København, Rigspolitiet, Koncernøkonomi- og service, Center for Beredskabskommunikation
Kan du bygge bro mellem informationssikkerhed og forretning? Trives du i en uforudsigelig hverdag med informationssikkerhed på mange niveauer? Så har du nu muligheden for at indtage en central position i Center for Beredskabskommunikation, hvor du sikrer og skaber de nødvendige it-sikkerhedsmæssige foranstaltninger for en livsvigtig kommunikation mellem Danmarks beredskaber.

Center for Beredskabskommunikation (CFB) driver og udvikler de kommunikationsløsninger, som sikrer de danske beredskabers evne til effektivt at kommunikere og samarbejde sikkert i kritiske situationer. En af vores primære opgaver er at sikre drift og udvikling af beredskabernes fælles radionet SINE (SIkkerhedsNEt), der anvendes af ca. 45.000 brugere. SINE anvendes både internt og på tværs af politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, forsvar, Beredskabsstyrelsen samt en række private aktører.

Informationssikkerhed i komplekst interessentlandskab
Som it-sikkerhedsrådgiver i CFB er du medansvarlig for at sikre velfungerende og driftssikre it-systemer. Det gør du ved at sikre, at informationssikkerheden af både generel og teknisk karakter lever op til gældende krav, forventninger og retningslinjer. Din vigtigste opgave er at skabe et solidt fundamentet for informationssikkerheden, ligesom du driver den forsatte udvikling af området. Herudover deltager du i tværorganisatoriske projekter og udbud, hvor du bistår med dine it-sikkerhedsmæssige kompetencer og perspektiver.

Du håndterer selvstændigt en bred vifte af opgaver af både strategisk, taktisk og operationel karakter. Du bidrager til udarbejdelsen af regler, procedurer og kontroller af både tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsområder, hvor afsættet tages i et overordnet cirkulære og i tæt dialog med relevante interessenter. Ligeledes gennemfører du risikovurderinger på området for at identificere de væsentligste risici, og herefter udarbejder du handleplaner til håndtering af disse. Ved hjælp af audits og den efterfølgende rapportering sikrer du den nødvendige compliance og formidler informationssikkerhedspolitikken. Endelig agerer du fagligt fyrtårn, hvor du indtager en rådgivende funktion mod interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du indgår i et team bestående af 28 energiske kolleger med både akademisk, politi- og beredskabsfaglig baggrund, der alle brænder for at sikre beredskaberne de bedst mulige arbejdsvilkår. Vi har et godt humør og en uformel omgangstone, og vi lægger vægt på, at alle bidrager til et godt arbejdsmiljø, ligesom faglig sparring, vidensdeling og godt samarbejde er en vigtig del af vores hverdag.

Selvstændig og faglig sikkerhedsguru
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig it-baggrund inden for f.eks. cybersikkerhed eller lignende. Om du er nyuddannet eller har nogle års relevant erhvervserfaring er ikke afgørende, det vigtigste er, at du brænder for informationssikkerhed og ønsker at dygtiggøre dig på området. Det er en fordel, hvis du har én eller flere it-sikkerhedscertificeringer såsom CISA, CISM og CISSP samt har kendskab til eller erfaring med organiseringen af sikkerhedsarbejde og sikkerhedsfunktioner samt de tekniske aspekter på området.

Du motiveres af en hverdag, der rummer udfordringer og varierende opgaver, og du trives med, at tingene ofte forandrer sig. Derfor er du også i stand til hurtigt og fleksibelt at sætte dig ind i nye tekniske områder. Du er god til at kommunikere dine budskaber både skriftligt og mundtligt og er i stand til at formidle komplekse budskaber til forskellige modtagergrupper. Du forstår at sætte dig ind i organisationens behov og kan se dit arbejde i et større perspektiv. Da du i CFB, er ankermand på området, er det vigtigt at du trives med det ansvar der medfølger. Vi sørger selvfølgelig for at du får den støtte du har brug for både internt og eksternt.

Som person er du dygtig til at skabe gode relationer og samarbejde på tværs, både internt i CFB og med andre afdelinger i politiet og øvrige beredskaber. Du kan navigere i en kompleks og politisk styret organisation, og du arbejder løsningsorienteret for at få tingene til at lykkes. Du indhenter gerne input til opgaveløsninger fra dine kolleger, og er indstillet på at dele ud af din egen viden. Herudover har du en god portion humor og lyst til at bidrage til det positive arbejdsmiljø.

Ansættelsesforhold
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Center for Beredskabskommunikation, Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Troels Schmidt Jensen på telefon +45 2566 8374. Generel information om politiet og SINE kan findes på www.politi.dk og www.sikkerhedsnet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 7. juni 2022 og 2. samtaler d. 14 juni 2022.

Ansøgningsfrist: 29. maj 2022

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder