Jobbet "IT-specialist til Drift og Support team på Datafordeleren" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den drivende kraft i arbejdet med at bringe offentlige data i spil effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi samler, udvikler og distribuerer centrale data om Danmark og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs og kan skabe værdi i anvendelse. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030. Styrelsen arbejder for, at den grønne omstilling fremmes og understøttes af data.

Du bliver en del af et team i kontoret ’Fællesoffentlig datadistribution (FDD)’, hvor vi har ansvaret for at sikre ensartet adgang til fællesoffentlige data og andre data til brug for offentlig forvaltning og privat forretning -  baseret på kontrakter med eksterne leverandører. Vi sørger for stabil og sikker drift af den fælles­offentlige Datafordeler, som distribuerer grunddata om ejendomme, virksomheder, personer, geografi mv. på vegne af en række offentlige myndigheder til brug for en bred vifte af opgaver i både den offentlige og private sektor.

Dine opgaver
For at sikre fortsat succes er det afgørende at sikre Datafordelerens fortsatte stabile drift og videreudvikling. Her får du - sammen med dygtige kollegaer - en central rolle. Datafordeleren er en kompleks IT-løsning, hvor du skal koordinere og sikre, at service requests, incidents og testopgaver løses i tæt samarbejde med vores eksterne drift- og udviklingsleverandør og grunddata-registrene. Vi løser service requests og incidents efter en velbeskreven ITIL praksis understøttet af et internt ITSM service-desk værktøj for styring og transparens.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • koordinere og sikre at service requests og incidents løses
 • planlægning og praktisk gennemførelse af testopgaver med incident håndtering og videreudvikling af Datafordeleren
 • være med til at videreudvikle kontores ITIL praksis for håndtering af service request og incidents
 • indgå i en supportordning inden for normal arbejdstid på hverdage.

Din profil
Vi forestiller os, at du:

 • har en bachelor eller videregående it- og forretningsmæssig uddannelse.
 • er ITIL v3 eller v4 foundation certificeret, men det er ikke et krav
 • er udadvendt, procesorienteret, struktureret og grundig i udførelsen af dine arbejdsopgaver
 • du befinder dig godt med at være i centrum for opgaveløsningen
 • har erfaring med eller interesse for at arbejde med drift, support og videreudvikling af it-services og procesunderstøttende ITSM service-desk værktøjer
 • har erfaring med eller interesse for webteknologier samt IT-discipliner, der relaterer sig til datadistribution, sikkerhed og infrastrukturdrift med høje krav til performance, sikkerhed, tilgængelighed og leverancekvalitet
 • har lyst til at samarbejde med mange forskellige aktører - både teknikere og forretningsorienterede kollegaer - og lyst til at arbejde i et kontor, hvor vi løfter i flok, og hvor løsningerne ofte skal findes i dialog.
 • har erfaring med at arbejde ud fra serviceaftaler med leverandører

Vi lægger desuden vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede opgaveløsning og trivsel.

Vi tilbyder
Du indgår i kontoret ’Fællesoffentlig datadistribution’, hvor vi er 22 højt specialiserede kollegaer. Kontoret er præget af teamånd, videndeling og samarbejde. Vi har en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Du kommer til at få en bred kontaktflade i organisationen. Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaverne samt en god balance mellem arbejde og fritid. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Du bliver ansat efter overenskomst med den relevante organisation og Finansministeriet. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.

Ansættelsesstedet er Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Jesper Weng Haar på 25 36 84 53 eller teamleder Jack Christensen på 72 54 52 42

Du søger stillingen online på vores jobportal via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, ansøgning og CV senest den 2. december 2021. Samtaler forventes afholdt den 8. og 10. december.

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.