Fredericia Kommune går “all in” for FN’s Verdensmål 14 om at beskytte både havet og kysten.

Vi har stor fokus på Lillebælt - og vi vil gerne være med til at skabe mere balance i havmiljøet via projekter (f.eks. stenrev), myndighedsbehandling og tværkommunale samarbejder, herunder Naturpark Lillebælt.

Samtidig har vi en fantastisk kystlinje, hvor noget skal sikres via kommunale og/eller private projekter i form af klimatilpasning, diger, kystbeskyttelsesanlæg mm. Alt sammen i respekt for natur og landskabelige værdier.

Alt dette arbejder vi på – og vi har brug for endnu en stærk faglig kollega.

Natur- og Miljøafdelingen
Vi er 24 engagerede medarbejdere, der har ansvaret for at løse Fredericia Kommunes opgaver indenfor industri- og landbrugsregulering, jordforurening, drikkevand, natur, vandløb, friluftsliv, spildevand, klimaforebyggelse, kystområdet, klimatilpasning og varmeplanlægning mm.

Vi arbejder ud fra et værdisæt, hvor service og fælles ansvar vægtes højt. Du bliver en del af et travlt, stærkt fagligt miljø med en uformel omgangstone. Vi hjælper hinanden med løsningen af opgaverne og samarbejder åbent og tillidsfuldt på kryds og tværs internt i kommunen, ligesom vi også arbejder tæt sammen med borgere, lodsejere og erhvervslivet.

Vi har et godt arbejdsmiljø med stor frihedsgrad, medindflydelse og fleksible arbejdsforhold.

Dine opgaver vil primært være

  • Ansvarlig for myndighedsbehandling og tilsyn efter kystbeskyttelsesloven
  • Tovholder på projekter og samarbejder, der forbedrer havmiljøet i Lillebælt, herunder stenrev og tværkommunalt fagligt samarbejde mm.
  • Myndighedsbehandling og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven vedr. udledningstilladelser til havet
  • Sparringspartner vedrørende klimatilpasning og stormflodsplan og –indsatser.

Dine kvalifikationer

  • Du har indgående kendskab til det marine miljø
  • Du har en baggrund som biolog, ingeniør, geolog eller lign.
  • Du kan formidle budskaber klart, både mundtligt og skriftligt
  • Du kan arbejde selvstændigt og lide at arbejde efter princippet ''frihed under ansvar''
  • Du har godt humør og er en god holdspiller
  • Du har kørekort (B).

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsleder Inger Pabst, 7210 7620 eller projektleder Carsten Pedersen, 4116 2520.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er fast og på 37 timer pr. uge. Dit arbejdssted bliver Gothersgade 20 i Fredericia.

Tiltrædelse 1. februar 2022.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler
Afholdes den 15. december 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.