Gå til hovedindhold
Jobbet "Medarbejder, der vil være med til at drifte vores veje" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at vedligeholde Skanderborg Kommunes veje?

Vej & Trafik søger en ny medarbejder, der vil være med til at drifte vores veje. Den nye medarbejder bliver medlem af et driftsteam der beskæftiger 4 fuldtidsstillinger og 2 deltidsstillinger og overordnet har til opgave at drifte veje, parker, skove og kollektive trafiktilbud.

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune har formuleret en strategi for samskabelse i begrebet ”Kommune 3.0”, med det formål at skabe et bedre samfund, hvor fællesskaber er bærende for det gode liv. Alle borgere skal have mulighed for at bidrage med netop de ressourcer, de har og dermed skabe et samfund, hvor fællesskabet er i stand til at løfte flere og større opgaver i det offentlige rum.

'Kommune 3.0' kommer f.eks. til udtryk i sagsbehandlingen på vejområdet, hvor behandlingen af borgeres og virksomheders sager inden for rammerne af de politiske visioner og retningslinjer, kan ske med afsæt i faglige hensyn og inddragelse af borgerne.

Vej & Trafik
Vej & Trafik varetager Skanderborg Kommunes vejopgaver. Afdelingen består af 14 dedikerede medarbejdere som har base på en moderne arbejdsplads i det nybyggede rådhus på Skanderborg Fælled.

Vejopgaverne omfatter vejplanlægning, projektering og anlæg af veje og stier, drift og vedligehold samt vejmyndighedsopgaver og kollektiv trafik. Skanderborg Kommunes trafikpolitik vægter fremkommelighed, cyklister og bløde trafikanter, mobilitet, trafiksikkerhed og borgerinddragelse. Trafikale forhold har stor politisk, såvel som offentlig bevågenhed.

Om stillingen
Skanderborg Kommune søger en medarbejder, der primært skal beskæftige sig med at drifte vore veje, men som også skal indgå i løsning af andre opgaver i driftsteamet, eksempelvis drift af grønne områder og kollektiv trafik. Stillingen omfatter bl.a. opgaver som

 • Asfaltvedligehold: Kommunens veje vedligeholdes primært gennem en funktionskontrakt og en rammeaftale. Du skal være med til at formulere, udbyde og administrere disse kontrakter ved hjælp af prioritering, økonomistyring og driftsmøder/dialog med eksterne entreprenører.
 • Vintervedligeholdelse: Opgaven omfatter styring af kommunens saltning og snerydning som gennem kontrakter og aftaler udføres af kommunens egen entreprenør, såvel som eksterne entreprenører på basis af politisk godkendt vinterregulativ. Du skal være med til at administrere og opdatere/revidere vinterregulativet, samt være med til at administrere vinter-kontrakterne.
 • Borgerkontakt: Du skal forvente dialog med kommunens borgere, skriftligt som mundtligt samt gennem borgermøder og arbejdsgrupper.
 • Vores samarbejdsform er teamorganiseret og vore tætte relationer til vore samarbejdspartnere gør, at du skal påtage dig en projektlederrolle for nogle af de opgaver, hvor flere interessenter bidrager til løsningen.
 • Vi er i gang med en større opgave, hvor vi vil registrere vores veje og vejudstyr og der lægges op til, at du er tovholder på denne opgave f.eks. som datamanager.

Politisk betjening, dvs. udarbejde indstillinger og notater m.m.

Hvem søger vi
Du skal være indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation. Det vil sige, at vi finder løsninger der er forankret både i faglighed, hos politikere og borgere samt under hensyn til økonomi og jura og du skal således være i stand til at omsætte politiske visioner i resultater. Set i lyset af ”Skanderborg 3.0”, er det vigtigt, at du har lyst til at involvere borgerne i relevante driftsopgaver og sætte din rolle i spil f.eks. som projekt-facilitator, projektleder eller sagkyndig.

 • Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, uddannet ingeniør, civilingeniør eller anden teknisk baggrund med faglig viden indenfor vejområdet. Du har et godt kendskab til vejlovgivningen eller er selv villig til at gøre en indsats for at opnå denne viden, f.eks. suppleret med efteruddannelse. Du kan have erfaring fra en lignende stilling, fra det private erhvervsliv eller fra anden offentlig organisation.
 • Du skal evne godt købmandskab ved håndtering af kontrakter.
 • Du er god til at skabe relationer og har en positiv, udadvendt og imødekommende natur til dit samarbejde intern i afdelingen, med eksterne interessenter og med kommunens borgere. Du har en nysgerrig og struktureret tilgang til arbejdet i afdelingen og skal evne at prioritere opgaverne i samarbejde med ledelse og team.
 • Du er interesseret i afprøve og anvende nye metoder og teknologiske løsninger.
 • Det er et krav, at du har gyldigt kørekort.

Det er en fordel, hvis du er fortrolig med at arbejde i Vejman.dk

Hvad tilbyder vi
Ansættelsesstedet er Skanderborg Kommune og arbejdsstedet er Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er 37 timer pr. uge og vi har flextidsordning,

Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Vej & Trafik, Jens Peter Sørensen, tlf. 2328 2466 eller e-mail jpls@skanderborg.dk

Ansøgning
Ansøgning sendes online.

Ansøgningsfrist: 11. marts 2018.

 1. ansættelsessamtale forventes afholdt den 16. marts 2018.
  Eventuel personprofil forventes udsendt den 16. marts 2018.
  Tilbagemelding på personprofil hos Skanderborg Kommune forventes gennemført den 22. marts 2018.
 2. ansættelsessamtale forventes gennemført den 23. marts 2018.

Stillingen ønskes besat med start 1. maj 2018.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder