollegerne. I kritiske og konfliktfyldte situationer, når opgaverne løber stærkt, skal I kunne holde hovedet koldt, og det er vigtigt, at I kan håndtere mange og forskellige opgaver sideløbende.

I skal kunne samarbejde på tværs af fagligheder, og I skal trives med dagligt at have kontakt til mange kolleger og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. myndigheder, rådgivere og entreprenører. Kommunikationen i sektionen er direkte og åben, og derfor er det vigtigt, at I kan håndtere en kontant omgangsform.

Det er ligeledes vigtigt, at I har en god forretningsforståelse og er udviklingsorienteret med sans for detaljerne og øje for forbedringsmuligheder.

Virksomhedssproget i HOFOR er dansk, og I skal kunne begå jer effektivt på dansk i både skrift og tale. Da der ofte er udenlandske entreprenører på byggepladserne, skal I desuden kunne kommunikere på engelsk.

I er relativt rutinerede brugere af MS Office pakken, og I har nemt ved at sætte jer ind i nye IT-systemer, så I bl.a. nemt og hurtigt får rutine i brugen af GIS og miljøsektionens egenudviklede IT-system.

Det er et krav, at I har gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Bliv en del af en større udvikling

I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder som er rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas samt vindenergi.

Vi udvikler, bygger nyt og renoverer, så vi hver dag kan levere grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til mere end en million mennesker i Københavnsområdet.

Læs mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtige-byer/.

Klar til at ansøge?

Har du konkrete spørgsmål til stilling 1 og 2, kan du kontakte teamleder, Kasper Mirsbach Henkel, på telefon 2795 4180.

Har du konkrete spørgsmål til stilling 3 og 4, kan du kontakte sektionsleder, Elizabeth Steenberg, på telefon 2795 4130.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2021.

I ansøgningen bedes du angive, om du er interesseret i en eller flere af stillingerne.

Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 49 og 50, og ønsker opstart snarest muligt og senest 1. februar 2022 for alle stillingerne.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”søg stillingen”. Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.