Jobbet "Medicoteknisk rådgiver (med fysikerbaggrund) indenfor billeddiagnostik" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som medicoteknisk rådgiver i Indkøb & Medicoteknik bliver du en del af en regional fællesfunktion og i særdeleshed en del af et billeddiagnostisk team, hvor 16 engagerede kolleger med fysiker-, ingeniør- eller teknikerbaggrund står klar til at tage imod dig. Teamet varetager en bred variation af rådgivningsopgaver indenfor indkøb, udredning samt implementering og står ligeledes for den daglige drift og kvalitetssikring af billeddiagnostisk udstyr på alle hospitaler i Region Midtjylland. Du vil både skulle varetage regionale og mere lokale opgaver, og du bliver konkret kontaktperson for flere hospitaler, hvor det forventes, at du får et særligt godt lokalkendskab.

Overordnede arbejdsområder
Du kommer til at bidrage med opgaveløsning og deltage i projekter omkring eksisterende og nyt apparatur, herunder:

 • Implementering og driftsoptimering
 • First-line service særligt på konventionelt røntgenudstyr, interventions- og gennemlysningsudstyr
 • Leverandørsamarbejde og opfølgning på nyt apparatur i garantiperiode
 • Udviklingsprojekter der bidrager til bedre patientundersøgelser og optimal udnyttelse af apparatur

Derudover kommer du til at medvirke til, at opgaver i henhold til gældende lovgivning på røntgenområdet udføres og implementeres, herunder:

 • Kvalitetssikringsarbejde (udførsel og udvikling af måleteknikker)
 • Rådgivning og undervisning omkring brug af apparatur og strålebeskyttelse
 • Udarbejdelse af sikkerheds- og risikovurderinger
 • Dosisberegninger
 • Dialog og samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring godkendelser og tilsyn

Kvalifikationer
Det er et krav, at du har følgende faglige kvalifikationer:

 • En teknisk eller teoretisk kandidatuddannelse som fx cand.scient., cand.scient.med. eller en civilingeniøruddannelse
 • Erfaring med eller interesse for at komme til at arbejde med billeddiagnostik
 • Du kan optages på det 3-årige uddannelsesforløb til hospitalsfysiker indenfor diagnostisk radiologi (se mere på hjemmesiden for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik, www.dsmf.org), eller du er allerede uddannet hospitalsfysiker

Derudover lægger vi stor vægt på, at du har gode IT-kundskaber, hvad angår hardware såvel som software – og gerne indenfor værktøjer til billeddiagnostik.

I forhold til personlige kvalifikationer lægger vi stor vægt på, at du er udadvendt, nysgerrig og serviceminded, samt at du har sans for at arbejde struktureret. Du skal kunne have flere opgaver eller projekter i gang og samtidig bevare overblikket.

Udover samarbejdet med dine nærmeste kolleger skal du også have lyst til at arbejde sammen med leverandører og det kliniske personale på hospitalerne samt have flair for at begå dig og kommunikere i de forskellige kulturer, som repræsenteres.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en alsidig stilling med mange samarbejdsflader både eksternt på Region Midtjyllands hospitaler og internt i Indkøb & Medicoteknik. Du vil have dine egne arbejdsområder men vil også indgå i et team af kolleger, som supplerer hinanden med overlappende opgaver.

Du vil få rig mulighed for at blive udfordret og udvikle dig både fagligt og personligt i et spændende og uformelt medicoteknisk miljø, hvor der er vægt på humor, trivsel og en åben omgangstome blandt engagerede kolleger.

Uanset om du har lidt eller megen erfaring, tilbyder vi en grundig oplæring gennem kolleger og kursusaktivitet.

Fleksibilitet vægtes højt på vores arbejdsplads, hvorfor der er en flekstidsordning, som gør det lettere at få arbejde og fritid til at hænge sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Hovedtjenestestedet er Indkøb & Medicoteknik, Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal, 8000 Aarhus C.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer med flekstidsordning.

Det er et krav, at du har kørekort til bil.

Ansættelsen sker med reference til områdeleder Stine Groth-Pedersen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn.

Det tilstræbes, at ansættelsen finder sted snarest muligt eller pr. 1. august 2021.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Stine Groth-Pedersen på telefon 2485 1721 eller via e-mail Stine.Groth-Pedersen@stab.rm.dk.

Første samtalerunde afholdes fredag den 18. juni 2021. En eventuel anden samtalerunde vil blive afholdt tirsdag den 22. juni 2021.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. juni 2021.

Ansøgninger modtages kun via vores elektroniske rekrutteringssystem.

Indkøb & Medicoteknik har ansvar for indgåelse af indkøbsaftaler og rådgivning i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse samt rådgivning om og gennemførelse af effektive logistikløsninger. Indkøb & Medicoteknik har ligeledes ansvar for medicoteknisk bygherrerådgivning samt planlægning, koordinering og anskaffelse af medicoteknisk udstyr. Derudover varetager afdelingen fagtekniske opgaver som service, modtagekontrol og registrering af medicoteknisk udstyr samt udfører forsknings- og udviklingsopgaver inden for hele ansvarsområdet. Afdelingen har i alt 170 ansatte, og hovedkontoret er beliggende i Universitetsbyen, 8000 Aarhus C.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.