Jobbet "Konsulent til opgaver inden for miljøvurdering af anlægsprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Der er fuld fart på den grønne omstilling og Energinet spiller en helt central rolle, da vi har ansvaret for at etablere og vedligeholde ”energiens motorveje”, at indpasse vedvarende energi i el-nettet og etablere tilslutning af nye havvind-projekter (fx ”Danmark kan mere II”).  For at kunne levere på alle de nødvendige projekter i rejsen med et grønnere samfund, har vi brug for dig til at sikre miljøvurderingerne af vores anlægsprojekter.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen, og hvor din faglige og personlige udvikling vægtes højt. Afhængig af din bopæl har du arbejdssted i enten Fredericia eller Ballerup. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på kontoret og hjemme. Da fagmiljøet og projekterne er forankret på hovedkontoret i Fredericia, må en medarbejder med arbejdsplads i Ballerup regne med ugentlige arbejdsdage i Fredericia for at sikre den gode tilknytning til både projektet og fagmiljøet.

Afdeling og opgaver
Du bliver en del af afdelingen Miljøvurdering i forretningsområdet Plan og Miljø i vores selskab Eltransmission. Du kommer til at indgå i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø.

Vi har ansvaret for miljøvurderingsprocesser for anlægsprojekter på land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser.

Afdelingens opgaver omfatter blandt andet:

  • Medvirke til at fastlægge og planlægge projektet/linjeføringer
  • Udarbejde projektbeskrivelse i tæt dialog med teknikere
  • Udarbejde VVM ansøgninger og medvirke til miljøvurderingsproces, offentlighedsfaser, borgermøder, høringssvar mv.
  • Løbende dialog med Miljøstyrelsen om miljøvurderingsprocessen
  • Dialog med interessenter, herunder lodsejere/borgere og øvrige myndigheder
  • (EU)udbud for konsulenter og rådgivere – SMV, VVM, evt. plangrundlag, feltundersøgelser mv.
  • Styring af kontrakter
  • Kvalitetssikring af rådgivers ydelser, ved eks. review af rapporter
  • Strategiske miljøvurderinger

Du får et selvstændigt job, hvor du bidrager med din viden og erfaring og indgår i tæt samarbejde med kolleger i dit projektteam og den øvrige projektorganisation. Du berører alle aspekter i miljøvurderingsprocessen og er med til at sikre, dels at der tages hensyn til vores store anlægsprojekters indvirkning på miljøet og dels at væsentlige miljøkonsekvenser identificeres og vurderes.

Kvalifikationer
Du har en mellemlang eller lang uddannelse og stor interesse for miljø. Du motiveres af at samarbejde med mange forskellige fagligheder og har et løsningsorienteret og idérigt mindset. Du er nysgerrig og opsøger selv viden hos interne og eksterne samarbejdspartnere. Du evner at oversætte og formidle fagspecifikt stof til andre fagligheder både internt og eksternt.

Du trives i en udadvendt rolle, hvor du indgår i et bredt samarbejde og konstruktiv dialog med eksterne og interne interessenter, vores tekniske fagmiljø, myndigheder, eksterne rådgivere og berørte borgere - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”ansøg job”. Vi afholder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Ole Stokholm Lauridsen på telefon 30 53 85 89.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder