Jobbet "Kollega til vejmyndighedsopgaver i Vej og Park" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Hvis du trives med paragraffer og sagsbehandling, og sætter en ære i at formidle tilladelser, afslag og afgørelser i øjenhøjde til både borgere og andre myndigheder, så har vi stillingen til dig.

Dine opgaver

 • Sagsbehandling i forbindelse med Privatvejsloven – herunder besvarelse af spørgsmål, istandsættelsessager, vejsyn, optagelse af private fællesveje som offentlige veje m.m.
 • Besvarelse af matrikulære sager og undersøgelse af servitutter  
 • Nedlæggelser / nedklassificeringer af kommunale vejarealer
 • Vedligehold og opdatering af vejregister og vejfortegnelse
 • Sager vedr. adgangsforhold
 • Rådighedstilladelser
 • Ekspropriationssager i forbindelse med anlægsprojekter.

Din profil
Du har erfaring med myndighedsbehandling, vejlovgivning og forvaltningsret. Du er f.eks. landinspektør, jurist, ingeniør eller tilsvarende.

Jobbet indebærer en bred kontakt til borgere, politi og andre myndigheder samt til andre afdelinger i kommunen. Vi lægger derfor vægt på, at du er god både i mundtlig og skriftlig kommunikation, og kan føre dialog til alle sider.

Du har også

 • Lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kvalitetssans og evner at arbejde selvstændigt og systematisk
 • Mod på at blive udfordret i din hverdag, tør tage ansvar og er omstillingsparat
 • Lyst til at medvirke til at udbygge og forbedre vores kvalitetsledelsessystem
 • Evne til at få afsluttet sager
 • Masser af godt humør, så du kan indgå i afdelingens uhøjtidelige samarbejdsmiljø.

Om Vej og Park
Vej og Park varetager vejmyndighedsrollen samt planlægning og drift af kommunens veje og stier. Derudover varetager vi alle projekter indenfor vejområdet – herunder anlæg af nye veje, cykelstier, signalanlæg m.m. Vej og Park varetager derudover også alle opgaver inden for kyst og strand.

Du får
16 engagerede kolleger hvis faglighed dækker bredt indenfor vejområdet. Vi går glade på arbejde, og alle bidrager til en god stemning og et godt fællesskab. Vores kultur er præget af en uformel og fordomsfri tone, hvor vi taler åbent om tingene, og er glade for at hjælpe hinanden.
Du får en alsidig hverdag, hvor dagene aldrig ligner hinanden.

Vil du vide mere
Kontakt fagchef for Infrastruktur og Ejendomme Morten Svanborg, på mobil nr. 2546 1483, gerne på sms for at blive ringet op, eller Grøn driftsplanlægger Laila Jensen, på mobil nr. tlf. 2258 4291.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst og dine kvalifikationer.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Hos Vej og Park har vi flekstid, og arbejdstiden er som udgangspunkt i tidsrummet mandag til onsdag fra 8.00 til 15.00 torsdag fra 8.00 til 17.30 og fredag fra 8.00 til 14.30.

Dit arbejdssted bliver Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Tiltrædelse 1. januar 2022.  

Send din ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Ansættelsessamtaler
Afholdes 22. november 2021. Evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt 25. november 2021. Til samtalen deltager fagchef for Infrastruktur og Ejendomme, Morten Svanborg, samt 4 medarbejderrepræsentanter.

Ved 1. samtale skal kandidaten have forberedt en præsentation af ca. 15 min. varighed, hvor kandidaten præsenterer sig selv og sine kompetencer. Før evt. 2. samtale udleveres en case, som skal præsenteres til samtalen.  

Ansøgningsfrist 14. november 2021.