Du bliver leder for 20 medarbejdere med en høj faglighed og et stort engagement. Du vil indgå i et tæt og konstruktivt samspil med både afdelingens ledergruppe, chefer, direktion og politikere. Du får samarbejdsflader ud i hele kommunen både internt og med eksterne aktører.

Du kommer som ny leder til, sammen med dine medarbejdere, at spille en afgørende rolle i at udvikle fremtidssikrede løsninger i en kommune, der både har visionerne og den politiske vilje til at sætte handling bag ordene.

Trafik, Vej og Park varetager kommunens drifts- og vedligeholdelsesopgaver, busbestilling, myndighedsopgaver samt trafik- og anlægsopgaver i relation til veje og grønne områder. Anlægsarbejderne omfatter kommunens egne byggemodninger, stationsprojekter, cykelstier, trafiksaneringer, fremkommelighedsprojekter samt en stor omlægning af bymidtens gågader. En lang række store private byggerier og byggemodninger giver også en række spændende og udfordrende myndighedsopgaver.

Du refererer til by- og miljøchefen og indgår i ledelsesteamet sammen med 3 andre sektionsledere i afdelingen for By og Miljø.

Din baggrund kan være flere, vigtigst er at du har kommunal erfaring med vej- og trafikområdet. Du skal også kunne fungere som rådgiver og sparringspartner for direktion og byråd inden for sektionens fagområder. Vi lægger vægt på, at du er en erfaren personaleleder, der kan samle, inspirere og udvikle medarbejderne om de fælles mål.

Du kan læse mere om Hillerød Kommune og de mange udviklingsinitiativer, der er i gang, på kommunens hjemmeside - Udvikling og planer, og du kan se en uddybende jobprofil, hvor de mange spændende opgaver og forventningerne til den nye leder er beskrevet, på kommunens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål
til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte by- og miljøchef Rie Lind på mail rlin@hillerod.dk eller konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 31 48 47 40. Du kan også kontakte en af de medarbejderrepræsentanter der er nævnt i jobprofilen.

Ansøgningsfrist
Søndag den 5. februar 2023.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.