Jobbet "Kreative og powerfulde studenter til vores organisatoriske maskinrum i Lægemiddelstyrelsen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om Kompetence- & Organisationsudvikling
Lægemiddelstyrelsen er netop blevet reorganiseret for at øge vores mulighed for at nå vores strategiske mål de kommende år og styrke vores operationelle topklasse. Det har blandt andet betydet, at vi for at styrke vores arbejde med at være up front med at udvikle vores organisation og kompetencerne hos medarbejdere og ledere, har oprettet et særligt matrixteam allokeret alene til dette arbejde. Og her vil vi gerne have dig med ombord.

Kompetence- & Organisationsudvikling består af en lille kerne af faste medarbejdere, hvor du kommer til at være forankret. Hertil vil vi løbende have op til ti superdygtige kollegaer tilknyttet fra styrelsens fagenheder flere dage om ugen. Teamets mål er at skabe en helt fantastisk arbejdsplads, at understøtte en hele tiden relevant kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere, og drive tværorganisatoriske initiativer så styrelsen kontinuerligt udvikler sig i samspil med vores omverden og til gavn for det samfund og de borgere, som Lægemiddelstyrelsen arbejder benhårdt for.

Kompetence- & Organisationsudvikling er en del af Lægemiddelstyrelsens Ledelsessekretariat, der under ledelse af enhedschefen også består af Direktionssekretariat & Jura, Kommunikations- & Presse samt Central Journal & Informationscenter.

Din hverdag hos os
Paletten af arbejdet i Kompetence- & Organisationsudvikling er stor og hele tiden foranderligt i takt med udviklingen og behovene i Lægemiddelstyrelsen. Opsamling af erfaringer og udvikling af ”Ny Normal” i forlængelse af Covid-19 har blandt andet sat udvikling af kompetencer i distanceledelse og -samarbejde, 4-dages arbejdsuge og virtuelle faciliteringskompetencer på vores arbejdsprogram – noget der ikke stod der for bare et år siden. Hertil har vi i teamet efter direktionens opdrag netop lanceret et stort trivselsprogram for det kommende halve år.

Af andre opgaver kan nævnes udvikling og drift af intern projektlederuddannelse, lederudvikling, herunder fx lederspireprogrammer, et verdensklasse onboardingprogram, understøttelse af vores interne provopanel og kommunikationsplatforme inden for vores opgavefelt, kompetenceudviklingsprogrammer og facility management. 

Når vi arbejder og løser opgaver, er vores tilgang nysgerrige og lyttende. Vi er udgående og søger input og sparring både internt i organisationen og eksternt med fx andre organisationer, virksomheder, interesseorganisationer mfl.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du studerer på en videregående uddannelse. Det kan være, at dit studiefelt og passion ligger i det samfundsvidenskabelige, kommunikative, psykologiske, retoriske eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du kan se dig selv som en bidragsyder til vores arbejdsopgaver, har masser af gåpåmod til at løse opgaver med høj grad af selvstændighed og generøst deler ud af dine idéer og kompetencer, så vi også kan lære noget af dig.

Vi forestiller os, at du er godt i gang med dit studie, har en fleksibel tilgang til arbejdet og kan lægge ca. 15 timer ugentligt hos os.

Vi tilbyder
Som student hos os får du et job, hvor du gennem meget forskellige opgaver kan videreudvikle dine kompetencer og med garanti lære helt nye.

Du får praktisk erfaring med udvikling og drift af tværorganisatoriske projekter, et godt blik ind i arbejdet i maskirummet i en offentlig styrelse og de mekanismer og strukturer, der driver og udvikler en organsiation sammen med de andre fagspecifikke enheder i Lægemiddelstyrelsen, der fx arbejder med med godkendelse af medicin og vacciner.

Konkret vil du komme til at udvikle kompetencer inden for projektdeltagelse og -ledelse, målrettet tekstuel og visuel kommunikation i organisatorisk øjenhøjde, planlænging og facilitering af møder/workshops/webinarer mv. – opgaverne vil afvikles fysisk og virtuelt.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens kapitel 6 vedr. timelønnede.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid forventes at være på 15 timer, som selvfølgeligt tilrettelægges fleksibelt i forhold til undervisning og eksamensperioder.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte konstitueret teamleder Susan Olsen-Rasmussen på telefon 2526 5294 eller enhedschef Sara Westengaard på telefon 9359 6442.

Er du interesseret?
Klik på "ansøg" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10. Du kan læse mere om os på https://laegemiddelstyrelsen.dk/.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.