Region Midtjylland søger en ny medicoteknisk rådgiver i afdelingen Indkøb & Medicoteknik. Afdelingen er en regional fællesfunktion for både indkøb, logistik samt medicoteknik og har 170 ansatte. De indkøbsfaglige kompetencer og den medicotekniske rådgivning i regionen er samlet her, hvilket er med til at sikre effektive, kvalitetssikrede indkøb af udstyr, varer og tjenesteydelser til regionen for omkring 8 mia. kroner pr. år.

Du vil blive en del af et team, der i dag består af 2 rådgivere og 6 medicoteknikere. Sammen med områdelederen har teamet ansvaret for dels at sikre, at laboratorierne på regionens hospitaler får udstyr af høj kvalitet til en attraktiv pris, og dels at sikre en stabil drift af udstyret til gavn for hospitalernes patienter og personale. Laboratoriespecialerne omfatter bl.a. afdelingerne Blodprøver og Biokemi, Blodbank og Immunologi, Klinisk Genetik, Molekylærmedicinsk afdeling, Patologisk Institut samt Klinisk Mikrobiologi.

Arbejdsområder
Du skal kunne skabe en god dialog med afdelingerne på hospitalerne og med leverandørerne, både i anskaffelsen af udstyr, den efterfølgende implementering og drift, således at udstyrets drift sikres i højest mulig grad.

Du skal kunne træffe velbalancerede, forretningsmæssige beslutninger, så slutbrugerne på afdelingerne er tilfredse med udstyret, og økonomien er tilgodeset.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i følgende:

 • Indkøb af laboratorieudstyr - både mere enkeltstående udstyr, større udstyr og etablering af større laboratorier.
   
 • Rådgivning og løbende dialog med afdelingerne omkring udstyrets driftsstabilitet, nyanskaffelser og udskiftninger af udstyr.
   
 • Planlægning, tilrettelæggelse, udfærdigelse og gennemførelse af EU-udbud samt ansvar for økonomi og strategiske aspekter af processen i forbindelse med anskaffelsen af større udstyr.
   
 • Leverandørsamarbejde og opfølgning på nyt apparatur i garantiperiode.
   
 • Vurdering af servicebehov i samråd med klinikere og medicoteknikere, samt tegning og gentegning af servicekontrakter.
   
 • Prioritering og projektledelse af sideløbende projekter.

 
Kompetencer
Du har en relevant ingeniørfaglig eller naturvidenskabelig uddannelse, så du kan erhverve dig en grundlæggende forståelse for de typer laboratorieudstyr, som dine kontaktafdelinger arbejder med, og for de opgaver, udstyret skal løse.

Derudover er det et krav, at du har 3-5 års erhvervserfaring med mindst et af følgende områder:

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser, herunder brugerinvolvering.
 • Laboratorieudstyr og forbrugsvarer, der anvendes i sundhedsvæsenet.
 • Etablering og vedligeholdelse af samarbejde og dialog med samarbejdspartnere.
 • Samarbejde og kommunikation med forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet.
 • Projektledelse af større og mindre projekter.

I forhold til personlige kvalifikationer lægger vi stor vægt på, at du er udadvendt, nysgerrig og serviceminded, samt at du har sans for at arbejde struktureret. Du skal kunne have flere opgaver eller projekter i gang og samtidig bevare overblikket.

Ud over samarbejdet med dine nærmeste kolleger skal du også have lyst til at arbejde sammen med leverandører og det kliniske personale på hospitalerne samt have flair for at begå dig og kommunikere i de forskellige kulturer, som repræsenteres.

Du har kørekort til bil.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en alsidig stilling med mange samarbejdsflader både eksternt på Region Midtjyllands hospitaler og internt i Indkøb & Medicoteknik. Du vil have dine egne arbejdsområder men vil også indgå i et team af kolleger, som supplerer hinanden med overlappende opgaver.

Du vil få rig mulighed for at blive udfordret og udvikle dig både fagligt og personligt i et spændende og uformelt medicoteknisk miljø, hvor der er vægt på humor, trivsel og en åben omgangstome blandt engagerede kolleger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Hovedtjenestestedet er Indkøb & Medicoteknik, Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal, 8000 Aarhus C. Vi flytter til Olof Palmes Allé 13-15, 8200 Aarhus N i foråret 2023.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer med flekstidsordning.

Ansættelsen sker med reference til områdeleder Mathilde Pedersen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn.

Ansættelsen finder sted snarest muligt eller pr. 1. februar 2023.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Mathilde Pedersen på telefon 2939 7909 eller via e-mail Mathilde.Pedersen@stab.rm.dk.

Første samtalerunde afholdes den 7. og 8. december 2022. Anden samtalerunde vil blive afholdt den 15. december 2022. Der indkaldes med kort varsel.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er torsdag den 1. december 2022.

Annsøgninger modtages kun via vores elektroniske rekrutteringssystem.

Vælg det anførte link for at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Indkøb & Medicoteknik er en regionsdækkende enhed, som har ansvaret for områderne indkøb, logistik og medicoteknik. Afdelingen står for daglig drift og vedligehold af medicoteknisk udstyr på alle hospitaler i Region Midtjylland samt yder rådgivning og indkøber medicoteknisk udstyr. Afdelingen har desuden ansvar for indgåelse af indkøbsaftaler, udbud og kontraktindgåelse samt gennemførsel af effektive logistikløsninger i regionen. Derudover arbejdes der med bæredygtighed, bl.a. ved gennem indkøb at bidrage til et mere ressourcebevidst forbrug, reduktion af affaldsmængden, større genanvendelse samt reducerede miljø- og klimabelastninger.