Jobbet "Miljøingeniør/controller til nyt bæredygtighedscenter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi har store ambitioner om at forstærke vores fokus på bæredygtighed og innovation i Aarsleff-koncernen. Som en af Danmarks førende entreprenører tager vi samfundsansvar, går forrest og bidrager til den grønne omstilling, som skal fremtidssikre bygge- og anlægsbranchen. I Aarsleff-koncernen har vi en fælles tilgang til bæredygtige, innovative løsninger, der sikrer værdiskabende processer og produkter inden for både byggeri og infrastruktur. Vores mange medarbejdere arbejder aktivt på grøn omstilling i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.  

Selvom vi allerede har gang i flere bæredygtige tiltag og processer i vores forskelligartede projekter og produktion, har vi besluttet at etablere et bæredygtighedscenter til gavn for både koncernens selskaber, sektioner og afdelinger samt for vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Det nyetablerede Aarsleff ECO Center skal som viden- og kompetencecenter være en smeltedigel for nye ideer og innovation samt supportere og samarbejde med koncernens mange selskaber og forretningsenheder. Udadtil skal centeret medvirke til, at Aarsleff bliver den foretrukne partner i udviklingen af fremtidens bæredygtige samfund inden for vores forretningsområder.

Derfor har vi brug for dig til en nyoprettet funktion i Aarsleff ECO Center som miljøingeniør/business controller

Er du vores nye kollega i Aarsleff ECO Center?
Vi skal i det nye center suge viden til os, opbygge erfaringer og sammen med over 6.000 kolleger og eksterne samarbejdspartnere finde løsninger på en lang række problemstillinger og udfordringer omkring en bæredygtig fremtid, især med fokus på de forretningsområder Aarsleff-koncernen arbejder med.

Et af elementerne i Aarsleff ECO Centers arbejde er at udarbejde et årligt miljøregnskab baseret på registrering og overvågning af vores ressourceforbrug, GHG-emissioner, affald og adfærd. Det bliver dit vigtigste ansvars- og arbejdsområde.

Du skal også medvirke aktivt til opsamling af viden om og overholdelse af krav til miljø fra lovgivning og myndigheder.

Senere udvikler opgaverne sig også til at drive optimeringer, forbedringer og nye tiltag på miljøområdet som helhed og på vores ressourceforbrug i særdeleshed.

Du er specialist inden for registrering, rapportering og overvågning af ressourceforbrug og affald samt har erfaring med at opbygge miljøregnskaber, gerne i en sammenlignelig koncern i forhold til omfang, størrelse og kompleksitet.

Du er Lead Auditor i ISO 14001 og har dokumenteret kendskab til regler for energisyn og god erfaring med myndighedskontakt, lovgivningen samt nyeste viden og knowhow på området.

Vi forestiller os, at du har en miljøteknisk uddannelse suppleret med uddannelse i økonomi og bogføring, alternativt en uddannelse i bogføring suppleret med uddannelse i miljølovgivning og praktisk anvendelse af miljødata.

Du har en stor ballast af erfaringer og knowhow inden for miljøeffekter og registrering af ressourceforbruget i en virksomhedskoncern og kan bruge disse i en aktiv rolle, når vi skal finde optimeringer og forbedringspotentiale i vores miljøregnskab.

Din kommende dagligdag
Du vil blive en vigtig brik i opbygningen af det nye Aarsleff ECO Center, der fysisk placeres i vores hovedsæde i Aarhus, men får hele Aarsleffs berøringsflade og markeder som arbejdsplads.

Du vil få tre hovedopgaver i dit fremtidige arbejde:

  • Opsamle, bearbejde og formidle data til brug for vores kommende miljøregnskab, herunder finde egnede metoder til måling, registrering og løbende monitorering af vores ressourceforbrug og affaldshåndtering i tæt samarbejde med vores KMA- og økonomiafdeling.
  • Optimere og forbedre vores miljøindsats på ressourceområdet, fx i forhold til opvarmning, elektricitet, vandforbrug, fossile brændstoffer og CO2-udslip. Din rolle bliver at relatere og formidle nøgletal til driftsmæssige beslutninger, finde optimeringspotentialer og medvirke til løsningsforslag.
  • Medvirke professionelt, entusiastisk og givende til en succesfuld opbygning af Aarsleff ECO Center, herunder medvirke til at kendskabet til centeret udbredes internt og eksternt. Du bliver et bindeled til mange forretningsenheder og søsterselskaber på miljøregnskabsdelen og opnår derigennem erfaring og viden om vores ressourceforbrug og potentialer.

Du vil blive en del af en meget flad organisation, noget der også kendetegner Aarsleff som helhed, hvor alle i teamet tager del i samme opgaver og problemløsninger, og hvor der ikke er langt mellem ledelseslag og tilsvarende gode muligheder for indflydelse og personlig udvikling på tværs af vores mange forretningsenheder og specialer.

Du vil opleve stor entusiasme og medejerskab omkring nye ideer og innovation i hele koncernen, og det bliver et af centerets fornemmeste mål at skabe værdi og økonomisk attraktive løsninger inden for bæredygtighedsområdet. Miljøregnskabet vil blive en del af Aarsleff-koncernens miljøstrategi og har både en effekt i forhold til at være omkostningsreducerende og sikre social ansvarlighed.

Vi udvikler medarbejderne, og medarbejderne udvikler os
Du vil blive en del af en af Danmarks største entreprenørkoncerner med mange arbejdsområder, opgavetyper og interessefelter. Du vil derfor blive involveret i flere forskelligartede projekter og møde mange kolleger og samarbejdspartnere. Aarsleff ECO Center vil dels arbejde med egne projekter og problemstillinger og dels modtage, udvikle og støtte projekter fra koncernens mange sektioner og samarbejdspartnere.

Fælles for alle vil være vores specielle kultur og DNA, der er rundet af koncernens historie og udvikling og mange års fokus på vores grundværdier: Engagement i hvad vi gør, Fokus på det vigtigste, Stræben efter forbedring og fornyelse og Ansvar for helheden.

Vi forventer også, at du udvikler os. At du kommer med ny viden, indsigt og knowhow samt et smittende engagement og humør. At du både kan handle agilt og resultatorienteret og tænke langsigtet og strategisk – begge dele bliver en del af din hverdag, og noget vi værdsætter hos alle i koncernen.

Lyder det som noget for dig?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores bæredygtighedschef Lars Dithmer, der leder Aarsleff ECO Center, på 5215 9196 eller ldi@aarsleff.com.

Klik på Anøg for at sende din ansøgning.

Vi skal senest have din ansøgning den 15. oktober 2020.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.