Jobbet "Institutleder ved Institut for Matematik og Datalogi" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om instituttet
Vi har som målsætning at give samfundet den højeste kvalitet af forskning, uddannelse og formidling inden for matematik, anvendt matematik, datalogi og fagdidaktik. Vi uddanner vores studerende til efterspurgte medarbejdere i private og offentlige virksomheder samt i videns- og forskningsinstitutioner, og vi vægter samarbejdet med det omkringliggende samfund højt.

Du bliver leder af et institut med ca. 75 ansatte, ca. 600 studerende og en omsætning på knap kr. 53 mio.. Medarbejderne på Institut for Matematik og Datalogi er højt specialiserede inden for hver deres felt. Instituttet består af de fem sektioner: Algoritmer, Analyse, Beregningsmæssig videnskab, Concurrency & Logik og Data Science & Statistik. Instituttets forskere skaber blandt andet ny viden om algoritmer, diskret gitterfeltteori, optimering, analyse, numerisk analyse, dataanalyse, statistik og meget mere, og vi samarbejder med andre faggrupper på SDU og med forskere i hele verden om både grundforskning og anvendt forskning.

Instituttet indeholder desuden Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, der sammen med regionale partnere udvikler efter- og videreuddannelse for lærere. Instituttet huser også SDU eScience Center, som udvikler og driver moderne cloud-teknologi og supercomputeren ABACUS.

Instituttet udbyder uddannelser i matematik, datalogi, anvendt matematik og matematik-økonomi samt en kandidatuddannelse i Data Science. Instituttet udbyder desuden to Masteruddannelser: Master i Naturfagsundervisning og Master i Matematik.

Instituttet er kendt for at have et godt studiemiljø med mange faciliteter. Vores studerende er meget værdifulde for os, og vi interesserer os både for deres trivsel under studierne og for deres sociale liv og deres fremtid. Instituttet lægger vægt på samarbejde på tværs af fagmiljøer, og hjælpsomme kolleger og et godt arbejdsmiljø prioriteres højt.

Om stillingen
Institutlederens primære opgaver vil være at:

 • Varetage den daglige ledelse af instituttet, herunder i samarbejde med forskningsledere at fastholde og videreudvikle et stimulerende miljø for medarbejdere og studerende og planlægge og fordele arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
 • Varetage ansvaret for instituttets økonomi, herunder at disponere virkemidler i form af personale, drift og anskaffelser i forhold til de samlede økonomiske rammer for instituttet samt tiltrækning af eksterne midler
 • Udforme instituttets overordnede mål for forskning i samarbejde med forskningsledere og under hensyn til universitetets strategiske rammekontrakt, det strategiske fokus for universitetet og fakultetet og instituttets forskningsstrategi
 • Varetage ansvaret for instituttets undervisning og udvikling heraf i samarbejde med instituttets medarbejdere
 • Sikre kontakt til relevante aktører (lokalt erhvervsliv, myndigheder m.m.) samt sikre forskningsformidling og vidensspredning
 • Bidrage til en stærk profilering af Syddansk Universitet
 • Deltage i fakultetets ledelsesgruppe sammen med de øvrige institutledere, sekretariatschefen, prodekanen for uddannelse og dekanen, og herunder udarbejde, virkeliggøre og følge op på fakultetets strategier for forskning, uddannelse samt ledelse og samarbejde .

Hvem vi leder efter

 • Du har ledelseserfaring og har en god sans for, gennem motivation og krav til den enkelte, at lede mennesker, der er fremragende specialister på deres felt. 
 • Du har et dybtgående indblik i og forståelse for et universitets indre liv og dets samspil med omverdenen og kan integrere de mange modsatrettede krav og forventninger i en konstruktiv ledelsesproces.
 • Du har øje for den økonomiske og administrative opgave samt kendskab til universitetsadministration (regler/rutiner/procedurer).
 • Du har dit faglige ståsted inden for instituttets fagområder samt erfaring med og indsigt i universitetsuddannelse. 
 • Du har en naturvidenskabelig uddannelse, en anerkendt forskningsmæssig baggrund samt dokumenteret indsigt i undervisning.
 • Du har som minimum et seksårigt perspektiv på dine fremtidige ledelsesopgaver på SDU.

Om ansættelsen og processen
Stillingen åremålsbesættes med tiltrædelse 1. juni 2020 på overenskomstmæssige vilkår, evt. med en tilbagetrædelsesordning og en ordning for (begrænset) forskningstid. Lønnen forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og erfaring.

Samtaler til stillingen forventes at blive fredag den 20. marts, fredag den 27. marts (testsamtale) og tirsdag den 31. marts 2020.

Du kan læse mere om SDU og fakultetet på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos dekan Marianne Holmer på tlf. 6011 2605.

Test bruges i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Ansøgningen skal indeholde et fuldt CV samt inkludere en kort plan der præsenterer ansøgerens visioner for instituttets udvikling i perioden 2020-2026.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. marts 2020.

SDU er et internationalt orienteret universitet med fokus på de studerende. Universitetet er kendetegnet ved at have en høj grad af tværfaglighed med fælles uddannelses- og forskningsaktiviteter.

SDU har fem fakulteter og campusser i Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse, København og Sønderborg. Universitetet har ca. 28.000 studerende, en omsætning på ca. kr. 3,2 mia. og ca. 4.000 medarbejdere.

Med base i Odense tilbyder det Naturvidenskabelige Fakultet et moderne, inkluderende, internationalt og interdisciplinært arbejdsmiljø med state-of-the-art faciliteter og stærke traditioner for samarbejde på tværs af institutter og fakulteter, med professionshøjskoler og gymnasier, kommuner og industrier i regionen. Fakultetet har ca. 250 videnskabelige medarbejdere, ca. 150 ph.d.-studerende, ca. 140 teknisk/administrative medarbejdere og ca. 2.100 studerende, heraf ca. 150 internationale studerende. Udenlandske medarbejdere udgør ca. halvdelen af det videnskabelige personale. Fakultetets undervisning og forskning er organiseret i fire institutter og er lokaliseret på Campus Odense. Se fakultetets hjemmeside.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder