Gå til hovedindhold
Jobbet "Kontorchef til energiadministrativt kraftcenter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu
chevron_leftForrige

Brænder du for at være med til at udvikle energiområdet gennem effektiv administration, reduktion af virksomhedernes CO2-udledninger og udvikling af energimærkningsordningen? Så er jobbet som kontorchef i Energistyrelsens Center for Energiadministration i Esbjerg noget for dig.  

Om jobbet 
Du får ansvaret for at fortsætte udviklingen af den energiadministrative enhed i Esbjerg som chef for energimærkning, CO-2 kvote administration og rejseenheden. Du indgår i et chefteam, som også har ansvaret for en effektiv administration af støtteordninger til vedvarende energi og udbetaling af tilskud samt energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprojekter gennem EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). Vi lægger vægt på løbende udvikling, så der skabes mest mulig værdi for virksomheder, borgere og samfund.  

Opgaverne omfatter bl.a.: 

 • Drift- og udviklingsansvar for CO2‐kvoteordningen, som omfatter mere end 380 danske virksomheder og hvor der er stort fokus på at sikre de nye administrative rammer fra 2021.
 • Drift- og udviklingsansvar for Energimærkningsordning, herunder at fortsætte moderniserings- og udviklingsprogrammet i samarbejde med aktører og interesseorganisationer og andre enheder i Energistyrelsen.
 • Ansvaret for tilskudsordningen VE til proces, som er målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme.
 • Lovforslag, bekendtgørelser, ministerbetjening og Ø‐udvalgsarbejde.
 • Diverse administrative opgaver såsom den koncernfælles rejseenhed og intern service. 

Om dig 
Du skal være en talentfuld og engageret leder med en stærk faglig profil og erfaring på området, og du har basis i en uddannelse som enten økonom, jurist, ingeniør eller tilsvarende. Du skal have gode analytiske kompetencer og kunne danne dig et overblik over komplekse problemstillinger og sikre de rette prioriteringer. Du skal sikre sammenhæng og balance mellem det juridiske og det tekniske område. 
 
Der vil endvidere blive lagt vægt på: 

 • erfaring med lovgivning, regeringsprocesser og ministerbetjening
 • god politisk tæft
 • evnen til strategisk at udvikle et fagligt område
 • motiverende, inspirerende og delegerende ledelsesstil
 • kunne samarbejde på tværs af faggrænser
 • formidlingskompetence - også af komplekst og teknisk stof
 • erfaring med og lyst til driftsoptimering  

Kendskab til centraladministrationen vil være en fordel.  
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
I Center for Energiadministration varetager vi sekretariatet for EUDP, sekretariat for taksationsmyndigheden, som vurderer værditab til borgere i forbindelse med VE-anlæg og VE-projekter samt administration af Energimærkningsordningen, CO2 kvoteadministration og VE til proces. Derudover varetager vi administrationen af koncernens rejser og intern service i Esbjerg. 
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 23. november 2007 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Energistyrelsen skal være et dynamisk kraftcenter for fremtidssikret udvikling og effektive løsninger på hele styrelsens ansvarsområde. Vi lægger stor vægt på værdiskabelse gennem faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde – internt såvel som med vores departement og eksterne partnere og interessenter.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker som kontorchef med indplacering i LR 37, og månedslønnen udgør netto ca. 67.000 kr. ekskl. pension.
 
Ansættelsen forventes at ske på åremålsvilkår, jf. principperne i aftale om åremålsansættelse og tiltrædelse ønskes pr. 1. august 2019. 
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås hos vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen, 4172 9 45. 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via "Ansøg" linket. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest tirsdag den 30. april 2019. De første samtaler forventes afholdt i uge 19. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos Ulla Bach Rosendal som deltager i rekrutteringsforløbet. Test forventes at finde sted i uge 20.