Jobbet "It- og GDPR medarbejder til børne- og ungeområdet, der kan omsætte GDPR til praksis" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at sikre, at de persondataretlige regler efterleves på tværs af børne- og ungeområdets forvaltning? Har du erfaring med GDRP, og brænder du for at få databeskyttelsesarbejdet til at leve i praksis? Så hører vi gerne fra dig.

Børne- og ungeområdet søger en it- og GDPR medarbejder, der sammen med områdets it- og digitaliseringskonsulent, løser opgaver vedrørende it, it-sikkerhed, GDPR og digitalisering på tværs af området og områdets fagafdelinger.

På børne- og ungeområdet arbejder vi mere og mere digitalt. I de processer håndterer vi meget og i nogle tilfælde særdeles personfølsomme data. Derfor skal vi være sikre på, at vores processer og arbejdsgange efterlever GDPR, og at vores it-sikkerheds set up lever op til den gældende lovgivning.

Persondataforordningen har affødt en række ekstra-opgaver til kommunen, særligt på skoleområdet. Opgaverne vokser i takt med, at der også er større fokus på opbevaring af data, risikovurderinger, databehandleraftaler, tilsyn med databehandleraftaler, privatlivspolitikker mv.

Konkret søger vi på børne- og ungeområdet en medarbejder, som vil sikre det højt prioriterede arbejde med at løfte GDPR-dagsordenen ud i forvaltningen, være bindeleddet til den centrale GDPR-enhed og IT-afdelingen og koordinere drifts- og udviklingsaktiviteter med de andre områder på rådhuset.

De primære arbejdsopgaver er, at:

 • Sikre, at børne- og ungeområdet er ’GDPR-Compliant’.
 • Indgå databehandleraftaler med leverandører af it-løsninger på børne- og ungeområdet, føre tilsyn med databehandleraftaler, gennemføre årlige risikovurderinger.
 • Sikre overholdelse af slettefrister.
 • Indtænke datasikkerhed i design- og udviklingsfasen af systemer for at beskytte personlige oplysninger.
 • Understøtte awareness og kompetenceudvikling om digitalisering og it-sikkerhed bredt i børne- og ungeområdet, herunder at kunne besvare konkrete spørgsmål relateret til at overholde GDPR.
 • Sikre webtilgængelighed og privatlivspolitikker på tværs af børne- og ungeområdet, så vi sikrer, at alle dokumenter mv. på hjemmesiden er webtilgængelige.
 • Understøtte og yde sparring til afdelingerne på børne- og ungeområdets forvaltning i forhold til GDPR-regler.
 • Deltage sammen med sekretariatschefen i kommunens informationssikkerhedsudvalg.
 • Bidrage til at sikre implementering i bund i forhold til allerede besluttede it-systemer og digitaliseringsindsatser.
 • Understøtte sparring med ledelsen i forhold til nye IT-systemer og digitaliseringsmuligheder.
 • Varetage systemoverblik og systemejerskaber på tværs af børne- og ungeområdet.

Stillingen forudsætter, at du:

 • Har erfaring med GDPR, it og it-sikkerhed.
 • Har god indsigt i og stor forståelse for it.
 • Har interesse for forvaltningsretlige principper og kendskab til GDPR-forordningen og den nationale lovgivning på området, herunder at du befinder dig godt og sikkert i mellemrummet mellem lovgivning og praksis.
 • Kan oversætte og omsætte GDPR-lovgivningens ord og paragraffer til hensigtsmæssig og driftssikker praksis i hele børne- og ungeområdet.
 • Har konkret praktisk erfaring med databeskyttelsesmæssige spørgsmål.
 • Har erfaring med at arbejde med risikovurderinger.

Vi forventer, at du:

 • Er selvdreven og formår at følge dine opgaver til dørs.
 • Er kendetegnet ved et solidt drive, og du udviser et stort engagement i arbejdet.
 • Er resultat- og kvalitetsorienteret, udviser handlekraft og har gode samarbejdsevner.
 • Har gode analytiske - og kommunikationsevner (både mundtligt og skriftligt).
 • Med din faglige ballast evner at finde konstruktive løsninger på komplekse problemstillinger, og at du tager det ekstra skridt i dit arbejde, der gør, at du hjælper folk videre, når de henvender sig.
 • Formår at arbejde i organisationer præget af høj kompleksitet med mange forskellige parter og interessenter, og du formår at sætte din ind i forskellige problemstillinger.
 • Har forståelse for at være en del af et børne- og ungeområde, hvor ledere og medarbejdere skal mærke, at løsningerne forløber så gnidningsfrit som muligt, at sikkerheden er i top og hvor data let kan tilgås og fungere stabilt, så fagpersonalet kan koncentrere sig om kerneopgaven.
 • Har et godt blik for samarbejdet til fagafdelingerne, og formår at omsætte faglige input til gode løsninger.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende stilling med gode personlige udviklingsmuligheder.
 • En faglig, ambitiøs arbejdsplads.
 • Mangeartede og varierende opgaver, der løses sammen med en bred vifte af kolleger og samarbejdspartnere.
 • Gode kolleger med højt engagement.

Hvem er vi?

Børne- og Ungeområdets forvaltning er organiseret med tre fagafdelinger: Dagtilbudsafdelingen, skoleafdelingen og familieafdelingen samt et tværgående ledelsessekretariat, hvor stillingen er placeret. Ledelsessekretariatet på børne- og ungeområdet varetager tværgående sekretariatsopgaver, ledelsesunderstøttelse, udvalgsbetjening, it, GDPR og digitalisering.

Med en ny organisationstilpasning vil ledelsessekretariatet på børne- og ungeområdet, som stillingen er placeret i, bestå af i alt 14 medarbejdere. En sekretariatschef, to administrative medarbejdere, en it- og administrativ medarbejder, to it- og digitaliseringsmedarbejdere samt otte akademiske fuldmægtige/ konsulenter, der primært arbejder med ledelses- og politisk betjening, driftsopgaver, tværgående projekter samt udviklingsprojekter og implementering af politiske beslutninger.

Vi er et travlt og engageret sekretariat, der samarbejder bredt med respekt for forskellige fagligheder. Vi har en uformel omgangstone med højt til loftet.

Yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af individuelle tillæg.

Send din ansøgning, CV og eventuelle bilag, via Frederiksberg Kommunes hjemmeside, senest mandag den 13. december 2021. 1. samtaler forventes afholdt den 16.-17. december 2021 og 2. samtaler forventes afholdt tirsdag den 21. december 2021. Forventet tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. februar 2022.

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Pernille Skafte på telefon 2898 0059 eller e-mail pesk03@frederiksberg.dk.

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.