Jobbet "Medicoteknisk rådgiver (MR/CT-skannere)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Du bliver en del af området Billeddiagnostik, der arbejder med servicering og rådgivning omkring MR/CT-skannere og billeddiagnostiske produkter på hospitalerne i Region Midtjylland. Dit arbejdsområde vil være varetagelse af driften af Region Midtjyllands over 30 MR-skannere samt anskaffelser og udbud ved nye bevillinger. Sekundært skal du varetage driften af CT- skannerne.

Opgaverne løses i tæt samspil med ingeniører, fysikere og klinikere i et dynamisk hospitalsmiljø med masser af udfordringer. Du skal have lyst og mod til at blive specialist indenfor feltet og søge ny viden i både ind- og udland.

Som medicoteknisk rådgiver i afdelingen Indkøb & Medicoteknik bliver du en del af en regional fællesfunktion, hvor 15 engagerede kolleger med fysiker-, ingeniør- eller teknikerbaggrund står klar til at tage imod dig. Teamet varetager en bred variation af rådgivningsopgaver indenfor indkøb, udredning samt implementering og står ligeledes for den daglige drift og kvalitetssikring af billeddiagnostisk udstyr på alle hospitaler i Region Midtjylland. Du vil både skulle varetage regionale og mere lokale opgaver.

Dine arbejdsopgaver omfatter
Du vil som medicoteknisk rådgiver arbejde både med driftsrådgivning og anskaffelser. Du kommer til at bidrage med opgaveløsning og deltage i projekter omkring eksisterende og nyt apparatur, herunder:

  • 1st line service, rekvirering af ekstern service samt opfølgning herpå
  • Fejlsøgning og fejlretning i samarbejde med leverandører
  • Optimerings- og udviklingsopgaver på MR-funktionsområdet i samarbejde med klinikken
  • Installation og implementering af nyt MR-udstyr på regionens hospitaler
  • Deltagelse i rådgivnings- og udredningsopgaver, herunder udskiftning/opgradering, fastsættelse og opfølgning på servicekontrakter m.m.
  • Klinisk rådgivning omkring anvendelse og implementering af nuværende og fremtidig MR-teknologi
  • Tværfagligt bindeled imellem klinisk personale, leverandører og medicoteknikere
  • Undervisning af klinisk personale og studerende

Konkret vil du også skulle lave anskaffelser og EU udbud.

Kvalifikationer
Du skal være uddannet ingeniør, fysiker eller lignende og må gerne have nogle års erfaring med arbejde inden for det billeddiagnostiske område. Hvis ikke du har erfaring, kan du få det hos os.

Det vægtes højt, at du har kendskab til MR- og CT-skannere eller meget hurtigt vil kunne opnå viden herfor.

Derudover lægger vi stor vægt på, at du har gode IT-kundskaber, hvad angår hardware såvel som software – og gerne indenfor værktøjer til billeddiagnostik.

I forhold til personlige kvalifikationer lægger vi stor vægt på, at du er udadvendt, nysgerrig og serviceminded, samt at du har sans for at arbejde struktureret. Du skal kunne have flere opgaver eller projekter i gang og samtidig bevare overblikket.

Udover samarbejdet med dine nærmeste kolleger skal du også have lyst til at arbejde sammen med leverandører og det kliniske personale på hospitalerne samt have flair for at begå dig og kommunikere i de forskellige kulturer, som repræsenteres.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en alsidig stilling med mange samarbejdsflader både eksternt på Region Midtjyllands hospitaler og internt i Indkøb & Medicoteknik. Du vil have dine egne arbejdsområder men vil også indgå i et team af kolleger, som supplerer hinanden med overlappende opgaver.

Du vil få gode muligheder for at blive udfordret og udvikle dig både fagligt og personligt i et spændende og uformelt medicoteknisk miljø, hvor der er vægt på humor, trivsel og en åben omgangstome blandt engagerede kolleger.

Uanset om du har lidt eller megen erfaring, tilbyder vi en grundig oplæring gennem kolleger og kursusaktivitet.

Fleksibilitet vægtes højt på vores arbejdsplads, hvorfor der er en flekstidsordning, som gør det lettere at få arbejde og fritid til at hænge sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Hovedtjenestestedet er Indkøb & Medicoteknik, Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal, 8000 Aarhus C.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer med flekstidsordning.

Det er et krav, at du har kørekort til bil.

Ansættelsen sker med reference til områdeleder Stine Groth-Pedersen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn.

Det tilstræbes, at ansættelsen finder sted snarest muligt eller pr. 15. august 2022.

Yderligere oplysninger
Der er mulighed for at indhente supplerende oplysninger om stillingen hos områdeleder Stine Groth-Pedersen på telefon 2485 1721 eller via e-mail Stine.Groth-Pedersen@stab.rm.dk.

Første samtalerunde afholdes mandag den 30. maj 2022. En eventuel anden samtalerunde vil blive afholdt onsdag den 1. juni 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 15. maj 2022.

Ansøgninger modtages kun via "Ansøg", knappen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.