Jobbet "Kontorchef til Center for Global Rådgivning" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om jobbet
Den ene af de tre nuværende kontorchefer i Center for Global Rådgivning går på pension den 31. januar 2022, og derfor søges en efterfølger med tiltrædelse den 1. december 2021 således, at der kan ske en god overlevering af sager.

Energistyrelsen har opbygget et stærkt energisamarbejde med udvalgte vækstlande for at understøtte Parisaftalen og medvirke til at fremme den globale, grønne omstilling på energiområdet. Styrelsen har samtidig etableret et samarbejde med en række lande for gennem myndighedssamarbejde at fremme den grønne omstilling, reducere den globale CO2 udledning og fremme eksporten af dansk energiteknologi.

Der er etableret partnerskaber med i alt 19 lande, herunder Kina, Indien, USA, Indonesien, Vietnam, Mexico, Egypten, Tyrkiet og Ukraine, hvor Energistyrelsen yder rådgivning og kapacitetsopbygning i samarbejde med de pågældende landes energimyndigheder. Tilgangen i samarbejdslandende er individuel og er afhænger af det pågældende lands specifikke udfordringer i den grønne omstilling, de er i gang med. Overordnet set så arbejder vi i fire spor: Langsigtet energiplanlægning, integration af vind/VE, fleksibilitet og energieffektivitet/fjernvarme. Der er i de fleste lande udsendte energirådgivere fra Danmark, som indgår i samarbejdet.

Med afsæt i regeringens ambitiøse klimamål og nye, større landesamarbejder, har Center for Global Rådgivning udvidet antallet af medarbejdere i de seneste år. Centerledelsen består af tre kontorchefer og to souschefer.

Kontoret er præget af stor faglighed, og gennem kontorets matrix-organisering arbejder de fleste medarbejdere med flere lande og på tværs af fagkompetencer indenfor eksempelvis vind, integration af VE, energieffektivitet, fjernvarme og energiscenarier. Den ledelsesmæssige konsolidering vil understøtte denne matrix-organisering, hvor hver kontorchef har ansvaret for et antal landesamarbejder og en række tværgående ansvarsområder. Fordelingen af opgaver vil blive aftalt nærmere afhængig af profil.

Om dig
Har du lyst til at løfte den grønne omstilling globalt, så finder du næppe et mere meningsfyldt job.

Vi søger en dynamisk og engageret kontorchef. Du skal have en relevant videregående uddannelse og have erfaring med dansk energipolitik og regulering af den danske energisektor. Du skal derudover have skabt konkrete resultater i en international kontekst, du skal have flair for internationalt samarbejde, have gode kommunikative evner, herunder gode engelskkundskaber.

Du skal være strategisk, udadvendt og besidde gennemslagskraft. Du skal endvidere have gode samarbejdsevner, kulturel forståelse, politisk flair og erfaring med personaleledelse.

Det er en forudsætning, at du har et solidt kendskab til offentlig administration. Da partnerskaberne bygger på myndighedssamarbejde og etablering af regulatoriske rammebetingelser vil erfaring med forvaltning inden for energisektoren tillige være et plus.

Du skal være en god personaleleder, der i løbende dialog med medarbejdere og ledelsesteamet kan skabe sikker drift, strategisk udvikling af centeret og faglig udvikling af medarbejderne.

Endelig skal du være indstillet på en del rejseaktivitet.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag.
 I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som kontorchef med indplacering i lønramme 37 (løngruppe 1) med en årsløn på ca. 800.000 kr. ekskl. pension, jfr. cirkulære om kontraktansættelse af 9. april 2014. Ansættelsen sker på åremålsvilkår, jf. principperne i aftale om åremålsansættelse, og tiltrædelse ønskes pr. 1. december 2021.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til vicedirektør Martin Hansen på telefon 4190 5252.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Ansøg" på stillingsopslaget.

Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest søndag den 3.oktober 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 41. 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at besvare en case samt gennemgå en analytisk test under rekrutteringsforløbet.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.