Gå til hovedindhold
Jobbet "Leder af Videncenter for Mineralske råstoffer " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du GEUS' nye leder af Videncenter for Mineralske råstoffer og Materialer (MiMa)?

GEUS søger en ny centerleder til at videreføre og udbygge MiMa’s aktiviteter, der har fokus på forsynings- og knaphedsproblematikker for mineralske råstoffer og herigennem bidrager til løsninger på samfundets råstofudfordringer.

Stillingen er på chefkonsulentniveau og ønskes besat per 1. januar 2019.

Jobindhold
MiMa kortlægger forskellige aspekter af de mineralske råstoffers globale forsyningskæder - fra efterforskning til genanvendelse – og analyserer kædernes fundamentale samfundsmæssige betydning, og formidler denne viden til en bred kreds af interessenter. Yderligere oplysninger om MiMa’s aktiviteter findes på mima.geus.dk.

MiMa-gruppen udgøres af centerlederen samt p.t. syv medarbejdere (4 forskere; 2 gymnasielærere og 1 phd- studerende). Til løsning af MiMa-gruppens aktiviteter inddrages desuden GEUS’ forskere og eksterne samarbejdspartnere, hvor dette er nødvendigt.

Som centerleder skal du, på basis af din tværfaglige viden, internationale netværk og personlige engagement, bidrage til formulering af MiMa’s fremadrettede forskningsaktiviteter. Desuden skal du bidrage til at udbygge en relevant portefølje af MiMa’s forsknings- og samarbejdsprojekter, og herunder hjemtage relevante projekter som bidrag til MiMa’s økonomi og sikre synergi mellem MiMa-opgaverne og GEUS’ øvrige aktiviteter.

Dine kvalifikationer
Ansættelsen vil ske på basis af relevante kvalifikationer. Vi søger en person med et solidt kendskab til - og engagement i -  sammenhænge mellem geologi og samfund, inden for følgende områder:

1.    De mineralske råstoffers værdikæder og dynamikker

  • Geopolitiske- og strukturelle forhold af betydning for råstofforsyning og -efterspørgsel

2.    Samfundets kort- og langsigtede behov for råstoffer, med særlig vægt på viden om

  • Råstoffer med betydning for udvikling og implementering af vedvarende energiteknologier
  • Råstoffer med betydning for udvalgte industrisektorer (fx bygge-, metal- og elektronikindustrierne)

3.    De geologiske- og tekniske muligheder/udfordringer knyttet til at opfylde ovennævnte behov, med særlig vægt på viden om

  • Cirkulær økonomi - globale og danske potentialer
  • Grønlands og Danmarks geologiske ressourcer, eksisterende og potentielle produktioner af mineralske råstoffer
  • Dynamikken for globale geologiske ressourcer, herunder udvikling/afvikling af nye miner

Vi forventer, at du har stærke kommunikationsevner, har en analytisk tilgang til arbejdet, og trives i krydsfeltet mellem forskere fra forskellige fagdiscipliner, industrien og politiske interessenter.

MiMa er organiseret i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi
Afdelingen for Petrologi og Malmgeologi dækker en bred vifte af forsknings- og rådgivningsopgaver knyttet til forståelsen af jordens udvikling, de geologiske processer og råstoffernes dannelse. Centralt i dette arbejde er udforskningen og kortlægningen af Grønlands geologi og -råstofressourcer, som foregår i tæt samarbejde med Råstofministeriet i Grønland og internationale forskere.

Vi tilbyder
Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
 
Familievenlig arbejdsplads med flextidsordning
Et aktivt foreningsmiljø med personale- og kunstforening Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til Statsgeolog Stefan Bernstein på tlf. 9133 3711, e-mail: sb@geus.dk eller Chefkonsulent Per Kalvig, tlf. +45 9133 3864, email: pka@geus.dk.

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt CV samt relevante eksamenspapirer og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2).

Den skal være GEUS i hænde senest fredag den 9. november, 2018, kl. 12.00, og sendes via "Ansøg" linket. Vi forventer at kunne holde interviews med udvalgte ansøgere i ugen 12-16. november, 2018

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder