Jobbet "Konsulent til opgaver inden for miljøvurdering af anlægsprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som vores nye kollega får du et stort ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen.

Du bliver en del af en organisation hvor fleksibilitet spiller en væsentlig rolle, du får derfor tilbudt et fuldt kontor-setup til en god hjemmearbejdsplads, for at kunne afveksle bedst muligt med at arbejde hjemme og på vores kontor i Ballerup eller Fredericia.

Specialistrolle i store anlægsprojekter, som er med til at sikre en effektiv grøn omstilling

Afdelingen Miljø og Geoscience varetager opgaver vedrørende miljø- og myndighedsforhold. I afdelingen har vi ansvaret for miljøvurderingsprocesser både på hav og land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser. Samtidig har vi ansvaret for alle geofysiske og geotekniske undersøgelser. Vi indgår i tæt samarbejde med flere afdelinger på tværs af Energinet og har tæt kontakt med både myndigheder, borgere og andre eksterne interessenter.

Energinet har ansvaret for at etablere og vedligeholde ”energiens motorveje”, indpasning af vedvarende energi i el-nettet og tilslutning af nye havvind-projekter - og ser derfor ind i en bred og spændende portefølje af anlægsprojekter, hvor afdelingen Miljø og Geoscience har ansvaret for myndighedsbehandling og miljøvurdering af projekterne samt strategisk miljøvurdering af planer. Som ny kollega i afdelingen får du ansvaret for at sikre, at der gennemføres miljøvurderinger samt indhentes de øvrige nødvendige myndighedstilladelser i forbindelse med vores projekter. Du får et selvstændigt job, hvor du bidrager med din viden og erfaring og indgår i tæt samarbejde med kolleger i dit projektteam og den øvrige projektorganisation.

Du berører alle aspekter i miljøvurderingsprocessen og er med til at sikre, dels at der tages hensyn til vores store anlægsprojekters indvirkning på miljøet og dels at væsentlige miljøkonsekvenser identificeres og vurderes.

Du trives i en udadvendt rolle, hvor du indgår i et bredt samarbejde og konstruktiv dialog med eksterne og interne interessenter, vores tekniske fagmiljø, myndigheder, eksterne rådgivere og berørte borgere - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser.

Glæd dig til at arbejde i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du bliver en del af en faggruppe, som har miljøvurdering på dagsordenen – med fokus på udvikling, sparring og vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer. Da fagmiljøet og projekterne er forankret på hovedkontoret i Fredericia, må en medarbejder med arbejdsplads i Ballerup regne med ugentlige arbejdsdage i Fredericia.

Erfaring med miljøvurderingsprocesser og miljølovgivning

Du har formentlig en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx biolog, miljøingeniør, miljøplanlægger eller lignende, og har mindst 3-5 års erfaring med miljøvurdering og myndighedsbehandling af anlægsprojekter fra beskæftigelse hos fx en rådgivningsvirksomhed, offentlig forvaltning eller lignende. Det er en fordel, hvis du også har erfaring med eller kendskab til Natura 2000-væsentlighedsvurderinger.

Som person er du opsøgende og har en positiv og imødekommende tilgang til dine kolleger og samarbejdsrelationer, ligesom du formår at se en sag fra flere vinkler. Du er ansvarsbevidst, arbejder struktureret og systematisk og er i stand til at bevare det store overblik. Det er vigtigt, at du er skriftlig og mundtlig velformuleret.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl på telefon 51 38 07 24. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.