Jobbet "Leder med interesse for kritisk informations-infrastruktur" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en bredt funderet major/orlogskaptajn/chefkonsulent, der evner at koble klassificeret teknologi, strategiske beslutningspunkter og brugernes virke sammen.

Om os
System Services er en ny, selvstændig afdeling med fire sektioner, fire chefer og foreløbigt ca. 25 kolleger.
Medarbejderne i System Services er både civile og militære. Afdelingen er præget af en fri og uformel omgangstone og har en entusiastisk nybyggerånd.
Dagligdagen i System Services er stærkt varieret og udfordrende, med stor berøringsflade med både forretnings- og it-ansvarlige i størstedelen af Forsvarsministeriets Koncern. Man har desuden et betydeligt ansvar for forvaltning og modning af it-området.

System Management sikrer strømlinet og effektiv forvaltning at koncernens it-systemer.
Vi skal på sigt varetage og udvikle driften af et antal it-systemer jævnfør forsvarets KCM-koncept og præge opgaveløsningen i den fremtidige it-organisation.

Hos os er hjemmearbejdsdage, fleksibilitet og udvikling i fokus.
Derfor tilbyder vi dig en stilling, hvor Work-Life-Balance er i højsædet, og kompetenceudvikling er en naturlig del af jobbet.

Om stillingen
Stillingen er nyoprettet med henblik på, at skabe større tyngde på et område, hvor der aktuelt sker en rivende udvikling, og hvor såvel antallet af brugere, som de krav der stilles til de teknologiske leverancer løbende bliver udvidet. Den klassificerede teknologiske platform er baseret på en smartphone-app og en central server-infrastruktur, hvor de forretningsmæssige behov skal kunne understøttes.
Der vil skulle løses en bred vifte af opgaver, relateret til vugge-til-grav-ansvar for infrastrukturen, hvor du understøtter din chef, som er den formelle beslutningstager på leverandørsiden og den forretningsansvarlige.

På sigt er du med til at udvikle det område, som den konkrete informations-infrastruktur indgår i, i en bredere kontekst. Dette kan f.eks. være i forhold til konceptudvikling, konceptdesign, afprøvning af løsninger m.m.
De præcise opgaver vil afhænge af dine interesser og kompetencer.

Stillingen vil indeholde et stort ansvar i en til tider travl og varieret hverdag. Du vil få en bred kontaktflade i og uden for FMI herunder forsvarsministeriets departement og andre ministerområder. Du vil også få stor frihed i løsningen af opgaverne og i din dagligdag, og en høj grad af fleksibilitet i forhold til hvordan de gribes an.

På nuværende tidspunkt er platformen og ansvaret under overførsel fra en del af FMI’s organisation til en anden. Du vil blive klædt godt på, af en erfaren medarbejder, der har det daglige ansvar for overførslen, og vil kunne trække på støtte herfra.

Om dig
Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring og en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, fx. som Cand.Scient, Cand.Tech, Cand. It, Cand. Polyt eller tilsvarende.
Vi ser også gerne, at projektledelse ikke er nyt for dig, da såvel System Services som Management begge er projektbasseret.
Du kan også ha´ en helt anden uddannelsesbaggrund, med tilsvarende faglige erfaringer - din uddannelsesmæssige baggrund kan således være fra flere retninger.

Du skal kunne kommunikere med strategiske beslutningstagere, og kunne formidle tekniske problemstillinger i øjenhøjde med forretningen. Du har gerne erfaring med ledelsesbetjening.
Selvstændigt gennemføre analyser af såvel anvendelse som behov af den klassificerede teknologi platform.

Du har gerne gode skriftlige formidlings- og præsentationskompetencer på dansk og engelsk.
Du er nysgerrig, vedholdende og ikke er bange for at stille spørgsmål.

Da området indeholder både behandling af viden af teknologisk og strategisk karakter, er det en fordel hvis du har interesse for begge dele. Du skal også gerne kunne lide at befinde dig ”der hvor tingene sker”, og ikke være bange for at træffe beslutninger på baggrund af den viden du har i øjeblikket – eller hurtigt kunne identificere de 2-3 kritiske spørgsmål, som skal afklares for at kunne understøtte beslutningen mest hensigtsmæssigt.

Arbejdsopgaverne indebærer en bred kontakt til mange forskellige kompetencer, og det er vigtigt, at du også evner at aflæse situationen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået civil (AC´er) såvel som militært og du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Som akademilker ansættes og aflønnes du som chefkonsulent (uden personaleledelse) i henhold til overenskomsten for akademikere i staten. Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til ansættelsen er der knyttet en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen major Flemming Pradhan-Blach, der kan træffes på telefon: 2437 6988.
Har du spørgsmål omkring det tekniske indhold af opgaver i stillingen bedes disse rettet til orlogskaptajn Henrik Bøgh, der kan træffes på telefon: 7281 4881.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Vi afholder løbende samtaler og forventer ansættelse hurtigst muligt og ikke senere end den 1. oktober 2022.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Kapacitetsansvarlig Koncern IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder