Jobbet "Kemiker – Organisk Kemi (Kandidat, Civilingeniør eller ph.d.)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Det er vores mål at spare naturen (og vores kunder) for klimaaftrykket af mange tons olie hvert år, ved konstant finfiltrering af smøreolien – til forståelse og videreudvikling af dette, er kemien i cellulose-olies interaktion væsentlig!

Smøreolier har gennemgået en markant teknologisk udvikling over de seneste år, hvor additivpakker, baseolier, bio-nedbrydelige olier i samspil med filtersystemer kraftigt har forøget oliens kompleksitet for at optimere levetid og regulatoriske krav, uden at gå på kompromis med smøreegenskaberne.

Jobbet
Du skal være den person i afdelingen, der bibringer den dybe viden om organisk kemi og nedbrydningsprocesser i smøreolie, additivpakker og smøreegenskaber samt kemisk reaktionsforståelse i filtermedie-olie-forureninger.

Du bliver vores kemi-specialist i vores Innovation & Validerings (I&V) team, hvor test af filtre skaber udvikling af nye og ofte kundedrevne løsninger.

Projekter, problematikker og løsninger i I&V bliver ofte udviklet i tværorganisatoriske projekter, hvor andre afdelinger i C.C.JENSEN, danske universiteter, kunder, olieproducenter og slutbrugere ofte er involveret.

Du vil i det daglige referere til Morten Henneberg (I&V), men have et naturligt samarbejde, og adgang til faciliteterne, i vores interne kemi-laboratorie afdeling, der som I&V også er en afdeling i Engineering, beliggende i Svendborg.
Dine kompetencer balancerer mellem både teoretisk og praktisk anvendelse af organisk kemi og du er nysgerrig, undersøgende, metodisk, selvkørende, syntes det er inspirerende at samarbejde tæt og åbent med andre og står ikke tilbage for at deltage i møder med kunder, når din ekspertise er påkrævet/relevant.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med oliekemi før, men på ingen måde udslagsgivende for stillingen.

Dagligdagen
Arbejdsopgaverne vil inkludere at omsætte teori til test (muligvis i første omgang validering i laboratoriet), der efterfølgende implementeres i praktiske løsninger (prototyper/proto-koncepter i større skala i I&V’s forsøgsområde), hvorefter det integreres i produkter, som støtter op om vores kunders tilgang: ”Oil as an asset / Fill for life”.

Vi arbejder ud fra en dyb teoretisk forståelse, der kobles til test, som analyseres med statistisk vurdering af reproducerbarhed såvel som sund fornuft. Vi samarbejder bredt – både med kollegaer i I&V, men også med vores kollegaer i Engineering, Salg og kunderne.

Din afdeling arbejder tæt sammen med vores laboratorie, som har fokus på oliens tilstand og supporterer kunder, datterselskaber og tests hos kunder og i I&V. De analyser, laboratoriet laver internt, er blandt andet FT-IR, TAN, TBN, Karl Fischer, viskositet, membran filtreringer, centrifuge tests, grænseflade spænding, mikroskopi og vand. Derudover har vi et tæt samarbejde med eksterne laboratorier.

https://www.cjc.dk/tribology/oil-analysis/

Det er en del af det daglige arbejde at deltage i overlevering og møder, både internt og med kunder, omkring den kemiske forståelse, og løsningerne der udspringer heraf.

I&V beskrivelse og værdiskabelse
I&V består af specialister med kompetencer indenfor testopbygning, testdesign og udførelse samt dataopsamling, dataanalyse, afrapportering og videreformidling. I&V’s leverancer er test og udvikling. Test på egne og andres produkter og udvikling af egne og nye produkter.

I&V’s normale arbejdsområder spænder fra simple løsninger/test/analyser (ofte kortvarige) til dybe, langvarige undersøgelser over flere år, der godt kan inkludere master og ph.d. projekter i parallel.

https://www.cjc.dk/tribology/advanced-test-facilities/

Engineering beskrivelse og værdiskabelse
Engineering i C.C.JENSEN leverer både udvikling, produktionsteknisk styring og support, laboratorie analyser, service samt projektstyring til organisationen fordelt ud fra 5 underafdelinger med tilsammen ca. 20 ansatte (I&V, PT, Laboratorie, Service og projekter).

