Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

IT-specialist til applikationsdrift for Datafordeleren
Har du solid teknisk viden inden for områderne it-platform, database, it-arkitektur og sikkerhed? Har du erfaring med it-arkitektur og forståelse for applikationsvedligehold?  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
I kontoret for Fællesoffentlig Datadistribution bygger vi Datafordeleren sammen med de registre, der indgår i Grunddataprogrammet og med vores eksterne drifts- og supportleverandør. Du skal være med i et team, som skal skabe rammen for, at Datafordeleren etableres og drives vellykket, og at Grunddataprogrammet som helhed bliver en succes.  
 
Kontoret for Fællesoffentlig Datadistribution er et af 12 kontorer i styrelsen, og der er 11 medarbejdere i kontoret.  
 
Dine arbejdsopgaver  
Du skal være med til at sikre en sikker og stabil drift, en vellykket test og idriftsættelse af datadistribution via Datafordeleren, og efterfølgende sikre, at Datafordeleren som samlet teknisk løsning udvikles og moderniseres. Opgaverne skal du løse i tæt samspil med dataanvenderne, de registermyndigheder, hvis data distribueres via Datafordeleren, og med drifts- og supportleverandøren.  
 
Du får ansvaret for at definere og drive tekniske delprojekter, og du kommer til at indgå i den løbende opfølgning overfor vores drifts- og supportleverandør, og i tilrettelæggelsen af konkrete ændringer på Datafordeleren. 
 
Du skal bl.a.: 

  • Være bindeled til Datafordelerens registermyndigheder mht. ændringer til applikationen Datafordeleren 
  • Udarbejde ændringsønsker og vurdere og kvalitetssikre ændringsforslag fra vores drifts- og supportleverandør 
  • Yde bistand til vores support-team og visitere indmeldte applikations-fejl på 2nd level niveau 
  • Generere og vedligeholde testdata  

Om dig  
Vi forestiller os, at du: 

  • Har en stærk teknisk profil og har arbejdet med it-arkitektur. Erfaring med fællesoffentlig arkitektur- og standardiseringsarbejder er en fordel 
  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. it-arkitekt eller dataspecialist 
  • Måske har erfaring med it-sikkerhed, databasehåndtering, test o.lign. 
  • Har en struktureret tilgang til opgaveløsning 
  • Kan formidle klart, koncist og korrekt  

Vi lægger også vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede virke og trivsel. 

Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver ansat som AC-specialist i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende insti¬tutioner.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution Georg Jensen på telefon 7254 5005.  
 
Ansøgning sendes online via linket ”Ansøg”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 6/8 2017 Samtaler forventes afholdt den 16/8 og 18/8 2017. 

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
11. July 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
06. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse