Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du stærke kompetencer inden for it-sikkerhed og ISO 27001, og har du samtidig lyst til at arbejde målrettet med sikkerhed, så er det måske dig, vi er på udkig efter som vores nye koordinerende it-sikkerhedsofficer i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed er i højsædet, herunder også informationssikkerhed. Du bliver en vigtig spiller i en sikkerhedsorganisation, hvor dedikerede civile og militære medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller høje krav til holdninger, kultur og professionalisme, og hvor sikkerhed tænkes i helheder.

 

Opgaven som koordinerende it-sikkerhedsofficer omfatter et område, som har særlig bevågenhed i FE's ledelse, idet bl.a. implementeringen af ISO 27001 prioriteres højt. Opgaven er kompleks, krævende og udfordrende, men samtidig meget spændende. Jobbet giver stor mulighed for faglig og personlig udvikling. 

Om stillingen
Helt overordnet er din primære opgave at varetage koordinationen af den interne it-sikkerhed i FE, herunder deltage i og koordinere den fortsatte implementering af ISO 27001 i FE. Derudover varetager du sammen med resten af den faste sikkerhedsorganisation i FE en række daglige sikkerhedsopgaver.

Du kommer til at indgå i et professionelt sikkerhedsteam, hvor arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet ofte meget højt. Opgaveporteføljen har et langsigtet perspektiv, bl.a. implementeringen af ISO 27001, men indeholder tillige en række opgaver, der er driftsorienterede og tilpasset en dynamisk hverdag, hvor aktuelle sikkerhedsforhold- og hændelser ofte dikterer dagen og tempoet. Dette stiller krav til både fleksibilitet, struktur og stærk faglig ballast.

Som koordinerende it-sikkerhedsofficer har du et tæt samarbejde med FE's sikkerhedsofficer og sikkerhedsorganisationen. Du har selvsagt også et tæt samarbejde med FE's Afdeling for Teknisk Drift.

Som koordinerende it-sikkerhedsofficer har du stor berøringsflade med alle FE´s medarbejdere, og der er således behov for fleksibilitet ift. daglig tjeneste, som vil kunne variere mellem FE's forskellige lokaliteter.

Stillingen omfatter pligt til kortvarige udsendelser til udlandet og du skal være indstillet på at gennemføre relevante NATO it-sikkerhedskurser.

Dine primære opgaver omfatter: 

 • Koordinere og deltage i anvendelsen af ISO 27001 standarden i FE 
 • Bidrage til den sikkerhedsmæssige dokumentation af it-systemer i FE 
 • Bidrage til risikovurderinger indenfor it-området og koordinere risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden pba. risikovurderinger
 • Bidrage til at der implementeres relevante it-kontroller
 • Kontrollere at it-sikkerheden er i overensstemmelse med gældende interne og eksterne bestemmelser
 • Rådgive på it-sikkerhedsområdet, herunder ift. FE's it-projekter 
 • Undervise i FE vedr. it-sikkerhed 
 • Formidle sikkerheds-awareness internt i FE, herunder vedr. informationssikkerhed 
 • Deltage i undersøgelse af og rapportering om it-sikkerhedsbrud 
 • Udforme og vedligeholde interne sikkerhedsbestemmelser indenfor it-området.

Om dig
Du kan have en civil eller militær baggrund - meget gerne en kombination. Du har enten en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og har opnået dokumenteret erfaring med informationssikkerhed fra en større privat eller offentlig virksomhed. Alternativt er du officer med konkret erfaring og uddannelse inden for informationssikkerhed.

Du har således bred, konkret erfaring med it-sikkerhed, it-projekter og ISO 27001. Du evner at indgå konstruktivt i et team, som samlet kan og vil bidrage til en tydelig korpsånd, og som sigter mod et højt sikkerhedsniveau. Du bidrager proaktivt til at sikre, at sikkerhedsniveauet positivt understøtter FE's opgaveløsning, der er centreret om at være Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, militær sikkerhedsmyndighed og national it-sikkerhedsmyndighed.

For at være kvalificeret til stillingen har du:

 • Relevant uddannelse eller tilsvarende kompetencer
 • Tidligere tjeneste som it-sikkerhedsansvarlig eller it-sikkerhedsofficer
 • Erfaring med implementering og anvendelse af ISO 27001 
 • Undervisningserfaring
 • Indgående kendskab til it-netværk; gerne på administratorniveau
 • Indgående kendskab til risikovurderinger indenfor it-området 
 • Indgående kendskab til risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden
 • Kendskab til akkrediteringsproces for it-systemer
 • Kendskab til it-kontroller
 • Kendskab til "Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste" (FKOBST 358-1) er en fordel
 • Kendskab til ISO 27000-serien 
 • Erfaring med SecureAware eller tilsvarende ønskelig 
 • Engelsk på forhandlingsniveau.

Du har stor grad af selvstændighed og forudseenhed, er sikkerhedsbevidst og har personlig og faglig troværdighed og har en naturlig bevidsthed om vigtigheden af etik og moral. Du ved, at dine gode formidlingsevner gavner dit samarbejde med andre, og du er vant til at gå forrest og sikre levering af aftalte produkter til tiden og med høj kvalitet. Dit mentale overskud gør dig som person fleksibel og helhedsorienteret - også ift. sikkerhedsopgaver. Din nysgerrighed og proaktive tilgang til udvikling og opgaver har hjulpet dig til at løse problemer og udfordringer i dine tidligere jobs.

Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som militær ansat besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for Akademikere i Staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær ansat har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Arbejdssted Forsvarets Efterretningstjeneste, København.

Kontakt og ansøging
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til HR på 3332 5566 lokal 2223.

Ansøgning vedhæftet CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via "Ansøg" linket og skal være FE i hænde senest den 22. maj 2017.

Ansættelsessamtaler planlægges gennemført i uge 22 og 23.

Stillingen er ledig pr. 1. juni 2017 og ansættelse forventes snarest derefter.

Ansøger skal påregne, at FE eventuelt gennemfører jobrelevante test af ansøger i forbindelse med ansættelsesforløbet.

www.fe-ddis.dk kan du finde oplysninger om FE's opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
05. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
22. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse