Jobbet "Kontorchef til Matrikel og Ejendomsregistrering i Geodatastyrelsen, Aalborg" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at understøtte vores mål om at levere effektiv registrering af ejere og ejendomme og sikre lettilgængelige troværdige data. Effektiv drift og udvikling af ejendomsregistreringssystemerne er helt fundamental for at vi i samspil med øvrige registre på ejendomsområdet kan opfylde disse mål. Har du lyst til at bidrage til det som kontorchef?

Har du erfaring og lyst til at være leder i en organisation, hvor vi ser ledelse som en faglig disciplin, der handler om mennesker og kræver engagement og fokus på egen adfærd og udvikling, og som er noget vi udøver i fællesskab. Et sted, hvor vi opnår resultater ved at sætte klare mål og prioriteringer.

Om jobbet
Vi står i en rivende udvikling. Digitalisering, forandring af arbejdsprocesser og nye teknologiske muligheder fylder i en hverdag, hvor korrekt og effektiv ejendoms- og ejerregistrering er vores vigtigste prioritet. Vi har i en årrække arbejdet med at sikre grundlaget for den fremtidige ejendomsregistrering, og i det fortsatte arbejde har vi brug for en kontorchef, som kan indgå i et ledelsesfællesskab med den nuværende kontorchef. Fokus for den nye kontorchef bliver på drift og udvikling af den eksisterende systemportefølje og data på området, således at vi kan indfri vores nye strategi.

Der er tale om delt ledelse af godt 40 medarbejdere, hvor roller og snitflader afklares i fællesskab. Du vil derfor få det direkte personaleansvar for ca. 20 medarbejdere. Kontorledelsen består desuden af fire funktionsledere, hvoraf to vil referere direkte til dig.

I jobbet får du blandt andet ansvaret for følgende områder:

 • Sikre stabil drift og fokuseret vedligehold af de faglige ejendoms- og ejerregistreringssystemer, der knytter sig til vores to grunddataregistre Matriklen og Ejerfortegnelsen, og herunder sikre at kodebase og fysisk infrastruktur
 • Sikre stabil og afhjælpende support for både interne og eksterne brugere
 • Varetage leverandørstyring for de faglige systemer, inkl. leverancer fra Statens IT, herunder opfølgning på økonomi og compliance
 • Samle og konkretisere forretningsmæssige ønsker og –behov til udvikling af de faglige systemer, herunder sikre inddragelse af eksterne brugere og snitfladeparter, og tydeliggøre risici og potentialer
 • Understøtte styrelsens deltagelse i grunddataregi i styregrupper og arbejdsgrupper, herunder sikre systemmæssig koordinering med øvrige grunddataregistermyndigheder og anvendere samt datafordelermyndigheden
 • Gennemføre analyser og pilotprojekter med fokus på forbedring af data og processer

Dine personlige kompetencer omfatter:

 • Du har været leder i mindst 2-3 år, og du skal være indstillet på fortsat at udvikle dig som leder
 • Du er i stand til at forstå og omsætte visionen og de fremtidige strategiske mål til konkrete indsatser i dagligdagen, således at dine medarbejdere kan se, hvor de bidrager til strategien
 • Du kan motivere og støtte dine medarbejdere og mellemledere, og er i stand til at give konstruktiv feedback og definere konkrete succeskriterier for deres opgaver
 • Du kan foretage prioriteringer af ressourcer og økonomi inden for egne ansvarsområder, men er også indstillet på at indgå i en samlet tværgående prioritering i styrelsen, hvor vi arbejder hen imod et fælles bedste
 • Du kan agere i en mindre organisation, hvor der ikke er langt mellem medarbejder og leder og åbenhed til drøftelser af mulige løsninger, men samtidigt behov for en tydelig retning samt klare og dokumenterede beslutninger
 • Du kan håndtere konflikter og pres på en måde, så styrelsens værdier og politikker ikke kompromitteres

Dine faglige kompetencer omfatter:

 • Du har et stærkt strategisk perspektiv og evner at se sammenhængen mellem forretning, drift og udvikling
 • Du kan sætte retning for vedligehold og videreudvikling af ejendomsregistreringssystemerne
 • Du kan stå i spidsen for forandringer og kan gennemskue, hvad der skal til for at systemporteføljen kan understøtte den digitale transformation, vi ser foran os
 • Du har stor erfaring med data og digitalisering, og med drift og udvikling af it-systemer
 • Du kan opbygge gode samarbejdsrelationer med både fageksperter, procesansvarlige samt  leverandører.

Om Matrikel og Ejendomsregistrering
Vi holder vi styr på alle faste ejendomme i Danmark og deres ejere. Matriklen kender de fleste – og ikke kun som det jordstykke de bor på – men som det autoritative register, hvor alle typer af fast ejendom (jordstykker, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund) er registreret, og hvis oplysninger udgør det juridiske grundlag for forvaltning og ved omsætning og udvikling af fast ejendom i Danmark. I vores nyeste grunddataregister Ejerfortegnelsen har vi oplysninger, som sørger vi for, at man i bl.a. den offentlige forvaltning kan komme i kontakt med ejerne af alle ejendomme.

I Matrikel og Ejendomsregistrering er vi godt 40 medarbejdere, fordelt på fire funktioner, der samarbejder om at levere en effektiv og korrekt registrering af ejendomme og ejere samt om at gøre vores grunddata om ejendomme og ejere tilgængelige for alle. Vores opgaver omfatter hele paletten omkring ejendoms- og ejerregistrering, bl.a. lovgivningsarbejde, sagsbehandling af ca. 9.000 sager med ejendomsændringer, digitalt arkiv, drift og udvikling af de faglige it-systemer samt koordinering og videreudvikling i samarbejde med bl.a. landinspektørbranchen og andre private og offentlige aktører på ejendomsområdet.

Læs mere om os på www.GST.dk og www.linkedin.com/company/geodatastyrelsen-aalborg/

Vi tilbyder
Geodatastyrelsen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling og fleksible arbejdsvilkår. Herudover ligger Geodatastyrelsen skønt placeret lige ned til Limfjorden i Nørresundby.

Ansættelse sker som kontorchef med indplacering i lønramme 37 (løngruppe 1) med en årsløn på ca. 800.000 kr. ekskl. pension, jfr. cirkulære om kontraktansættelse af 9. april 2014. Ansættelsen sker på åremålsvilkår (5 år med mulighed for forlængelse op til 3 år, jf. principperne i aftale om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af yderligere tillæg i forbindelse med ansættelsen. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. januar 2022.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby. 

Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte direktør Pia Dahl Højgaard, telefon 30 60 58 75.

Vi skal have dine oplysninger plus ansøgning og CV senest den 21. september 2021. Vi forventer at holde samtaler den 27., 29. og 30. september 2021 i Aalborg. Udvalgte kandidater går videre til test i uge 40 og 2. samtale, som forventes afholdt 27., 28. og 29. oktober.