Gå til hovedindhold
Jobbet "Kontorchef til Center for Systemanalyse" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du analytisk begavet, glad for tal og mennesker, og har du talent for og mod på ledelse af fagligt kompetente medarbejdere, der brænder for at arbejde med kortlægning, beregninger og analyser af det samlede energisystem? Så er du måske den nye kontorchef, vi søger til Energistyrelsens Center for Systemanalyse.   

Om jobbet 
Energistyrelsens Center for Systemanalyse søger en analytisk stærk kontorchef til Center for systemanalyse. Du vil blive en del af et chefteam på to kontorchefer, som tilsammen har ansvaret for ca. 50 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, hovedsageligt ingeniører og økonomer.  

Center for Systemanalyse, har ansvaret for at udarbejde Energistyrelsens årlige basisfremskrivning, udarbejdelsen af analyseforudsætninger til Energinet, input til Nationale Energi og Klimaplaner til EU, diverse analyser indenfor energiteknologi, -økonomi og -politik samt løbende udvikling af vores tekniske og økonomiske modeller af energisystemet og de forudsætninger, der anvendes i modellerne, fx i form af Teknologikataloget. Samtidig varetager vi også en vigtig opgave med kortlægning af dagens energisystem gennem dataindsamling og energi- og prisstatistik.  

Det er et særkende i det faglige miljø i Center for Systemanalyse at se tingene i en sammenhæng, der inddrager hele energisystemet og samfundsøkonomiske hensyn - og det sker ofte i tæt samarbejde med energifagligt stærke kollegaer fra andre fagcentre.  

Centeret er organiseret i faglige teams, der fungerer som faglige fællesskaber. En stor del af arbejdet sker på tværs af disse teams og organiseres i forskellige former for projekter - herunder ofte med inddragelse af medarbejdere fra andre centre.  

Om dig 
Du skal være en engageret leder med en stærk faglig profil og erfaring på området. Du skal have gode analytiske kompetencer og kunne danne dig et overblik over komplekse problemstillinger. 

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:

  • evne til at strukturere komplekse problemstillinger
  • en motiverende og inspirerende ledelsesstil, herunder evne til at uddelegere
  • evne til at samarbejde også på tværs af traditionelle faggrænser og med andre faglige områder i Energistyrelsen og med eksterne interessenter
  • sans for formidling - også af komplekse sagsområder
  • erfaring fra en politisk ledet organisation
  • erfaring med udarbejdelse af tekniske og økonomiske analyser og strategier på klima- og Energiområdet
  • erfaring med arbejde med teams og projekter
  • indgående kendskab til klima- og energiområdet - både nationalt og internationalt
  • relevant akademisk baggrund. 

Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 

I Center for Systemanalyse understøtter vi ministeriets energi- og klimapolitik og Energistyrelsens arbejde gennem forskellige analyseaktiviteter. Vi arbejder blandt andet med fremskrivninger, scenarier, effektvurderinger og økonomiske analyser af såvel energi- og klimapolitikken som teknologiudviklingen. Vi baserer vores analyser og scenarier på state-of-the-art data, statistik og modellering, blandt andet vedrørende energi og transport. 

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 23. november 2007 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Energistyrelsen skal være et dynamisk kraftcenter for fremtidssikret udvikling og effektive løsninger på hele styrelsens ansvarsområde. Vi lægger stor vægt på værdiskabelse gennem faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde - internt såvel som med vores departement og eksterne partnere og interessenter.  

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker som kontorchef i LR 37 i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”, og månedslønnen udgør netto ca. 67.000 kr. ekskl. pension.

Ansættelsen forventes at ske på åremålsvilkår, jf. principperne i aftale om åremålsansættelse, og tiltrædelse er pr. 1. august 2019 eller snarest muligt efter aftale. 

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

Supplerende oplysninger kan fås hos vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen, 4172 9145. 

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Ansøgning 
Du søger via "Ansøg". Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest tirsdag den 30. april 2019. De første samtaler forventes afholdt i uge 19. 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos Odgers Berndtson, som deltager i rekrutteringsforløbet. Test forventes at finde sted i uge 20.