I Guldborgsund Kommune har vi et stort ledelsesmæssigt fokus på informations- og persondatasikkerhed og på at forbedre kvaliteten i vores data- og informationshåndtering. Vores nuværende konsulent på området har søgt nye græsgange, og vi søger derfor en ny.  

Hvad kan du få?
Hos os får du en spændende stilling i Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura, som er en del af Center for Politik & Personale. Centret er ansvarlig for en række stabsfunktioner i forhold til byrådet, direktionen og den øvrige organisation.  

Dine nærmeste kollegaer vil være vores GDPR-jurist og tre informationskonsulenter, som alle brænder for informations- og persondatasikkerheden.

Hvad skal du lave?
Som konsulent inden for informations- og persondatasikkerhed får du fornøjelsen af, at:

 • Drive det tværgående arbejde med risikostyring, herunder udarbejde risiko- og konsekvensvurderinger for IT-systemer og behandlingsaktiviteter.
 • Være tovholder for det tværgående arbejde med fortegnelser.
 • Deltage i udarbejdelse af interne procedurer på informations- og persondatasikkerhedsområdet.
 • Bidrage til awareness- og uddannelsesarbejdet i organisationen, herunder undervise denne i informations- og persondatasikkerhed.
 • Håndtere og sagsbehandle brud på persondatasikkerheden og den registreredes rettigheder.
 • Være drivkraften bag og motivatoren for vores tværorganisatoriske netværk af informationssikkerhedskoordinatorer.
 • Bidrage til arbejdet med databehandleraftaler, herunder tilsyn med databehandlere.
 • Deltage i sekretariatsbetjening af vores Informationssikkerhedsudvalg, herunder udarbejde dagsordner og opfølgning på trufne beslutninger.
 • Tage ejerskab og drive vores ISMS-system, Wired Relations.
 • Være aktiv deltager i vores tværkommunale samarbejde om informations- og persondatasikkerhed i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT).

Hvem er du – og hvad forventer vi
Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig for os – du kan have en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for administration, samfundsvidenskab, informationsvidenskab, humaniora eller noget helt syvende – men vi forventer, at du:  

 • Har kendskab til og brænder for informationssikkerhed – måske endda ISO 27001, Persondataforordningen (GDPR) og NSIS.
 • Evner at kommunikere præcist og målgruppeorienteret – både i skrift og i tale.
 • Fremstår tillidsvækkende, har lyst til at indgå i nye relationer og trives med at være opsøgende i organisationen.
 • Arbejder selvstændigt inden for fastlagte rammer og er resultatorienteret i din opgaveløsning.
 • Kan omsætte teori til praksis og byde ind med konstruktive løsninger.
 • Trives med forandringer og selv har mod på at drive forandringsprocesser.
 • Har sans for dokumentation og overholdelse af deadlines.
 • Har en god teknologiforståelse og i øvrigt er nysgerrig på IT og den teknologiske udvikling.
 • Er udviklingsorienteret og har appetit på at øge dine kompetencer – vi har gode efteruddannelsesmuligheder.

Hvem er vi?
Vores fagligheder og arbejdsområder er forskellige, men fælles for os alle er vores engagement, respekten for hinandens faglighed og ikke mindst lysten til hyggeligt kollegialt samvær.

Der er højt til loftet hos os, og vi insisterer på, at ærlighed og humor er den bedste vej til konkret resultater og en velfungerende afdeling.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningsprocedure
Kan du se dig selv som vores nye informations- og persondatasikkerhedskonsulent, send os en ansøgning ved at klikke på ”Ansøg” og vedhæft din ansøgning, dit CV og eventuelle relevante (eksamens)beviser.

Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag d. 14. august 2022 kl. 23.59.

Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale torsdag d. 18. august 2022 og 2. samtale tirsdag d. 23. august 2022.

Hvis du vil vide mere
Du er meget velkommen til at kontakte GDPR-jurist Mette Ye Sørensen på telefon 25182329 (uge 27, 31 og 32), informationskonsulent Henrik Hounsgaard på telefon 25180346 (uge 28 til 30) eller afdelingsleder, stadsarkivar Christian Frederiksen på telefon 2518 0318 (uge 27, 31 og 32) for nærmere oplysninger om stillingen.

Mere om Guldborgsund Kommune 
Guldborgsund Kommune ligger lige i smørhullet mellem København, Berlin og Hamburg med kun fem kvarters kørsel til København. 61.000 borgere boltrer sig ved nogle af landets bedste strande, smukke skove og rå kyster. I disse år rykker stadigt flere teltpælene op og flytter til Guldborgsund, hvor vi i øvrigt også har babyboom.  

Som medarbejder i Guldborgsund træder du ind på en arbejdsplads med knapt 6.000 kolleger, hvor vi arbejder ud fra en fælles kerneopgave, som handler om at styrke borgerne i at mestre egen tilværelse, og hvor fællesskab er et vigtigt element.  

Vi vil gerne afspejle samfundet omkring os, så derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge til Guldborgsund.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder