Jobbet "IT-ansvarlig til styring af drift, vedligehold og udvikling af it-løsninger i Forsvaret" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Forsvarsministeriets Koncern IT (KAKI) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger en medarbejder, som kan hjælpe Forsvaret med at styre og drive it-løsninger. Vi søger en kandidat, der har interesse i og erfaring med drift, vedligehold og udvikling af IT, understøttelse af forretningsprocesser og kontrakt- og leverandørstyring med tilhørende økonomi.

Stillingen er placeret i Forretningsområde Digitalisering i ledelsessektionen, DTL. Sektionen har ansvaret for kontrakt- og økonomistyring, konkurrenceudsættelser, ledelsesrapportering og forvaltning af et antal IT-serviceudvalg.

Som IT-ansvarlig bliver du ansvarlig for at være brobygger mellem Forsvarets myndigheder, Koncern IT og/eller eksterne it-leverandører i den løbende it-drift og ifm. nye it-anskaffelser.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med sektionens andre IT-ansvarlige som samlet dækker et bredt udvalg af it-løsninger. Til at begynde med skal du etablere et nyt IT-serviceudvalg med Beredskabsstyrelsen, som bl.a. skal omfatte en ny it-løsning for Mobilbase-ret varsling, men du vil også blive ansvarlig for andre it-løsninger på andre myndighedsområder som f.eks. Sundheds-IT.

Om stillingen
Du bliver ansvarlig for:

 • Dialog med Forsvarets myndigheder om drift, vedligehold og udvikling af it-løsninger, og i nogle tilfælde dialog med eksterne it-leverandører
 • Koordination af håndtering af ændringsønsker og hændelser
 • Koordination af udarbejdelse af service level agreements og databehandleraftaler sammen med kundens forretningsansvarlige
 • Sikring af overholdelse af it-løsningers sikkerhed, f.eks. ift. persondata
 • Leverandør-, kontrakt- og økonomistyring på it-kontrakter
 • Møder i IT-serviceudvalg og diverse ledelsesrapportering
 • Input til konkurrenceudsættelser af it-løsninger ved kontraktophør

Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en sund balance mellem familieliv og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer løbende individuelle kompetenceudvikling højt.

Du får en spændende stilling med faglige udfordringer og gode muligheder for indflydelse. Stillingen er samtidig et springbræt ind i en organisation med mange spændende karrieremuligheder.

Du får en unik chance for at afprøve og udvikle dine kompetencer inden for strategisk opgaveledelse og projektstyring. Din arbejdsplads er p.t. i Hvidovre.

Om dig
Vi søger en medarbejder med følgende profil:

 • Du har erfaring med it og styring
 • Du er vedholdende, struktureret og holder fast i opgaven for at sikre fremdrift
 • Du er god til at kommunikere og skabe gode relationer mellem Forsvarets forskellige interessenter i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, it og jura
 • Du er proaktiv, opsøgende og løsningsorienteret
 • Er en helhedsorienteret holdspiller, forandringsparat og kan lide at skabe resultater.

Det er et plus, hvis du også har kendskab til Forsvaret, offentlige it-udbud og/eller kontraktstyring. Du trives med, at interagere med medarbejdere og chefer på alle niveauer i en politisk styret organisation.

Du har f.eks. en it-teknisk uddannelse, en akademisk baggrund eller er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin I eller tilsvarende med relevant erfaring f.eks. fra operative stabe, it og/eller projektarbejde. Alternativt lignende erfaring fra andre statslige myndigheder og/eller privat virksomhed.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået civilt såvel som militær.

Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Ansættelsesniveauet tilpasses i forhold til din uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er en fastansættelse med tiltrædelse hurtigst muligt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Peter Jynberg Haas, på telefon 30 63 35 32.

Ansøgningsfristen er søndag den 14. august 2022. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket "Ansøg". Venligst vedhæft din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.