Gå til hovedindhold
Jobbet "Kontorchefer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kontorchefer til Forsvarsministeriets Koncern IT

Har du lyst til at være med til at lede en af de største og meste komplekse it-organisationer i det offentlige og skabe de rigtige vilkår for optimal opgaveløsning? Så skal du måske være chef for Netværk, Kommunikation og Cyberovervågning eller chef for IT-Infrastrukturafdelingen i Koncern IT under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Om os
Koncern IT er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle Forsvarets IT netværk, applikationer, arbejdsstationer samt koncernens SAP-applikation DeMars. Koncern IT forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring inden for IT. Vi er en organisation, der drives med konstant fokus på optimering og serviceforbedring - kort sagt - do more with less.

Koncern IT tæller omkring 300 medarbejdere, hvoraf ca. en tredjedel er militære mens resten er civile, og er dermed blandt de største i den offentlige sektor. Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem IT.

Koncernen befinder sig midt i en markant IT-mæssig modernisering, som skal understøtte Forsvarets og koncernens internationale engagement i verdens brændpunkter og samtidig gennemføre og bidrage til en større omlægning og modernisering. Samtidig skal koncernen i gang med en meget stor konsolideringsopgave, som i de næste seks år skal skabe en helt ny måde at levere IT på til hele koncernen, og Koncern IT kommer til at spille en central rolle i denne opgave.

Om stillingen
Som chef for Forretningsområde Netværk, Kommunikation og Cyberovervågning kommer du til at referere direkte til ledelsen i Koncern IT, som består af en it-chef og en vicechef. Du vil komme til at stå i spidsen for fem sektionschefer og i alt omkring 60 medarbejdere. Du vil have direkte reference til Forsvarets øverste it-chef. 

Forretningsområdet omfatter anskaffelse, implementering, drift, udvikling og konfigurationsstyring af WAN, LAN, FIIN, krypto, klassificerede systemer samt IP-telefoniområdet under fred, krise og krig, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner, og ikke mindst ansvaret for cyberovervågning og systemsikkerhed. 

Sammen med forretningen og resten af Koncern IT skal du sætte retning for drift, udvikling, vedligeholdelse og styring af koncernens netværksbaserede løsninger og klassificerede systemer, herunder sikre at indgåede aftaler med kunder og leverandører overholdes og fornys rettidigt.

Som chef for Forretningsområde Core kommer du til at referere direkte til ledelsen i Koncern IT, som består af en it-chef og en vicechef. Du vil komme til at stå i spidsen for fire sektionschefer og i alt omkring 70 medarbejdere. Du vil have direkte reference til Forsvarets øverste it-chef.

Forretningsområde Core omfatter drift og udvikling af Forsvarets datacentre, core-services som exchange, SCOM, SCCM mv., samt test og drift af hardware som laptops og andre devices. 

Du vil have det overordnede ansvar for at lede og koordinere den overordnede planlægning af drift og vedligeholdelse af koncernens IT-infrastruktur, herunder sikre at indgåede aftaler med kunder og leverandører overholdes og fornys rettidigt. Du skal sikre, at der foretages den nødvendige anskaffelse, implementering og konfigurationsstyring af koncernens IT-infrastruktur samt sikre vores infrastrukturs fremtidige teknologiske udvikling for at tilgodese koncernens forretningsmæssige krav.

Du skal forestå design og projektering samt tilsyn med implementering af Koncernens IT-infrastruktur ved koncernens myndigheder og sikre implementerings- og driftsstøtte til koncernens styrelser og myndigheder.

Fælles for begge stillinger gælder, at du skal bidrage til at flytte hele Koncern IT i retning af at blive mere kundecentriske, arbejde mere forbindende, være vidensdrevne og generelt sikre hurtigere leverancer. Dette indebærer et meget tæt samarbejde med hele Koncern IT, ligesom at du bliver ansvarlig for at inddrage i alle dele af den teknologiske udvikling.

Øget digitalisering og stadigt større krav til effektivisering kalder på topmoderne IT-løsninger. Professionalisme og præcision er nøgleord, når der udvikles løsninger til Forsvaret – i sidste ende handler det om menneskeliv. Men også time-to-market og agilitet er afgørende for at kunne følge med i ønskerne.

Endvidere vil du stå i spidsen for guidance og koordination af dine sektionschefers arbejde med lederudvikling/-evaluering, Leadership Pipeline og fokus på ”god ledelse” på baggrund af de udstukne retningslinjer fra Koncern IT ledelse og fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Afdelingerne arbejder målrettet efter Koncern IT mission, vision og strategi, herunder bidrager de aktivt til videreudvikling af arbejdsprogram og styringsdokumenter.

Om dig
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, formentlig på kandidatniveau eller tilsvarende, og betydelig ledelseserfaring inden for it-området, gerne fra en offentlig myndighed eller større virksomhed, hvor du har skabt gode resultater. 

Du har et it-fagligt niveau, der gør, at du kan lede stærke faglige kompetencer. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har et indgående kendskab til Forsvarsministeriets organisation og opgaver og Forsvarets opgaveløsning.

Har du en militær uddannelse, vil en baggrund som officer med gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller en tilsvarende civil uddannelse jf. kvalifikationsrammen for livslang læring på trin 7 være et krav.

Du skal i det daglige virke have fokus på forretningens behov for it-understøttelse, hvorfor det er vigtigt, at du har solid erfaring med at agere som brobygger mellem forretning og it samtidigt med, at du har fokus på den interne it-forretnings kunde/leverandør forhold.

Udviklingen på systemerne varetages i samarbejde med eksterne leverandører, og der er et væsentligt samarbejde med kunder i Forsvaret og koncernen generelt. Det er derfor vigtigt, at du formår at skabe gode relationer gennem kommunikation, netværkspleje og faglig professionalisme. Da vi i Koncern IT arbejder ud fra deviserne at åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for et godt samarbejde, vil et tilsvarende krav om blik for god kommunikation og synlighed i ledelse indadtil være vigtige parametre i dit daglige virke som chef. Der vil tillige blive lagt vægt på din evne til at træffe nødvendige og effektive beslutninger samt sætte retning og prioritere indsatsen, så resultater nås til planlagte deadline. Endelig skal du kunne tænke nyt og finde veje ud af ofte vanskelige problemstillinger.

En af dine vigtigste kvalifikationer er desuden dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. 

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Stillingen er placeret i Hvidovre.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos direktør Kristian Vengsgaard på telefon 5077 7124. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 3266 5792. 

Ansøgningsfristen er den 17. juni, og samtaler forventes afholdt i uge 26/27.

Send ansøgning og CV via linket, hvor relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes. Du bedes i din ansøgning tydeliggøre, hvilken stilling du søger.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder