Har du passion for dykning og dykkerudstyr?

Vil du være del af et dygtigt hold, der arbejder med anskaffelse, implementering og drift af Forsvarets dykkermateriel? Har du lyst til at dele din viden og erfaring i en udfordrende og dynamisk hverdag, der kræver sparring med inspirerende mennesker fra både Forsvaret samt nationale og internationale samarbejdspartnere?

Så er det dig vi mangler!

Om os
Vi er Kapacitetscenter MCM- og undervandssystemer, som er en sektion, der hører under Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens Maritime Division. Sektionen består af en sektionschef og 11 medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse og alder. Vi er præget af en høj faglig stolthed, en uformel omgangstone og et godt samarbejde.

Vi er ansvarlig for drift og projektering af maritime minerydningssystemer, herunder søminer, søopmålings- og dykkermateriel. Det er afgørende for Forsvarets brugere af materielsystemerne, at materielsystemerne fungerer under fred, krise og krig, hvorfor personligt ansvar for de enkelte systemer tillægges stor vægt i dagligdagen og i sektionens arbejde. Vi favner innovation og drift, og vi vil sikre at Forsvarets dykkermateriel er blandt verdens bedste til gavn for Forsvarets soldater.

Stillingen er nyoprettet med det formål, at styrke driften af Forsvarets Dykkermateriel herunder også udvikling og nyanskaffelser.

Om stillingen
Du bliver en af foreløbig tre tekniske sagsbehandlere, der arbejder med anskaffelse, vedligehold og udvikling af Forsvarets dykkermateriel. Materiellet dækker fra selve dykkerudstyret til trykkamre og kompressorsystemer. Alt efter dine kvalifikationer vil du få tildelt specifikke områder, som vil blive dit ansvar. Her vil du blandt andet, skulle indgå i dialog med både brugerne og FMIs udbudskonsulenter om nyanskaffelser af f.eks. tørdragter, hvorfor både teknisk forståelse for produkterne og et godt markedskendskab er essentielt.

Det vil i forbindelse med anskaffelser også være dit ansvar, at produkterne lever op til både national lovgivning samt gældende NATO-standarder for f.eks. magnetisk eller akustisk signatur.

I den daglige drift af udstyret vil du indgå i dialog med forsvarets teknikere omkring driften af vores rebreathere. Her vil du både skulle vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre en høj driftssikkerhed men samtidig også vurdere muligheder for opgraderinger eller ændring af materialet, der bidrager til at Forsvarets brugere hele tiden har det optimale udstyr stillet til rådighed.

Du vil endvidere skulle arbejde sammen med FMI’s indkøbsafdeling, som forestår indkøb af både materiel og ydelser – du vil skulle afklare tekniske spørgsmål om produkterne og sikre dig, at det er de rigtige produkter, der anskaffes til det rigtige tidspunkt.

Både drift og nyanskaffelser foregår i tæt dialog med Forsvarets dykkere samt med leverandører og partnere i ind- og udland. En hverdag i Kapacitetscenter MCM- og undervandsystemer er derfor varieret mellem mødeaktivitet i ind- og udland og kontorarbejde i Ballerup.

Om dig
Du er uddannet ingeniør, gerne med baggrund inden for elektronik eller mekanik – enten nyuddannet eller f.eks. med projektledererfaring. Vi forventer ikke at du har professionel erhvervserfaring inden for dykning eller dykkersystemer, men en baggrundgrundsforståelse inden for dykning, som f.eks. instruktør eller uddannet teknisk dykker vil blive prioriteret.

Som person er du nysgerrig og kan overskue fagligt komplekse problemstillinger. Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø og vi forventer at du har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle dig inden for fagområdet. Du kan kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag.

Du er empatisk, kan skabe et netværk, både nationalt og internationalt og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag. Sprogligt skal du kunne formulere dig klart og fyldestgørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Ved ansættelser i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for kapacitetscenter MCM og undervandssystemer Henrik Bangsborg på telefon: 7281 5561.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 7281 9128.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen, bedes du vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Ansøgningsfristen er den 01. december 2022, samtaler forventes at holdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning, allerede nu.

Vi forventer tiltrædelse snarest muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FM’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder