Har du mod på at være med til at forme Skatteforvaltningens fremtidige infrastruktur? Skatteforvaltningen står for størstedelen af den statslige brug af Public Cloud, og vi ønsker nu at bringe alle vore kompetencer i spil i et Center of Excellence for at få det bedst mulige udbytte af vores investering. Vi anvender i dag både AWS og Azure cloud – ud over vores to datacentre. Vi ønsker at optimere brugen, og det skal du være med til.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-portefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Center for Infrastruktur og Cloud
Infrastruktur organisationen er en veletableret og ambitiøs driftsorganisation, der nu udvider et af de 7 kontorer til at blive til en centerkonstruktion med to kontorchefer, der skal dele opgaven med 30-35 teknikere og en række konsulenter. Centeret står for al håndtering af netværk, to topmoderne datacentre, Cloud, servere og klienter.

Vi har et tæt samarbejde med den øvrige afdeling med ca. 170 medarbejdere dedikeret til infrastruktur (med masser af viden og kompetencer at trække på og lære fra) og med nogle af samfundets største og mest spændende projekter. Centeret skal både sørge for en stabil, effektiv og sikker drift, og samtidig være udviklingspartner for vores lige så store DEVOPS organisation, så udviklingen kan ske effektivt.

Vi har et godt klima, hvor der er plads til forskellighed og en god og imødekommende stemning.

Ansvar for at optimere og bringe brugen af Cloud til næste niveau
Vi søger en leder, som kan være samlingspunkt i at bringe hele UFTS’s Cloud kompetencer sammen i et Cloud Center of Excellence med henblik på at bringe den samlede brug af cloud til det næste niveau uden at miste jordforbindelsen til resten af infrastrukturen. En, der kan tage ansvaret for infrastrukturens udvikling i retning mod multicloud dvs. både vores egen infrastruktur og public cloud set sammen og optimeret på omkostninger og effektivitet.

Du skal være med til at færdiggøre udviklingen af Skatteforvaltningens cloud strategi og efterfølgende være drivkraften i at få den implementeret. Der skal udarbejdes en governance på området, automatisering skal udbredes, FINOPS skal forfines, blot for at nævne nogle af de opgaver, som du får ansvaret for.

Erfaring med både ledelse, infrastruktur og Cloud er afgørende
For at du kan trives og lykkes i stillingen, forestiller vi os, at du – udover en relevant uddannelse:

  • har mere end fem års ledelseserfaring fra tilsvarende ledelsesniveau
  • har indgående kendskab til Cloud, automatisering og grundlæggende it-infrastruktur fra en eller flere store organisationer
  • besidder brede kompetencer på It governance
  • har gode kommunikationsegenskaber og kan få medarbejderne til at følge dig
  • er visionær med fokus på effektivisering, standardisering og automatisering
  • taler og skriver dansk og engelsk på forhandlingsniveau

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV, eksamensbevis samt yderligere relevante dokumenter via linket ”Ansøg” senest den 22. maj 2022. Samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Klaus Bjørnholdt på 4187 8312.

Der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Du vil skulle opgive mindst to referencer, og du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Stillingen er klassificereret i lønramme 37. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

 Arbejdsstedet er Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.