Du kan være med til at gøre en forskel, da vi, grundet den markante udbygning af flere havvindsprojekter, lige nu søger en ny kollega til at være overordnet ansvarlig for den del af anlægsprojekter, der vedrører forundersøgelser, plan- og myndighedsprocesser samt aftaler med berørte lodsejere. Som vores nye kollega får du et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen, og hvor din faglige og personlige udvikling vægtes højt. Afhængig af din bopæl har du arbejdssted i enten Fredericia eller Ballerup. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på kontoret og hjemme. Da fagmiljøet og projekterne er forankret på hovedkontoret i Fredericia, må en medarbejder i denne funktion og med arbejdsplads i Ballerup regne med ugentlige arbejdsdage i Fredericia for at sikre den gode tilknytning til både projektet og fagmiljøet.

ANSVARLIG FOR FORRETNINGSOMRÅDETS LEVERANCER
Du bliver en del af forretningsområdet Plan og Miljø i vores selskab Eltransmission. Vi har ansvaret for miljøvurderingsprocesser for anlægsprojekter både på havet og på land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser. Samtidig har vi ansvaret for alle geofysiske og geotekniske undersøgelser, samt rettighedserhvervelser ved berørte lodsejere. Vi indgår i tæt samarbejde med flere afdelinger på tværs af Energinet og har tæt kontakt med både myndigheder, borgere og andre eksterne interessenter.

Som koordinator for myndighedsprocesser vil du indgå i en større projektorganisation, hvor du er overordnet ansvarlig for Plan og Miljø områdets leverancer. Du sikrer at der bliver udført forundersøgelser i forbindelse med havmølleprojekter og anlæg på land, miljøvurdering både på havet og på land, øvrige myndigheds- og planprocesser, koordinering af arkæologiske forundersøgelser samt sikring af rettighederne til etablering af vores anlæg gennem lodsejeraftaler.

Dine konkrete opgaver dækker blandt andet over:

  • Sparring og koordinering med dit projekt-team

  • Sikre koordinering på tværs af projektet mod øvrige fagområder og projektleder

  • Ansvarlig for dialogen med myndigheder om miljøvurderingsprocesser - særligt Energistyrelsen, når det drejer sig om havvindsprojekter

  • Ansvarlig for miljøvurderinger, offentlighedsfaser, borgermøder, høringssvar mv.

  • Ansvarlig for at der bliver udført (EU)udbud for konsulenter og rådgivere – SMV, VVM-land, evt. plangrundlag, forundersøgelser mv.

  • Ansvarlig for styring af kontrakter

  • Ansvarlig for dialogen med interessenter, herunder borgere og myndigheder

  • Ansvarlig for budgetter, tidsplaner, risikovurderinger, håndtering af ændringer mv.

  • Dialog med styregruppen for projektet, samt deltagelse i styregruppemøder

  • Sikre fremdrift med fokus på tid, kvalitet og økonomi

DU HAR FOKUS PÅ SPARRING OG SAMARBEJDE
Du har en mellemlang eller lang uddannelse og stor interesse for plan- og miljøområdet. Du har minimum 5 års erfaring med projektledelse, og erfaring med og interesse i styring og ledelse af fx forundersøgelser, miljøvurderinger eller lignende. Du er skriftligt og mundtligt velformuleret og god til at formidle både op mod den øvrige projektorganisation, til dit projektteam, til styregruppen og eksternt til de mange interessenter. Du indgår i et bredt samarbejde og konstruktiv dialog med vores tekniske fagmiljø, myndigheder, rådgivere og berørte borgere - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser.

Du er proaktiv og har en positiv og imødekommende tilgang til dine kolleger og samarbejdsrelationer. Du er samarbejdsorienteret og formår at sætte dig ind i forskellige fagemner i dit projekt, så du kan sparre med dit projekt-team og se en sag fra flere vinkler. Samtidig er du ansvarsbevidst og evner at samle trådene i et komplekst projekt, hvor du skaber overblik og struktur.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”. Vi afholder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl på telefon 51 38 07 24, offshore faggruppeleder John Adams på telefon 25 61 30 02 eller onshore faggruppeleder Elisabeth Oxenbøll Sørensen på telefon 21 76 74 67.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.