Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Kontorchef med ansvar for Bygningsstyrelsens byggerier

Statens største ejendomsvirksomhed og bygherre søger en leder, som har lyst til at indgå i et nyetableret chefteam, som gennemfører byggerier, der giver statens institutioner de rigtige fysiske rammer.  

Ambitionerne og visionerne for at bygge moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer for landets vigtigste institutioner er høje. Til vores hovedkontor i Valby søger vi en stærk leder med kendskab til byggeri. Du vil som kontorchef være en del af Center for Bygninger og Byggeri (CBB), som bl.a. har ansvar for stærk gennemførelse af styrelsens bygge- og vedligeholdelsesprojekter. 

Opgaven  
Du får overordnet ansvar for en portefølje af byggeprojekter med varierende størrelse, og for de projektledere, der gennemfører projekterne. Lederteamet i CBB består af fem chefer og har samlet ansvaret for ca. 90 medarbejdere, og du får et direkte personaleansvar for 15 - 20 medarbejdere. Ledelsen i CBB er fælles om at bemande projekterne med de rette kompetencer og ressourcer, samle op på ny viden og understøtte medarbejderne i, at der sker løbende læring og udvikling. 

Du forventes at bidrage med et stærkt ledelsesfokus på sikker gennemførelse af de byggeprojekter, du har ansvaret for. Som en del af ledelsesopgaven deltager du i styregrupper for større byggeprojekter og bidrager herigennem også til at fremme det gode samarbejde med kunderne. Teamet af chefer i CBB skal ud over at sikre gennemførelsen af konkrete projekter også sikre et stærkt fokus på det strategiske arbejde i Bygningsstyrelsen og sikre, at det implementeres så det giver mening for den enkelte medarbejder og vores samarbejdspartnere. 

Ud over et tæt samarbejde i CBB skal du bidrage til den bredere ledelsesudvikling og være med til at sikre et stærkt samarbejde på tværs i Bygningsstyrelsen blandt medarbejdere og ledere.  

Den ideelle profil 
Det vil være ideelt, at du:  

 • har gode strategiske og analytiske kompetencer 
 • er i stand til at håndtere høj kompleksitet  
 • er stærk på udvikling og understøttelse af samarbejde i teams
 • kan understøtte læring ved at opbygge og nyttiggøre viden 
 • kan bidrage til effektive processer til gavn for kunder og politiske beslutningstagere  
 • trives i en politisk styret organisation 

Erfaring med byggeri er nødvendigt, og du skal kunne bidrage til at finde løsninger i kritiske enkeltsager sammen med medarbejdere, rådgivere, kunder og direktionen. Generelt skal du have et skarpt blik for at medarbejderne får planlagt, fulgt op og afsluttet projekterne inklusiv overdragelse til drift.   

Vi forventer, at du er: 

 • stærk til skriftlig og mundtlig sagsfremstilling 
 • stærk i økonomisk prioritering og opfølgning  
 • kan navigere indenfor komplekse regelsæt  
 • kan agere professionelt og ordentligt 
 • kan fremdrage det væsentlige i sagerne for direktion og departement 

Vi ser gerne, at du har solid erfaring med at arbejde projektorganiseret og lede dynamiske forandringer. Du skal have erfaring med ledelse af mennesker og være i stand til at få medarbejdere til at præstere deres bedste. Som personaleleder skal du sikre, at medarbejderne kender retning og arbejdsrum, og du skal medvirke til at fastholde et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø baseret på tillid. 

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og indplaceres i løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes fortrinsvis besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en bruttoløn på ca. 900.000 kr. årligt, hvoraf en del er afhængig af årets resultater. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Carl Jacobsens Vej 39 i Valby.  

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Signe Primdal Lyndrup, tlf. 4170 1203 eller HR-chef Susanne Nielsen på tlf. 4170 1049. Uddybende beskrivelse af stillingen og personprofil kan hentes her

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest 21. april 2017. Du søger stillingen via "Ansøg" linket her på siden. Vi holder første samtaler den 1. og 4. maj 2017 og forventer tiltrædelse juli/august 2017.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Valby
keyboard_arrow_up
Startdato
10. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
21. april 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse