Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Skatteministeriets departement søger kontorchef til udvikling af it-løsninger i ImplementeringsCenter for Told

Som kontorchef for it kontoret skal du stå i spidsen for udviklingen af de tekniske løsninger, der skal understøtte fremtidens toldvæsen. Du skal sørge for, at fremtidens digitale og analysedrevne toldvæsen er understøttet af effektive og forretningsorienterede it løsninger med afsæt i EU’s nye toldkodeks, EUTK.   

Jobbet som kontorchef for it  
Med Investeringsplanen: "Et nyt skattevæsen - Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it" skal der investeres massivt i blandt andet data, it, flere medarbejdere og nye kompetencer.  

På toldområdet medfører EU's nye toldforordning (EUTK) desuden en række ændringer af det nuværende toldkodeks, som indebærer behov for at etablere nye forretningsprocesser, f.eks. skal toldprocesser håndteres elektronisk og ensartet på tværs af EU's toldmyndigheder, hvilket kræver en ny tilgang til dataanvendelse og - analyse samt udvikling af nye it-systemer.

Du vil indgå i det nyetablerede ImplementeringsCenter for Told (ICT) i Skatteministeriets departement. Med reference til underdirektøren for området får du det overordnede ansvar for at levere en ambitiøs it-understøttelse af fremtidens data- og analysedrevne toldvæsen. Dit ansvarsområde vil dække udviklingen af 13 større it-systemer, der skal udskiftes over den kommende årrække. Det tekniske arbejde tager afsæt i EU kommissionens tidsplan for it-understøttelsen af EUTK.  

Kontoret for it skal på baggrund af forretningsstrategien for toldområdet udvikle, konfigurere nye og/eller tilpasse eksisterende løsninger, således at de forretningsmæssige og lovmæssige krav til toldområdet udmøntes i en optimal systemunderstøttelse. It-kontoret skal omsætte disse krav til praktisk systemunderstøttelse gennem et tæt integreret og agilt udviklingsforløb med forretningen i et af de mest ambitiøse igangværende udviklingsprogrammer i staten. 

Som kontorchef skal du medvirke til at sikre, at it-elementer på tværs af et stort antal komplekse it-projekter bliver et sammenhængende hele. Dette inkluderer som udgangspunkt ansvar for følgende faglige områder: It-arkitektur, infrastruktur, it-sikkerhed, brugeroplevelse, funktionelt design, udvikling, test, transition, service management samt service operations. Der kan på sigt vise sig et behov for at splitte området op pga. størrelsen. Her vil du selv være en aktiv del af processen.  

Du vil få et tæt samarbejde med SKAT, eksterne konsulenter, leverandører og øvrige eksterne interessenter. Jobbet stiller store krav til dine evner til at drive en agil it-udvikling. Du skal evne at levere komplekse udviklingsopgaver på parallelle projekter i tæt samarbejde med projektledere og programledelsen.  

Kontorchefen har ansvaret for kontoret, herunder at motivere og sætte retning for medarbejderne i det nye kontor og sikre optimal ressourceallokering mod projekterne i henhold til programledelsens prioritering. Der er tale om et nyetableret kontor, og du vil i samarbejde med underdirektøren få ansvaret for opbygningen af kontoret, herunder sammensætningen af en medarbejdergruppe, der fagligt og processuelt, kan løfte udviklingsopgaverne. 

Om dig 
Du har en relevant kandidatuddannelse og teknisk erfaring. Din tekniske viden skal være solid og være bredt forankret inden for udvikling af komplekse digitale løsninger, hvor der stilles store krav til løsningernes tekniske kvalitet og performance. Du har erfaring fra en lignende stilling, og du kan fremvise resultater fra større og komplekse it-projekter eller linjeorganisationer, hvor du har haft ansvaret for flere samtidige fagområder indenfor it-udvikling. 

Du har udpræget gode samarbejdsevner og evner at opbygge netværk. Du formår at håndtere mange interessenter, der til tider har roller og ønsker, som konflikter. Det forventes, at du kan kommunikere og samarbejde på alle niveauer i organisationen, og du har gerne erfaring med personaleledelse af tekniske profiler.  

Som person skal du være udviklingsorienteret, og finde motivationen i at indgå i et chefteam, hvor evnen til at løse udfordringer pragmatisk og tage ansvar - fælles og hver for sig - sættes højt. Du trives i et hektisk miljø, og du kombinerer strategisk overblik med eksekveringsevne. Du evner såvel at planlægge og prioritere leverancer som at realisere dem. Du skal kunne arbejde under et til tider stort arbejds- og tidspres og samtidig formå at motivere dine medarbejdere.  

Om at arbejde i Skatteministeriet 
Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.  

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på evidensbaseret rådgivning. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt.  

Ansøgning og ansættelse 
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest onsdag den 7. december 2016. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Mads Udby Olesen på tlf. 7238 8503. 

Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren. 

Ansættelse sker på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i lønramme 37, svarende til løngruppe 1 for kontraktansatte. Hertil kommer åremålstillæg og eventuelt yderligere tillæg efter forhandling. 

Tiltrædelse 1. januar 2017 eller snarest muligt. 

Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.  

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

home
Arbejdssted
København K
keyboard_arrow_up
Startdato
25. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
01. januar 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse