Jobbet "IT-Supporter/Korporal ved ingeniørregimentet i Skive" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at gøre en forskel for Hærens operative kapaciteter, og bidrage til at de får de bedste forudsætninger for deres opgaveløsning?

Er du konstabel/overkonstabel/Korporal med en IT-supporteruddannelse og med lyst til at arbejde med IT?

Finder du dig godt tilpas i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone blandt dedikerede medarbejdere?

Er du god til at samarbejde men kan samtidig arbejde selvstændigt. Har du lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde?

Kan du svare ja til det, så søger vi ved S7 GEO/3 CBRN- og Konstruktionsbataljon en nytænkende og analytisk stærk uddannet IT-Supporter til støtte for primært vores operative Geospatial Support Teams (GST) samt GEODEL.

Om os
S7 GEO udgør Hærens spydspids og kompetencecenter inden for det geospatiale område ved Ingeniørregimentet.

S7 GEO består af 17 medarbejdere med såvel militære som civile baggrunde.

Hovedopgaverne er operativ støtte, doktrin/policy, organisationsudvikling, softwarekendskab, kort- og dataproduktion, datamanagement samt GIS-uddannelser og kurser.

Det geospatiale område er i markant udvikling i Forsvaret og vi støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer.

Vi sætter derfor en stor ære i at personel er veluddannet og værdsættes.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer.

Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med.

Om stillingen
Stillingen er til besættelse pr. 1/9-2022.

Som en del af et effektivt team og i rollen som den militære IT-supporter, har du sammen med dine kollegaer i teamet ansvaret for design og implementering samt drift og vedligeholdelse af GEOCEN digitale infrastruktur, dog med fokus på den operative GEODEL samt IT-undervisningslokale.

Du vil endvidere kunne inddrages til vedligehold og drift af servere, desktop klienter, sikkerhed, basisapplikationer på GEO-NET, backup og systemovervågning.

Den digitale infrastruktur som GEOCEN anvender omfatter bl.a. System Center Configuration Manager (CCM), Cicso L2 og L3 switch udstyr, HP Blade Center, Windows Server 2016/2019, Linux, SQL- og Fil- Server, SAN, ArcGIS Servere, Microsoft HyperV og militære operative systemer som LC2IS/BMS samt diverse test-servere/systemer.

Dine arbejdsopgaver vil bredt være indenfor:
• System Center Virtual Machine Manager (VMM).
• Konfiguration- og IT-support til de geospatiale operative enheder (GEODEL) f.s.v.a. udstyr der anvendes til GEO/GIS.
• Konfiguration- og vedligeholdelse af GEOCEN desktopklienter (92 stk.) og IT-lokale.
• Udarbejde og vedligeholde drifts- og systemdokumentation ved GEOCEN.
• Oprettelse og administration af brugere (35) i Active Directory (AD).
• Fejlfinding i Windows 10/11 samt Office 2013/2016/2019.
• Installation og konfigurationskontrol af LC2IS/BMS til brug for GEOCEN og de Geospatiale enheder f.s.v.a. test af kort-/datapakker.
• Indgå i projektdeltagelse i både større og mindre projekter. At bidrage med din erfaring med IT-infrastruktur, f.eks. ved udarbejdelse af kravspecifikationer, systembeskrivelse og implementering.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Om dig
Du er konstabel/overkonstabel/korporal/specialist og uddannet IT-supporter eller har en lignende uddannelse.

Du brænder for IT og trives med de daglige teknikaliteter og udfordringer, der opstår i løbet af dagen.

Du behøver ikke være uddannet inden for GEO/GIS området eller på mange systemer, det skal vi nok klare internt, men vi ser gerne du besidder et vis flair for
IT-programmer/Systemer.

Derudover lægger vi vægt på, at du er en tålmodig person, at du er en selvstændig og handlekraftig person med gode samarbejdsevner, og forstår at bevare overblikket og træffe beslutninger i et til tider hektisk miljø.

Du har vilje til at lære det operative miljø og arbejdsgange at kende, og du er i stand til at holde mange bolde i luften også når det går hurtigt. Du behersker engelsk i såvel tale som skrift.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Jens Henrik Svenningsen, tlf. 72 82 53 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.