Gå til hovedindhold
Jobbet "IT-portefølje Manager og kvalitetsansvarlig" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

IT-portefølje Manager og kvalitetsansvarlig til Koncern IT i Forsvarsministeriet

Leder du efter en udfordrende og alsidig it-stilling, hvor din akademiske baggrund og erfaring som projektleder sikrer den bedst mulige kvalitet i Forsvarsministeriets It-projekter?

Er du god til at rådgive, støtte og følge op på projekter og derigennem medvirker til, at projekterne leverer, kommer i mål til tiden og ikke mindst er inden for budget? 

Om os
Udviklingafdelingen har ansvaret for styring af udviklingen af Forsvarsministeriets koncerns IT-løsninger/-systemer. Systemerne og løsningerne understøtter forretningsprocesserne hos vores kunder, der omfatter næsten alle styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet. 

Koncernen har og vil fortsat igangsætte en lang række projekter, der styres inden for rammen af en portefølje. Derudover er der en række større opgaver (vedligeholdelse), som Koncern IT også skal sikre kommer i mål til aftalt tid.

Stillingen er placeret i Udviklingsafdelingens Planlægnings- og porteføljestyringssektion, der består af 5 medarbejdere. Vi er ved at etablere og konsolidere interne arbejdsprocesser, samtidig med at vi skal udvikle og implementere Koncern It's ønske om en central prioritering og styring af projekter og større opgaver. Derudover planlægger vi at implementere agile projektmetoder. Du vil derfor kunne få stor indflydelse på udvikling af området. 

Vores mål er at få en velfungerende porteføljestyring, hvor udvikling og implementering af nye løsninger sker gennem en styret og effektivt proces til vores kunders tilfredshed. 

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med gode muligheder for personlig kompetenceudvikling og indflydelse på en forholdsvis nyetableret afdeling. Koncern IT lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.

På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af jobbet uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og relevante udfordringer.

Om stillingen
Som It-portefølje Manager er du ansvarlig for opfølgning på projekternes fremdrift og risici. Du afholder projektstatusmøder og er en nøgleperson i Koncern IT's koordinations- og beslutningsfora. Du udarbejder beslutningsoplæg til justering af porteføljens planer, når der er behov for det. 

Som kvalitetssikringsansvarlig er du ansvarlig for, at processer for kvalitetssikring af projekter og større opgaver følges, så nye løsningers transition til drift sker gnidningsfrit til vores kunders tilfredshed. Du udfører endvidere løbende kvalitetssikring af projekternes projekt-, risiko, økonomi- og ændringsstyring i relation til udviklingen af It-løsningerne. Du samarbejder i den forbindelse med kompetencecenteret for projektmetoder og -processer.

Endvidere faciliterer du projekternes "Method Adoption Workshops" og instruerer og rådgiver projektledere, teamledere og projektdeltagere i gennemførelse af udviklingsprojekter/-opgaver.

Om dig
Du har en akademisk It-faglig baggrund. Det er en fordel, hvis du er uddannet i projektledelsesmetoden PRINCE2 eller tilsvarende. Du er bekendt med driftsstyringsstandarder som ITIL. 
Vi forventer, at du har flere års relevant erhvervserfaring på akademisk niveau. 

Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) med flere års erfaring fra forskellige stillinger i Forsvarsministeriets koncern og gerne med erfaring fra en funktionel styrelse.

Du er helhedsorienteret, evner at se muligheder, du er analytisk stærk og systematisk.

Du kan netværke og etablere stærke relationer og god til at facilitere og sparre med alle dine interessenter. Du formår at kommunikere om teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke tekniske samarbejdspartnere og kolleger.

Du har gode analytiske evner og kan finde løsninger i komplekse problemstillinger. 

Du giver feedback på en konstruktiv og værdiskabende måde og forstår at indgå i, og skabe samarbejdsrelationer, hvor du kender din rolle og hvor du ikke er tilbageholdende med at byde ind med din faglighed. 

Du har et godt humør og trives i et arbejdsmiljø, hvor der er frihed under ansvar og fokus på at gøre hinanden gode. Vi hjælper hinanden med at yde det bedst mulige, også selvom ændringer hurtigt kan opstå. Derfor er det vigtigt at du er fleksibel og omstillingsparat mht. arbejdsopgaver. 

Herudover har du gode samarbejdsevner og kan lide at være en del af et team, men kan også arbejde selvstændigt. 

Uanset stillingskategori forventer vi, at du kan dokumentere erfaring med projektledelse. Det er en fordel, hvis du har gennemført It-projekter, herunder hvis du har anvendt Den fællesstatslige IT-projektmodel og agile projektmetoder. Det er endvidere en fordel, hvis de kender til forskellige It-udvuklingsmetoder.

Er ovenstående udfordringer og rammer som du vil kunne trives med, tænker vi, at du har potentialet til at blive vores nye kollega.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Hvidovre. 

Hvis du har en civil baggrund, bliver du ansat efter den til enhver gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du har en militær baggrund besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter (M321). Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Niels Majland Jørgensen på tlf. 7281 4321.

Hvis du vil vide mere omkring løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til HR- konsulent Annette Karlsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 7281 9170.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2017.

Ansøgningsfristen er fredag den 15. oktober 2017. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, såsom bevis for kandidatuddannelse mv. 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder