Gå til hovedindhold

Advarsel

 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du lyst til et job med faglige og personlige udfordringer, og kunne du tænke dig at blive del af et dedikeret team som prioriterer faglig kvalitet?

Kan du udøve miljømyndighedsarbejde med en service- og løsningsorienteret tilgang, og brænder du for at håndhæve og vejlede om miljøreglerne over for borgere og virksomheder? Så er det måske dig vi søger!

Lolland Kommunes Natur- og Miljøteam søger en ny kollega til miljøsagsbehandling på spildevandsområdet.

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, f.eks. som ingeniør eller lignende, og vi ser gerne, at du har nogle års erfaring indenfor myndighedsarbejde på spildevandsområdet. Da vi løbende indfører nye digitale løsninger, er det samtidig en forudsætning, at du kan tænke og arbejde digitalt.

Dine primære arbejdsopgaver vil være indenfor spildevandsområdet, hvor vi varetager følgende opgaver:  

 • udarbejder spildevandsplaner
 • udledningstilladelser til renseanlæg
 • tilslutningstilladelser til virksomheder
 • separatkloakeringsprojekter og tilladelser til regnbetingede udledninger
 • kloakering og spildevandsrensning i det åbne land
 • håndhæve miljøbeskyttelsesloven

Vi lægger vægt på, at du:  

 • har en relevant videregående uddannelse
 • evt. har erfaring fra tidligere job med miljømyndighedsarbejde på spildevandsområdet
 • har kendskab til miljøbeskyttelsesloven og øvrig lovgivning på spildevandsområdet
 • har erfaring med eller kendskab til et eller flere af følgende områder: rensning af spildevand, miljøfremmede stoffer i spildevand, regulering og afledning af regnvand
 • har IT-flair og lyst til at arbejde med digitale løsninger og med databaser
 • har en serviceorienteret tilgang til kommunens virksomheder, forsyningsselskab og borgere
 • kan kommunikere skriftligt og mundtligt - både med virksomheder, forsyningsselskab, borgere og det politiske niveau
 • kan tænke nyt og udfordre vanetænkning
 • har lyst til vidensdeling og faglig sparring med kolleger
 • har erfaring med at arbejde selvstændigt og helhedsorienteret
 • har almindeligt kørekort

Kendskab til et eller flere af følgende områder vil også være en fordel:  

 • WebGIS
 • kontrol af badevand eller svømmebade
 • grundlæggende forvaltningsretlige principper
 • arbejde i en politisk styret organisation

Vi tilbyder  

 • en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
 • arbejde i et team, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og en helhedsorienteret opgaveløsning via samarbejde og faglig sparring
 • kollegaer med lyst og vilje til udvikling af faglighed og metoder
 • en uhøjtidelig og venlig omgangstone samt frie rammer, hvor du i høj grad vil kunne få medindflydelse på opgaveløsningen
 • en arbejdsplads i en kommune med høje ambitioner på miljøområdet

I Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed er vi 55 medarbejdere, der arbejder for at yde en god service overfor borgere og virksomheder. Teknik- og Miljømyndighed består bl.a. af Natur og Miljø, hvor vi er 18 medarbejdere organiseret i faglige grupper: Virksomhed og Spildevand, Natur og Landbrug samt Jord og Vand. Virksomheder og Spildevand løser alle myndighedsopgaver inden for virksomheder, affald, naboklager, spildevand og badevand.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid, 37 timer ugentligt med flekstidsordning. Arbejdsstedet er Fruegade 7, 4970 Rødby.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos teamleder Beate Neergaard, tlf. 5467 6452.

Du kan læse mere om Lolland Kommune på www.lolland.dk

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansøgningsfristen er torsdag den 18. maj 2017 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 23. maj 2017.

Tiltrædelse snarest muligt.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Rødby
keyboard_arrow_up
Startdato
18. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
18. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse