Jobbet "Institutleder ved Niels Bohr Institutet (NBI)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

NBI bedriver forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau inden for de fysiske fag. Instituttet har i de seneste år været inde i en positiv udvikling med stigende bevillinger fra eksterne fonde, ikke mindst indenfor kvanteteknologier, og et stigende studenteroptag. Vores studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere er kilden til vores succes og samtidig vores bedste ambassadører. Vores ambition er et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø og vi arbejder på at sikre en god balance mellem arbejde og privatliv. Vi vil have, at NBI skal være et sted, hvor folk er stolte af og glade for at arbejdeog studere og som man prioriterer at samarbejde med.

Institutlederens ansvarsområder og opgaver
Institutlederen refererer til dekanen for SCIENCE og

 • er ansvarlig for at lede og udvikle NBI så den nuværende positive udvikling videreføres. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med viceinstitutledere for forskning og undervisning samt administrationschefen og sammen med sektionslederne og med inddragelse af
  instituttets øvrige medarbejdere
 • leder instituttet i overensstemmelse med stedets ånd, står vagt om den akademiske frihed og arbejder for at fastholde instituttets ledende position både nationalt og internationalt
 • driver med udgangspunkt i sin vision og i samarbejde med medarbejderne instituttets forsknings- og undervisningsstrategiske udvikling og bidrager samtidig til implementeringen af KU’s politikker og strategi via mål- og handleplaner
 • åbner døre, skaber netværk og repræsenterer instituttet i en lang række sammenhænge på fakultetet såvel som nationalt og internationalt og synliggør værdien af
  instituttets forskning og uddannelse
 • indgår sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og øvrige institutledere i SCIENCE Ledelsesteam
 • er – understøttet af instituttets administrationschef – ansvarlig for instituttets budget og ressourcefordeling og for at understøtte initiativer i forhold til tiltrækning af ekstern finansiering nationalt og internationalt
 • har det overordnede personaleansvar for instituttets medarbejdere og deres faglige
  udvikling og skal arbejde for et attraktivt arbejds-, forsknings- og uddannelsesmiljø præget af mangfoldighed, kønsbalance, diversitet og inklusion gennem åben og tillidsfuld dialog med ansatte og studerende
 • vil have det overordnede ansvar for instituttets indflytning i Niels Bohr Bygningen, som forventes at finde sted i løbet af de kommende år.

Den ideelle profil
Vi søger en institutleder, der med sine erfaringer og visioner for instituttet som helhed, kan genkende sig selv i en delmængde af de følgende punkter. Kandidaten:

 • er interesseret i ledelse og organisation og har gerne taget en lederuddannelse
 • har succesfuld erfaring som forsknings- og personaleleder i en større enhed og har
  derigennem opnået en god organisationsforståelse
 • er en dokumenteret erfaren og internationalt anerkendt forsker på minimum lektorniveau inden for et af instituttets fagområder
 • har dokumenteret erfaring som succesfuld underviser på universitetsniveau og har bidraget til udvikling af universitetsuddannelse
 • har stærke analytiske evner, erfaring med forhandling og med økonomisk styring af større enheder
 • er god til at kommunikere visioner, værdier og holdninger og til at implementere trufne beslutninger ved at inddrage ansatte og studerende proaktivt i udviklingen af et samlet institut
 • trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, innovation, formidling, ledelse og administration og har blik for værdien af den faglige bredde, som instituttet spænder over
 • har et stærkt netværk og brænder for at udvikle instituttet, fagmiljøerne og uddannelserne
  i samspil med det omgivende samfund og skabe resultater på tværs af institutter, fakulteter og universiteter
 • har opnået gode resultater med tiltrækning af ekstern finansiering fra både nationale og
  internationale bevillingsgivere
 • har indsigt i den kompleksitet, der ligger i at flytte og etablere laboratorier
 • behersker engelsk og dansk/skandinavisk på højt niveau.
 • er synlig, empatisk, engageret og imødekommende, og med høj integritet og en transparent ledelsesstil.

Til stillingen er udarbejdet en uddybende job- og personprofil, hvor du kan læse mere om organisationen, opgaverne og rekrutteringsprocessen. Har du yderligere spørgsmål, kan du fortroligt henvende dig til dekan Katrine Krogh Andersen på tlf. 35 33 20 10.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen som institutleder sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.

For eksterne ansøgere kan der stilles krav om faglig bedømmelse efter universiteternes ansæt-telsesbekendtgørelse. Omfanget af eventuelle forsknings- og undervisningsaktiviteter forhandles og aftales med dekanen.

Ansøgning
Ansøgning uploades via KUs jobportal senest den 8. oktober 2023. Klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget.

Ansøgningen skal indeholde dit CV og en redegørelse på engelsk (max. tre sider) for din vision for instituttet herunder de vigtigste elementer i en strategi for instituttets udvikling og for ledelsesopgavens varetagelse.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.