Gå til hovedindhold

Advarsel

 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Region Hovedstaden søger To konsulenter til ressourceeffektivitet og klimatilpasning 

Vil du udvikle og fremme nytænkende partnerskaber i Greater Copenhagen? Er politikudvikling om grøn vækst og bæredygtig byudvikling lige dig? Center for Regional Udvikling søger to konsulenter: den ene til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi og den anden til klimatilpasning og kommunikation. 
 
Du vil blive en del af klimateamet i Enhed for Mobilitet, klima og ressourcer, hvor vi arbejder for at realisere visionen om hovedstadsregionen som en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. 
 
Klimateamet består af syv medarbejdere, der arbejder for at fremme regionale løsninger på regionale udfordringer inden for tre overordnede programmer: energiomstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning. Det sker ved at udvikle partnerskaber på tværs af geografi, myndighed og faglighed i tæt samspil med bl.a. stat, regioner, kommuner, vidensinstitutioner, organisationer, forsyningsselskaber og virksomheder. Desuden arbejder vi med politikudvikling inden for rammen af de tre programmer. 
 
Om stillingerne  

Den ene stilling er især relateret til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi, mens den anden stilling er bredere og især relateret til klimatilpasning og kommunikation. 
 
Erfaren konsulent til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi 
Det er regionens ambition, at offentlige myndigheder og virksomheder bliver godt rustet til at gribe de vækstmuligheder, der ligger i cirkulær økonomi.
 
Din hovedopgave bliver sammen med et projektteam at omsætte ambitionen til praksis ved at udvikle nye regionale partnerskaber om omstilling til grønnere produktionsformer, fælles løsninger om affaldshåndtering- og forebyggelse, bæredygtig deleøkonomi, grønne og innovative offentlige indkøb samt bæredygtig byudvikling. Samtidig får du også en vigtig rolle i at sætte dagsordenen om øget cirkulær økonomi i den kommende Regionale Vækst- og udviklingsstrategi 2.0. 
 
Vi lægger vægt på, at du har kendskab til relevante politiske, økonomiske og/eller tekniske problemstillinger samt aktører inden for ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Samtidig er det væsentligt, at du har erfaring med projekt- og procesledelse og projektudvikling. Har du erfaring med fundraising, vil det være en fordel.  
 
Konsulent med 2-3 års erfaring til klimatilpasning og kommunikation 
Din hovedopgave bliver at drive en portefølje af i alt seks klimatilpasningsprojekter godt i mål. Projekterne, der skal styrke klimasikring af hovedstadsregionen, er bemandet med projektledere hos vores partnerorganisationer.
 
Du vil bl.a. få til opgave at være i dialog med projektlederne, koordinere på tværs af projektporteføljen, forberede mødemateriale for chef- og direktørdeltagelse i styregruppeaktiviteter samt behandle halvårlige statusrapporter. Samtidig får du en væsentlig opgave i at styrke formidling af projekternes resultater - fx ved at skrive debatindlæg og planlægge seminarer - samt udvikle nye initiativer. Du bliver også involveret i at styrke formidling af hele klimateamets arbejde via hjemmeside mv. Endelig kan du også blive koblet på opgaver relateret til cirkulær økonomi. 
 
I denne stilling vil det være en fordel, at du har kendskab til politiske, økonomiske og/eller tekniske problemstillinger relateret til klimatilpasning eller cirkulær økonomi. Vi lægger vægt på, at du er optaget af at afslutte opgaver, og at detaljerne i dit arbejde er i orden. Ligeledes er det en fordel, at du skriver kort og klart.  
 
Fælles for begge stillinger 
Vi lægger vægt på, at du har en relevant akademisk uddannelse, erfaring med eller interesse for at arbejde i en politisk styret organisation samt flair for politisk betjening og politisk forståelse. Du har gerne erfaring fra den private sektor fx rådgiverbranchen. 
 
Derudover forventer vi, at du er:  

 • god til mundtlig og skriftlig kommunikation 
 • god til dialog og samarbejde med mange eksterne parter  
 • udviklingsorienteret og har mod på at udfordre de gængse løsninger 
 • effektiv og resultatorienteret  
 • en holdspiller, som har lyst til at arbejde i og på tværs af teams med forskellige fagligheder 
 • initiativrig og har et godt humør 

Det er vigtigt for os, at du er fleksibel og åben overfor at løse nye opgaver i samarbejde med kolleger i teamet, enheden eller på tværs af centeret.  
 
Vi tilbyder  

 • et inspirerende og alsidigt arbejde med aktive og engagerede kolleger og med mange eksterne kontaktflader  
 • en værdibaseret arbejdsplads baseret på værdier om tillid, åbenhed og helhedssyn  
 • fokus på udvikling af dine faglige og personlige kompetencer  
 • fleksibel arbejdstid  
 • aflønning efter overenskomst med din faglige organisation med mulighed for kvalifikationstillæg  

 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn og titel forhandles i forhold til erfaring og kompetencer og i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstaden og relevant faglig organisation. Ansættelse i Enhed for Mobilitet, klima og ressourcer pr. 1. marts 2017.  
 
Arbejdsstedet er Regionsgården i Hillerød.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til enhedschef Camilla Lønborg-Jensen på mobil 2056 1247, specialkonsulent Ditte Vesterager Christensen (cirkulær økonomi) på mobil 2999 7943 eller specialkonsulent Anders Søgaard (klimatilpasning) på mobil 2059 9717. 
 
Læs mere om Greater Copenhagen her: www.greatercph.dk/ 
 
Læs mere om Center for Regional Udvikling her: www.regionh.dk/Region/Center-for-Regional-Udvikling
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfristen er tirsdag den 17. januar 2017 kl. 12. Vi forventer, at 1. runde samtaler finder sted fredag den 20. januar, og at 2. runde samtaler finder sted tirsdag den 24. januar. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  
 
Fakta om Enhed for Mobilitet, klima og ressourcer  
Enhed for mobilitet, klima og ressourcer er omdrejningspunkt for stærke regionale og innovative partnerskaber samt grøn og smart vækst. Både for Region Hovedstaden som virksomhed og i hele hovedstadsregionen samt Greater Copenhagen. Vi er 2 enhedschefer, 1 sektionschef og 37 medarbejdere fordelt på følgende teams: Grønne hospitaler, Klima, Transport, Smart og Råstoffer. Vi arbejder tæt sammen med kommuner, ministerier, erhvervsliv, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og hospitaler m.fl.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Hillerød
keyboard_arrow_up
Startdato
20. december 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
17. januar 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse