Jobbet "Laborantpraktikant til Novonesis med start 1. februar 2025" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du klar til en nystart?

Vi har brug for dit talent, din viden og dit engagement, så vi kan forbedre verden med biologi.

Vores formål viser vejen

I Novonesis ved vi, at løsninger, der er forankret i biologi, kan hjælpe med at løse menneskehedens største udfordringer. Dette været vores ledesnor, fra vi begyndte vores rejse for mere end et århundrede siden. Det er sådan, vi er kommet så langt, og det er sådan, vi vil påvirke fremtiden. Nu mere end nogensinde har verden brug for forandring og med biosolutions er mulighederne uendelige.

Vi er her for at forbedre verden med biologi.

Bliv vores nye Laborantpraktikant med start 1. februar 2025

Novonesis søger 10 laborantpraktikanter med start 1. februar 2025 til vores lokationer i Bagsværd, Kalundborg og Lyngby. Vi kan tilbyde et års praktik i en international virksomhed, hvor det nyeste laboratorieudstyr og teknikker anvendes. Herudover lægger vi stor vægt på sikkerhed i laboratorierne. Som laborantpraktikant kan du bl.a. beskæftige dig med enzymanalyser, formulering af produkter, proteinkemi, molekylærbiologi eller test af enzymers anvendelse. Du kan endvidere komme til at arbejde med enzymer, der fx anvendes til bagning, fødevarefremstilling, tøjvask, dyrefoder eller biofuel.

Du vil indgå i et udfordrende internationalt arbejdsmiljø, og blive tilknyttet en fast vejleder, der sammen med dine øvrige kolleger vil sørge for din oplæring og støtte, så du kan udvikle dine kompetencer løbende. Vi forventer ikke, at du kan det hele fra dag ét, men at du har mod på at lære og bidrage aktivt til vores gode samarbejde. En praktikplads hos Novonesis kan være starten på en spændende karriere med mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi kan tilbyde dig et års praktik i en velfungerende virksomhed, hvor der er mulighed for at deltage i fælles aktiviteter sammen med de andre praktikanter f.eks. elevarrangementer og elevmøder.

Du vil være et godt match til denne rolle hvis...

Vi forventer, at du har afsluttet den teoretiske del af din uddannelse, så du kan starte din praktikperiode fra 1. februar 2025.

Derudover ser vi at:

 • Du er selvstændig, har lyst til praktisk laboratoriearbejde og har et godt gå-på-mod
 • Du har en åben tilgang til samarbejde med partnere og kolleger med forskellige kulturelle og faglige baggrunde
 • Du er klar til at tage ansvar for opgaver, skabe gode resultater og har samtidig forståelse for, at rutineopgaver også er en del af din hverdag
 • Du taler og skriver engelsk, da vi arbejder i et internationalt miljø

 

Som ansøger vil du kunne søge praktik i maks. 3 afdelinger, og du bedes specificere dine prioriteter 1, 2 og 3 via ansøgningsprocessen, hvor du vil blive bedt om at angive din ønsker.

 

Vi tilbyder praktik i følgende afdelinger:

Diversity & Prototyping, Lyngby

Vi er en afdeling med 28 ansatte. I afdelingen arbejder vi primært med kloning og udvikling af rekombinante enzymer for at understøtte og drive innovation på tværs af 26 industrier. Inden for molekylær forskning er vi tæt forbundet med proteinkemi, PST og applikationsforskning. Vi sikrer en bred erfaring og dækker en god variation af færdigheder. Vi anvender og udvikler metoder/teknologier indenfor:

 • Medium til høj gennemløbsscreening

 • Modulær kloningsplatform til både svampe- og bakterieekspression

 • Enzymanalyser ved hjælp af forskellige væskebehandlere.

 

FRDlab, Bagsværd

Vi er en afdeling med 9 laboranter og 26 kemikere. FRD er gærings- og rensningspilot udvikling og opskalerer gærings og rensningsprocesser fra PST til produktionen. I FPPlab er opgaverne orienteret omkring gæringsprocesserne og i RPPlab er opgaverne orienteret omkring rensningsprocessen, hvilket giver bred udviklingsmulighed og godt offset til fremtidig karriere hos Novonesis.

 

Oils & Fats and Ventures, Lyngby

Oils & Fats + Ventures AR består af 16 medarbejdere. Afdelingen består af et core fedt og olie team der beskæftiger sig med udvikling af nye løsninger inden for enzymatisk olie-raffinering som degumming, omestring, biodiesel og andre olie- og fedtrelaterede områder, og et Ventures Team der beskæftiger sig med udvikling af enzymatiske løsninger til Carbon Capture og renevable plastik.

I dit praktikforløb vil du blive introduceret til alle vores applikationer, og arbejde med analyser på HPLC, GC, NMR, titrering, NIR-spektroskopi og meget andet. Alt sammen sat i en applikations relevant kontekst der matcher faktiske kundebehov. Under uddannelsen vil du arbejde selvstændigt og i samarbejde med afdelingens kemikere og laboranter.

 

Protein Chemistry and Assays, Lyngby

Du vil som elev rotere rundt imellem vores tre afdelinger, så der er rig mulighed for at gå dybden med et eller flere emner i løbet af elevtiden. I hver afdeling er vi 20- 25 ansatte, både laboranter og akademikere.

Protein Chemistry & Assay er et forskningsområde i R&D, som dækker utrolig bredt indenfor arbejdet med proteiner. Hos os vil eleven uddannes med et virkelig bredt kendskab inden for mikrobiolog/ protein kemi/ assay udvikling/ bindingskemi og syntese arbejde. Dermed sikrer vi, atl eleven står utrolig stærkt ved videre jobsøgning. Vi arbejder bredt med proteiner, herunder alle enzymklasser, og vores område supporterer mange områder i Novonesis. Vi tilbyder generel viden inden for gæring af proteiner i kolber og efterfølgende filtrering og oprensning af proteinerne på Äkta. Karakterisering af proteiner indebærer stabilitets- og aktivitets assays, og pH og temperatur profiler. Til dette anvender vi mange forskellige metoder/teknikker, bl.a.SDS,  chromatografi, på Äkta,eller HPLC, UV/VIS spectro- og flourimetri (Nanodrop/plate reader), NanoDSF, DSC, Dionex  og mange andre metoder.

Vores område har eget assay-udviklingsteam som hovedsageligt arbejder på Hamilton robotter. Derudover har vi tilknyttet et organisk syntese-team, der arbejder med udvikling af substrater, som vi bruger i vores assays. I protein kemi går vi også i dybden med bindingskemi og overfladekemi. Der anvender vi bl.a. apparater som MST, DLS, og Octet. Vi tilbyder også læring indenfor Imaging ved brug af farvning og efterfølgende mikroskopering. Som en vigtig del af oplæringen, forventer vi naturligvis en detaljeret digitalisering af dine egne resultater.

 

QC lab - MIK lab, Kalundborg

Afdelingen består af 23 medarbejdere. Vi arbejder med mikrobiologiske metoder til support af bl.a. produktionen. Dette indebærer både arbejdet med klassik mikrobiologi samt molekylær biologi. Den mikrobiologiske lab byder på klassiske pladeassays, men også metoder som f.eks. PCR. Vi lægger vægt på at uddannelsen bliver så bred som muligt. Vi analyserer driftsprøver fra alle trin i produktionen, så vores laborantpraktikanter stifter hurtigt bekendtskab med kvalitetskrav. Ud over selve uddannelsen vil laborantpraktikanten være en del af et driftslaboratorium og indgå i de daglige opgaver og dermed opnå en mulighed for at bidrage med sine evner.

 

Baking Application Research, Lyngby

Afdelingen består af 14 medarbejdere. Baking AR er en anvendt forskningsenhed inden for Food & Beverages sektionen i Novonesis. Vi udvikler og tester enzymatiske løsninger til bageprocesser og har tæt samarbejde med vores kunder. Enzymporteføljen i bagning omfatter blandt andet: amylaser, xylanaser, phospholipaser, glucose-oxidaser og maltogene amylaser, som vi analyserer for deres aktivitet på melkomponenter (stivelse, gluten, protein).

Typiske bageanalyser og udstyr:

 • HPLC
 • Rheometer
 • NIR analyse
 • Mixolab mel/dej analyse
 • Fourier transform infrarød (FTIR) spektroskopi
 • Teksturanalyse
 • Sensorisk analyse og evaluering
 • LECO analyse
 • Assays for bageprodukter.

 

Enzyme Analytical Laboratory, Bagsværd

Vi er en afdeling bestående af 75 medarbejdere fordelt på 4 teams, der fagligt dækker håndtering af prøver, enzymaktivitetsanalyser (herunder kontrol af kvaliteten for produktionen), substrat- og bufferfremstilling, spektrofotometrianalyser, fortynding-robotter samt daglig drift af en masse forskellige analyser. Stillingen giver derfor rigtig gode muligheder for en bred tværfaglig oplæring, med stor faglig indsigt i analyse arbejde og kvalitetsarbejde, samt et bredt kendskab til vores enzym udvikling og produktion.

Laboratorierne er underlagt ISO og GXP/GLP-regler, så kvalitetsarbejde bliver en naturlig del af din hverdag. Du skal dagligt være med til at sætte analyser/opgaver i gang, og sikre de forskellige enheder vi supporterer, får hurtige og valide resultater. Som laborantpraktikant i EAL kan du f.eks. komme til at beskæftige dig med bl.a. Kvalitetskontrol, som er en bred vifte af aktivitets analyser, som giver grundlæggende stærke kompetencer for analytisk analysearbejde i lab, samt stor forståelse for planlægning, samarbejde, dokumentationskrav og arbejdsmiljø i et lab. Vi lægger stor vægt på sikkerhed i laboratorierne.

 

Dairy & Plant based dairy Applied Research & Meat and Protein Applied Research, Bagsværd

Afdelingen med 14 medarbejdere hører til Food & Beverage Biosolutions divisionen og står for innovation og applikationsudvikling indenfor udvalgte fokusområder:

 • Plantebaserede fødevarer er et væsentligt fokusområde for innovation i Food&Beverage; med flere tracks på applikationsudvikling. De pågældende afdelinger arbejder især indenfor enzymatiske løsninger til mejeri-alternativer såsom plantemælk samt kød-alternativer.

 • Ingredienser til fødevareindustrien, særligt proteiner fra både animalsk og planteoprindelse. Et eksempel er udvikling af mere opløselige og funktionelle mejeri- og planteproteiner, med anvendelse i bl.a. sports- og ernærings produkter og modermælkserstatning.

Afdelingens kompetencer:

 • Bredt anvendelsesteknisk fundament for fødevareapplikationer med fokus på plantebaserede fødevarer som mejeri-og kødalternativer samt plantebaserede ingredienser. Stærke kompetencer indenfor protein modificering og fremstilling af prototype-fødevareprodukter til sensorisk evaluering.

 • Bred metodeplatform inkluderende flere typer HPLC-analyser, aktivitets-assays, proteinkemiske metoder, fysisk-kemiske metoder (reologi, teksturanalyse); anvendelsesforsøg i forskellige skala fra nedskalerede assays til lille pilot skala; sensorik. 

 

TS Lab team BioEnergy, Grain Processing and Technical Industries Europe, Lyngby

Afdelingen består af 16 medarbejdere og leverer teknisk support til Novonesis kunder indenfor følgende industrier: Bioenergy, Grain Processing and vegetable oil processing i Europa. Det vil sige, at de opgaver der bliver udført i afdelingen, er kunde relateret, typisk I forbindelse med introduktion af ny produkter men også support til nuværende processer. Da afdelingen dækker flere industrier, er der mange typer opgaver f.eks:

 • Fermentering (alkohol fremstilling)
 • HPLC analyser (sukker indhold / alkohol )
 • titrering
 • NMR analyser
 • Mikroskopi (Oculyze gær tælling)
 • Hydrolyser, enzymatisk nedbrydning af fiber og stivelses.
 • fremstilling af sirup / 1 G og 2 G Biofuel / Distilling
 • Opgradering fedt og olieprodukter i forbindelse fremstilling af biodiesel etc.

 

Household Care application, Bagsværd

I vores afdelinger med hver 17 medarbejdere tester vi de nyeste enzymer i mange forskellige vaske applikationer og udvikler nye fordelagtige løsninger til forbrugerne inden for vaskemiddelområdet. Arbejdet vil omfatte test med forskellige vaskeanalyser, karakteriseringsmetoder, enzymoprensning, samt dataanalyse og statistik. Praktikken er delt mellem de to afdelinger og vil dække en bred vifte af applikationsarbejdet inden for HHC lipaser og proteaser.

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 16. juni 2024. Vi indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.
Kontaktoplysninger: Cecilie Mainz, cema@novozymes.com

 

Når du ansøger skal du udover CV med motivation for din ansøgning også vedhæfte gymnasialt bevis samt andre relevante papirer herunder eksamensbevis for andre gennemførte uddannelser, testresultater, udtalelser mv. Hvis du ved ansøgningsfristen ikke har fået karakterer for 1. års prøven, kan du meddele karaktererne senere.

 

Kunne vores formål også være dit? Ansøg i dag!

Hos Novonesis forpligter vi os til en inkluderende rekrutteringsproces, hvor alle jobansøgere får lige muligheder. Vi anbefaler, at du ikke vedhæfter en egentlig ansøgning. Skriv i stedet et par sætninger i dit CV om, hvorfor du søger. For at sikre en retfærdig rekrutteringsproces bedes du undlade at tilføje et billede i dit CV.

 

I Novonesis har vi forpligtet os til at skabe et mangfoldigt miljø og er stolte over at være en arbejdsgiver, der fremmer lige muligheder og positiv særbehandling. Alle ansættelsesbeslutninger er baseret på forretningsbehov uden hensyn til race, farve, etnicitet, religion, køn, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, national oprindelse, genetik, alder, handicap eller veteranstatus.

 

Vil du vide mere? 

Lær mere om Novonesis, vores formål og dine karrieremuligheder på novonesis.com

 

Er det ikke det rigtige job for dig?

Hvis dette job ikke er det rigtige match for dig, så kender du måske nogen, det matcher bedre til? I så fald håber vi, du vil dele joblinket og opmuntre dem til at ansøge. Tak for din henvisning! Du kan se vores andre åbne stillinger her. Det helt rigtige job er måske kun et par klik væk.

Venligst skriv i din ansøgning at du har set opslaget på Jobfinder.