Kemi-behovet i C.C.JENSEN uddybet - en smule
De forskellige oliers carbon-hydrogen kæde strukturer giver anledning til forskellige interaktioner med forureninger, hvoraf nogle reaktioner er reversible og nogle ikke er. Desuden kan visse reaktioner forhindres med additiv tilsætning, hvorved sådanne reaktioner først forekommer, når additivet er opbrugt. Andre reaktioner kan kraftigt reduceres ved at have en kontinuerlig oprensning af olien, hvorved den kemiske interaktion mellem organisk cellulose polymer og olien/nedbrydningsradikaler er af høj interesse.

For at kunne kvantificere olie kemien, der leder til forståelse af oliers levetid, er det blandt andet relevant af få afdækket følgende områder:

  • Kemisk interaktion mellem cellulose, forurening og radikaler i olier, der fører til oxidation og nedbrydning, og hvorledes disse processer både kan belyses gennem strukturerede målinger, samt understøttes i teori.
  • Forståelse for hvordan additivpakker i olier forbruges, nedbrydes samt eventuelt kan genetableres, og hvorledes dette påvirker både oliens tilstand og i samspil med cellulose filtre.
  • Krydskontaminanters (vand, partikler, oxidation) samspil med forskellige olier og disses nedbrydning, samt katalytiske acceleratorers (temperatur, tryk) indvirkning.

Da olier generelt bliver brugt i længere og længere tid, og betragtes mere og mere som ”Asset” af vores kunder, kommer der et ikke ubetydelig tidsperspektiv ind over hele kemi-forståelsen, altså hvordan tester, evaluerer og optimerer vi på noget, der typisk holder i 5-15+ år.

Virksomheden
Vores virksomhed, C.C.JENSEN A/S udvikler og fremstiller CJC® Offline Oliefiltreringssystemer til fjernelse af partikler, vand, syrer og olienedbrydningsprodukter (fernis) fra hydraulikolier, smøreolier, gearolier og dieselbrændstoffer. På den måde forlænger vi oliens levetid ved at holde den fri for forureninger og sørge for at undgå, at kundens udstyr bliver nedslidt og bryder sammen, samtidig hjælper vi vores kunder med at løse reelle problemer.

Al produktion og udvikling foregår i Danmark, hvilket vi er stolte af. Globalt har vi salgsselskaber og tætte samarbejdspartnere, som sørger for, at resten af verden får glæde af vores filtreringsløsninger. Vi er i alt 300 ansatte i Danmark og i vores 15 datterselskaber fra Chile til Kina. Vi er globalt teknologi- og markedsledende indenfor offline oliefiltrering, og har særligt fokus på Vindmølle-, Marine-, Energi-, Mine- og Industrisegmenterne, hvilket giver et bredt kundesortiment. Vi har i de senere år udvidet vores forretningsområde, så vi ikke udelukkende skaber ren og god olie, men således at vi nu også kan diagnosticere sundheden af kunders udstyr via oliesensor data.

Udover at være en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 1953, er vi i høj grad en teknologidrevet og grøn virksomhed. Vi har siden 2008 arbejdet aktivt med CO2 reduktion og har kraftigt reduceret vores CO2 i bygninger, biler, energi, produkter, transport og meget andet, så vi er tæt på at være CO2 neutrale – læs mere her https://www.cjc.dk/profile/hse-management/.

Vi sætter en ære i at have medarbejdere, som trives og tager initiativ og tilbyder spændende jobs, hvor der er plads til og forventning om, at arbejdet bliver udført ordentligt. Vi tilbyder attraktive vilkår samt plads til et liv udenfor C.C.JENSEN, og så arbejder vi alle aktivt med bæredygtighed i forhold til miljø, medarbejdere, kunder og lokalsamfund.

Bliv inspireret til at søge på www.cjc.dk

Ansøgning
Finder du, at dette er en spændende udfordring for dig og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg via nedenstående link til vores rekrutteringssystem. Vi afholder løbende samtaler og fjerner jobopslaget, når stillingen er besat.

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of I&V Morten Henneberg på 2222 2994.

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.