Jobbet "IT-datatekniker ved Electronic Warfare kompagniet, 1 Isrbtn Fredericia" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for informationsteknologi? Er du serviceminded, ansvarsbevist og fleksibel?
Så er det måske dig, vi søger som IT-datateknikker.

Om os
Electronic Warfare Kompagniets opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elementer. Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.

Om stillingen
Som IT-datatekniker ved EWKMP vil din primære opgave være at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på enhedens serverløsninger og LAN- og WAN-netværk. Du vil ligeledes blive inddraget i Udvikling og design af enhedens IT-systemer.

Du vil få til opgave at klargøre, opstille og drifte administrative og operative IT-systemer i den hjemlige struktur, under øvelser og i internationale missioner.

Herunder skal du varetage opgaveløsninger som 2. og 3. level support på operative systemer, der vil bestå i at identificere og udbedre fejl i samarbejde med EWKMP andre specialister.

Opgaveløsningen foregår i mindre specialeopdelte grupper (SERVER, NETVÆRK og fremskudt CIS). Uanset speciale, så er den enkelte medarbejders engagement en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.

Tonen er uformel og atmosfæren er præget af den seriøsitet, som det kræves af en god kollega, men samtidig foregår det med højt humør, rummelighed og plads til forskelligheder.

I perioder optjenes en del merarbejde, men generelt er der gode muligheder for efterfølgende afvikling.
Der vil være rig mulighed for kompetenceudvikling i stillingen, idet vi hele tiden forsøger at opretholde et højt fagligt niveau, har fokus på vedligeholdende uddannelse og samtidig vil være på forkant med nyeste teknologier inden for IT.

Om dig
Du er konstabel/overkonstabel med en faglig uddannelse som IT-datatekniker eller tilsvarende civil uddannelse. Hvis du ikke allerede er IT-datatekniker skal du være forberedt på at gennemgå uddannelsen på baggrund af en uddannelsesaftale, der vil blive udfærdiget i forbindelse med din ansættelse.

På baggrund af dit speciale inden for IT-infrastruktur og din interesse generelt, så vil du skulle beskæftige dig med enten serverløsninger eller LAN- og WAN-netværk.

Vi har en omskiftelig hverdag. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen samt udviser parathed til at gøre tingene på nye måder.

Derudover er du selvstændig og kan aktivt tage del i din personlige og faglige udvikling. Vi forventer tillige, at du opsøger nyeste viden og dygtiggør dig inden for dit speciale samt, at du uopfordret kan igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS/YHM – COSMIC TOP SECRET/Yderst hemmeligt.

Du skal kunne godkendes i sundhedstriaden (både nationalt og til internationale operationer).

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested er Fredericia.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
Kontakt og ansøgning
For yderligere informationer om stillingen kontaktes SF/VEDL EWKMP kontaktes på tlf: 50897690; mail: EFR-1B-202A@fiin.dk. Alternativt kontaktes CH/EWKMP på tlf: 72829500; mail: EFR-1B-200A.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 53 32 eller mail FPS-AMJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. juli 2022 og samtaler gennemføres løbende. Ansættelse hurtigst mulig, efter aftale med afgivende enhed.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Efterretningsregimentet
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne med EWKMP i Fredericia og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder