Jobbet "Kvalitetsbevidst akademiker til akkreditering af laboratorier" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du lyst til at samarbejde med danske laboratorier inden for vidt forskellige brancher?

Det kan du gøre hos os, hvor du kommer til at arbejde som ledende assessor med bedømmelse af akkrediterede laboratorier indenfor et eller flere af hovedområderne kalibrering, prøvning og medicinsk undersøgelse. Desuden er du med til at lægge grundlaget for national og international anerkendelse af danske laboratorier gennem akkreditering.

Som ledende assessor hos DANAK får du træning i dels de metoder, vi bruger til bedømmelse af laboratorier og dels i forståelsen for de akkrediteringsstandarder, som laboratorierne arbejder i henhold til. Bedømmelsesarbejdet omfatter vurdering af ledelsessystemer (kvalitetssystemer), kompetencer, ressourcer og processer i forhold til krav i standarder. Desuden omfatter arbejdet udvælgelse og ledelse af et bedømmelsesteam, som udover dig består af et antal eksperter, oftest 1-2, men i visse tilfælde op til 4-8 eksperter. Derudover skal du koordinere og planlægge bedømmelsen og varetage afrapporteringen og den opfølgning, som ligger til grund for, at et laboratorium kan akkrediteres.

Udover bedømmelse af laboratorier vil du blive inddraget i DANAKs øvrige opgaver, som bl.a. omfatter betjening af sektorudvalg, kontakt til myndigheder, afvikling af kurser for de akkrediterede laboratorier samt regelmæssige møder med de tekniske assessorer.

Vi kan tilbyde spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Som ledende assessor er man generalist, men vi samarbejder i stort omfang med den faglige ballast, vi hver især har.

Du kommer primært til at arbejde i laboratoriesektionen på vores kontor i Skovlunde. Da der desuden er en vis rejseaktivitet knyttet til arbejdet med periodevis lange arbejdsdage til følge, har vi flekstid og gode muligheder for fleksibilitet i at planlægge arbejdet.

Om dig
Vi er i gang med et større generationsskifte, og vi har derfor brug for tre nye ledende assessorer med forskellige baggrunde. Vi forestiller os, at du er akademiker eller tilsvarende med en relevant naturvidenskabelig uddannelse og har nogle års erhvervserfaring. Afhængig af hvilket hovedområde (kalibrering, prøvning eller medicinsk undersøgelse), som passer bedst til dig, kan din baggrund f.eks. være:

 • Maskin-, bygnings- eller elektroingeniør, fysiker
 • Kemiingeniør, kemiker, biolog, humanbiolog, biokemiker, farmaceut, dyrlæge

For alle stillinger gælder, at det er en fordel, hvis du har erfaring fra et eller flere af følgende områder:

 • Laboratoriearbejde
 • Kvalitetssikring (f.eks. opbygning af kvalitetsstyringssystemer, kvalitetskoordinering)
 • Auditor (intern eller ekstern)
 • Kalibrering, måleteknik og estimering af måleusikkerhed
 • Undervisning f.eks. afholdelse af kurser
 • Myndighedsarbejde
 • Desuden skal du have:
 • Evne og lyst til at tage ansvar for et bedømmelsesteam
 • Gode kommunikationsevner - både skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • Evner til at samarbejde både med kunder og kolleger og have en positiv tilgang til vores kunder
 • Evne og lyst til at planlægge og arbejde selvstændigt under frie rammer hvor en systematisk tilgang er naturligt for dig
 • Overskud til at klare en til tider meget travl arbejdsdag
 • Kendskab til DANAKs arbejde ses som en fordel

Om os
DANAK Den danske Akkrediteringsfond er en selvstændig og uafhængig fond, og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som i henhold til EU-forordning 765:2008 foretager akkreditering af danske virksomheder. DANAKs mission er at sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer mv. til at kalibrere, udføre prøvninger og analyser, certificere og foretage inspektioner efter internationale standarder. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande. DANAK er en del af European Accreditation (EA) og EA evaluerer jævnligt de nationale organer ved bedømmelse via repræsentanter fra andre nationers akkrediteringsorganer. DANAK har 30 fastansatte medarbejdere, hvoraf 23 er ledende assessorer, samt 130 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer og 50 inspektionsorganer.

Om vilkårene
Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost, flekstidsordning og flere personalegoder f.eks. sundhedsforsikring og massageordning. Da rejseaktivitet er en del af jobbet, indgår dette som en del af arbejdstiden. Vil du vide mere om jobbet som ledende assessor, er du velkommen til at kontakte sektionsleder for laboratoriesektionen Kirsten M. Rosenberg (7733 9583).

Ansøgning
Send ansøgning med oplysning om dine kvalifikationer og din arbejdsmæssige baggrund hurtigst muligt og senest 3. juni 2021 til job@danak.dk. Vi afholder samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.