Jobbet "Marin tekniker med ekspertise inden for elektronik/mekanik og it" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) kortlægger havbundens landskaber og øger forståelsen for både det synlige og vanddækkede landskabs dannelseshistorie. Med rumlige modeller belyses interaktionen mellem land og hav, samt der skabes forståelse og information om geologiske ressourcer og naturværdier. GEUS søger en marin tekniker til Maringeologisk afdeling i Århus. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Jobindhold
Stillingen er tæt knyttet til Maringeologisk afdelings instrumentpulje, der omfatter akustisk udstyr i form af multibeam, sedimentekkolod, boomer/sparker og airgun. 
Arbejdsopgaverne spænder fra installation, vedligeholdelse og drift af avanceret elektronisk geofysisk udstyr til logistik ansvar i forbindelse med mobilisering af udstyr på undersøgelsesskibe samt deltagelse på videnskabelige og kommercielle togter i Danske, Grønlandske og udenlandske farvande. Prøvetagning af havbunden indgår i et vist omfang, eksempelvis vibrations-, gravity- og piston boregrej samt diverse grab prøvetagere. Der indgår ligeledes et element af nyudvikling af udstyr. Da der indgår mekanisk installation i arbejdsbeskrivelsen, er det vigtigt, at personen kan tænke i praktiske løsninger.

Du vil indgå i et team bestående af en senior tekniker, som nærmeste medarbejder, samt geologer og geofysikere. Der må påregnes periodevis deltagelse i feltarbejde i forbindelse med indsamling af akustiske og prøvetagnings data.

Dine kvalifikationer
Ved besættelsen lægges især vægt på følgende kvalifikationer:

  • Elektronikteknisk uddannelse med erfaring inden for installation af software og udstyr, survey med shallow seismiske udstyr, multibeam og sidescan.
  • Erfaring med prøvetagningsudstyr vil være en fordel, men ikke en betingelse.
  • Du kan arbejde selvstændigt, er sikkerhedsminded og kan overholde aftalte deadlines.

Det forventes, at ansøgeren kan arbejde i et marint miljø og med lange arbejdsdage. Ansøgeren må desuden beherske engelsk, og hvis ansøgeren ikke er dansktalende, skal ansøgeren være indstillet på at lære sig dansk på et passende niveau inden for de første 12 måneder af ansættelsen.

Afdeling for Maringeologi  
Maringeologi på GEUS inkluderer både videnskabelige og kommercielle undersøgelser af kystnære og marine områder nationalt og internationalt, men med fokus på Danmark og Grønland. Vigtige arbejdsfelter er havbundens sand og grus råstoffer, studier af geohazards, habitat kortlægning, miljøkvalitet samt mere generelt de sedimentære processer, som er relevante for f.eks. kystsikring i forbindelse med de globale klimaændringer. Den maringeologiske afdeling er i besiddelse af et bredt spektrum af seismisk- og prøvetagningsudstyr beregnet både til shelf og dybvandsundersøgelser. Vi yder myndighedsrådgivning til Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen inden for råstofkortlægning, maringeologi, habitatkortlægning og havbundskortlægning. Afdelingen har 14 medarbejder, hvoraf de 12 er forskere.

Vi tilbyder

  • Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø
  • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
  • Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem
  • Udviklingsmuligheder, med adgang til kurser og anden efteruddannelse
  • Fleksible arbejdstider og gode ansættelsesforhold.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jørn Bo Jensen på tlf. 9133 3825, e-mail: jbj@geus.dk eller nærmeste medarbejder Lars-Georg Rödel på tlf. 9133 3806, e-mail: lagr@geus.dk

Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS’ hjemmeside: https://eng.geus.dk/about/jobs-and-education/

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, relevante eksamenspapirer og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2). 

Ansøgning sendes via GEUS hjemmeside www.geus.dk under Job og Uddannelse og skal være GEUS i hænde senest mandag den 9. marts 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder