Gå til hovedindhold

Advarsel

 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du erfaring inden for miljømikrobiologi og lyst til at løfte større projekter med flere partnere?

GEUS opbygger viden om hele vandkredsløbet og bidrager til udviklingen af teknologier til rensning af forurenede vandressourcer.  I geokemisk afdeling søger vi en forsker for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse, hvor du blandt andet skal være med til at løfte et nyt multidisciplinært projekt med flere partnere om mikrobiel rensning af pesticidforurenet drikkevand. Flere detaljer om projektet findes på www.mem2bio.dk  

Jobindhold
Du vil blive ansvarlig for udvikling af mikrobiologiske vandrensningsteknologier, hvor specifikke nedbryderbakterier tilsættes sandfiltre på vandværker. Forskningen involverer udvikling af søjleforsøg, hvor forskellige sandfiltres evne til at tilbageholde forureningen undersøges. På et senere tidspunkt vil du få ansvaret for opbygningen af et pilotskala- filter på et vandværk. Du vil også skulle deltage i andre af afdelingens projekter og vil få ansvaret for driften af afdelingens molekylærbiologiske laboratorium.                

Dine kvalifikationer
Ansættelsen vil ske på basis af videnskabelige kvalifikationer. Ved besættelsen lægges især vægt på følgende kvalifikationer

 • En ph.d.-grad i mikrobiologi eller lignende
 • Solid laboratorieerfaring, herunder praktisk erfaring med søjle- eller lignende gennemstrømningsforsøg
 • Solid erfaring med molekylærbiologiske analysemetoder, herunder qPCR og next generation sekventeringsteknikker
 • Erfaring med sorption og nedbrydning af organiske kemikalier i miljøet
 • Erfaring med analytisk kemi, herunder analyse af organiske forureninger
 • Erfaring med at tiltrække ekstern finansiering
 • Dokumenterede forskningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at arbejde selvstændigt og sætte sig ind i komplicerede problemstillinger
 • Gode engelskkundskaber i både skrift og tale
 • Vi søger en talentfuld, motiveret og selvkørende person, der har lyst til at arbejde med forskellige teknikker i et internationalt og tværfagligt miljø  

Geokemisk afdeling
Afdelingen forsker i kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand. Aktiviteterne er karakteriseret ved, at der tages afsæt i eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg. Undersøgelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand er et af afdelingens kerneområder. Derudover bearbejder vi grundvandskemiske data i relation til den nationale grundvandsovervågning. Vi er ca. 30 medarbejdere, herunder forskere, postdoc, og ph.d.-studerende.

Vi tilbyder

 • Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø
 • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
 • Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem
 • Udviklingsmuligheder, med adgang til kurser og anden efteruddannelse
 • Familievenlig arbejdsplads med flextid
 • Et aktivt foreningsmiljø, med personale- og kunstforening
 • Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til Professor Jens Aamand på tlf.: 2047 5860; e-mail: jeaa@geus.dk eller seniorforsker Christian N. Albers på tlf.: 9133 3557; cal@geus.dk.

Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet http://international-staff.geus.dk/.

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, eventuelt kopier af enkelte publikationer af særlig relevans for stillingen og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2). Ph.d.-bevis samt resume af ph.d. eller andet materiale der kan dokumentere kvalifikationer på forskerniveau samt en 1-sides beskrivelse af din motivation for at søge stillingen.

Ansøgning sendes via "Ansøg" linket -  under Job og Uddannelse og skal være GEUS i hænde senest mandag den 23. januar 2017, kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansættelsesproceduren
Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af to interne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til ”Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland § 4 og 7.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København K
keyboard_arrow_up
Startdato
21. december 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
23. januar 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Kontrakt / midlertidig / projekt