Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Halsnæs Kommune søger en ny leder for vores Natur- og Miljøafdeling. Du vil få ansvar for 10 dygtige og engagerede medarbejdere og være med til at præge en kommune, der er ambitiøs i sin natur- og miljøindsats.

Et smukt og varieret landskab, rent vand og frisk luft er noget af det, der gør det attraktivt at bo i og besøge Halsnæs kommune. For øjeblikket arbejder vi med klimasikring af Frederiksværk by ved opførelse af et nyt sluseanlæg, sikring af Nordkystens herligheder mod erosion fra Kattegat, udvikling af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland og en ny affaldsplan med nye mål for genanvendelse og borgerservice.

Du skal være en leder der kan inspirere og sætte retning, når det gælder vores udviklingsprojekter og at sætte Halsnæs på landkortet, og du skal kunne støtte medarbejderne i sikker drift af de mange borger- og virksomhedsrettede opgaver.

Området har stor politisk bevågenhed, både på grund af den succes vi har haft med at formidle kommunens naturværdier, på grund af de mange borger- og virksomhedsrettede sager og fordi der politisk engagement omkring udviklingen af natur- og miljøpolitikken i kommunen.

Afdelingen arbejder sammen med en række andre afdelinger om at give en sammenhængende erhvervsservice. Vi arbejder også løbende med at udvikle vores servicekultur og processer, så vi kan levere god service og bruge ressourcerne på det rigtige.

Du skal være med til at sætte nye mål for afdelingen og at udvikle en engagerende fortælling om, hvad vi vil levere til borgerne og skabe sammen med borgerne i kommunen.

Opgaver og organisatorisk placering
Natur og Miljøafdelingen består i dag af 10 medarbejdere og en leder (vakant). Afdelingen varetager kommunens myndighedsopgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, husdyrloven og vandforsyningsloven. Vi laver planer for affald, spildevand, natura 2000 indsats mv. giver tilladelser og godkendelser, fører tilsyn og formidler viden om vores natur og miljø. Desuden har vi hele tiden spændende udviklingsprojekter, der bidrager til vækst, udvikling og bedre natur og miljø i kommunen. Vi lægger stor vægt på at yde god borgerservice og at inddrage borgere og virksomheder i dialog om at udvikle kommunen. Alle medarbejdere har hver deres spidskompetencer, men i kontoret arbejder vi meget på tværs, så stort set alle områder fagligt er dækket af flere personer. Vi samarbejder desuden tæt med Halsnæs Forsyning A/S, der varetager driftsopgaver inden for vand, varme, spildevand og affald.

Tværgående arbejder vi blandt andet med at udvikle vores servicekultur og med i højere grad at inddrage borgerne i opgaveløsningen. Afdelingen er ”grøn bestiller” i forhold til vores kommunale virksomhed Natur og Vej, som plejer kommunens grønne områder på land og i by.

Natur- og Miljøafdelingen er en del af området for Miljø og Teknik. Du vil referere til chefen for Miljø og Teknik og indgå i ledergruppen, hvor vi har et tæt og godt samarbejde. Derudover vil du have et tæt samarbejde med afdelingen for Vækst og Udvikling og med en række øvrige områder gennem projektorganisering omkring vores større projekter.
 
Som ansvarlig for Natur og Miljø bistår du områdechefen med politisk betjening, udarbejdelse af indstillinger til politiske udvalg, budgetopfølgninger, strategisk udvikling m.v. I forhold til udvikling af afdelingen vil du have et betydeligt rum til at sætte en ledelsesmæssig retning.

Personprofil
I Halsnæs kommune har vi en meget nede på jorden tilgang, hvor det handler om at få tingene gjort ordentligt og med respekt for faglighed og historie. Vi forventer, at du er fagligt professionel, helhedstænkende og kan indgå i en løsningsorienteret arbejdskultur, hvor der er vægt på at den enkelte medarbejder tager ansvar.

Du har en relevant akademisk uddannelse og ledelseserfaring, hvor du kan dokumentere resultater og erfaringer inden for de faglige områder afdelingen har ansvar for. Derfor forestiller vi os en leder med følgende karakteristika:

  • Du er en tydelig leder og har gennemslagskraft
  • Du er kundeorienteret og kan indgå i et uformelt arbejdsfællesskab, hvor hovedfokus er brugerne
  • Du er innovativ, har faglige visioner og kan inspirere - og samtidig sikrer du, at tingene implementeres
  • Du har økonomisk flair og er god til at se muligheder, også når der er en stram økonomisk styring
  • Du har erfaring med at agere i en politisk styret organisation, du videreformidler loyalt og sikrer, at de politiske beslutninger udføres
  • Du har erfaring med myndighedsarbejde
  • Du har erfaring med projektstyring ”fra vugge til grav”
  • Du er åben og udadvendt og har erfaring med at indgå i netværk inden for dit fagområde og er nysgerrig i forhold til hvad man kan lære af andre fagområder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. november.  Ansættelse sker på overenskomstvilkår, med en gensidig prøvetid på tre måneder.
Aflønning sker med udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesbaggrund og erfaring. Det endelige lønniveau og lønsammensætning aftales mellem Halsnæs Kommune og den forhandlingsberettigede organisation. Til stillingen er knyttet en attraktiv pensionsordning.
Kommunen stiller de nødvendige redskaber til rådighed, herunder hjemmeopkobling og mobiltelefon. Den faste arbejdsplads er på rådhuset i Frederiksværk.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 4. september kl. 12.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Miljø og Teknik Sune Impgaard Schou på 2242 4172.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Frederiksværk
keyboard_arrow_up
Startdato
09. august 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
04. september 2017
phone
Kontakt
Sune Impgaard Schou
Tlf.: 2242 4172
work
Jobtype
Fastansættelse