Jobbet "IT-udvikler til geografisk infrastruktur til militær kort- og geodataproduktion" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, der står i spidsen for arbejdet med at reducere drivhusgas-udledningen med 70 pct. i 2030 og arbejder for, at denne reduktion understøttes af data.

Du bliver en del af kontoret Kortlægning (KLG), der primært har til opgave at understøtte behovene på kort- og geodataområdet hos Forsvaret og Beredskabet. Kontoret producerer og leverer bl.a. kort og andre geospatiale produkter over rigsfællesskabet, internationale specialprodukter til Forsvaret samt topografiske kort- og geodataprodukter over Danmark og Grønland. Kontoret har det tværgående ansvar for nykortlægningen af Grønland. Vi har også ansvaret for registret Danske Stednavne, ligesom vi varetager den internationale koordinering i styrelsen, idet en stor del af styrelsens internationale arbejde vedrører Arktis og kortlægning. 

Dine arbejdsopgaver
Du bliver en del af et kontor med 19 medarbejdere, som er specialister på mange forskellige opgaver inden for kortlægning. Du vil indgå i et team af geofaglige specialister, der står foran at skulle at optimere og opkvalificere vores Esri kort- og geodataproduktionssystem, der understøtter vores leverancer til forsvaret. Dette omfatter bl.a.:

  • Bygge setup til dataindhentning
  • Afledning, herunder bidrage til at opbygge af setup til generalisering og berigelse af de nødvendige datasæt til produktion af militære kort- og geodataprodukter i afledte skalaer
  • Dataklargøring
  • Product on Demand – automatisering af kortproduktionen

Vægtningen af opgaver vil afhænge af din profil, og du vil få stor indflydelse på de konkrete opgaver. Du skal have mod på en hverdag, hvor konkrete opgaver og læring går hånd i hånd, og hvor du sammen med teamet forventes at udvikle dig med opgaverne.

Du vil gennemgå den nødvendige efteruddannelse hos os gennem sidemandsoplæring og kursusaktivitet.

Din profil
Vi søger en medarbejder, der har:

  • En relevant akademisk uddannelse, f.eks. ingeniør, geograf, datalog eller lignende
  • Solid og bred erfaring med anvendelse af ESRI-produkter
  • Erfaring med programmering i Python eller lignende
  • Er udadvendt og kommunikativ i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Det vil være en fordel, at du:

  • Har erfaring med ArcGIS Server
  • Har erfaring med anvendelse af FME

Du skal være løsningsorienteret og være klar på at indgå i en hverdag, hvor vi har fokus på anvendelse af nye teknologier og hvordan de kan bruges i vores fagområde.

Vi lægger vægt på, at du er en udpræget holdspiller, der værdsætter, at arbejdet udføres på en måde, hvor hele teamets kompetencer bringes i spil, og der samarbejdes om de ydelser, som kontoret leverer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes gennem relevant myndighed.

Vi tilbyder
Vores kontor er præget af teamånd, videndeling og samarbejde. Vi har en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaverne samt en god balance mellem arbejde og fritid. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte chefkonsulent Katarina Ritz på telefon 5190 4209 eller chefkonsulent Anders Fertin på telefon 4167 4402.

Ansøgning sendes online via linket ”Ansøg”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 8. august 2021. Samtaler forventes afholdt den 16. august 2021.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.