Jobbet "Institutdirektør" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Institutdirektør til DTU Energi

DTU søger en visionær og fagligt kompetent institutdirektør til Institut for Energikonvertering og ‐lagring (DTU Energi).
DTU Energi er et DTU institut, som på højeste internationale niveau arbejder med national og international forskning indenfor materialer, komponenter og enheder til bæredygtige energiteknologier. Forskningen foregår i tæt samarbejde med universiteter, forskningscentre og industrier i og uden for Danmark.

Instituttets aktiviteter inden for forskning, undervisning, innovation og rådgivning er fokuseret om temaer som energilagring, elektrolyse, brændselsceller, batterier, gas separation og lagring, solceller, magneter og termisk energilagring. På instituttet er der især stærke kompetencer inden for atomistisk og kontinuum modelleringsmetoder, elektrokemi og elektrokemiske materialer, funktionelle oxider, faststofkemi, og strukturel karakterisering.

En stor del af instituttets forskning udføres i tæt samarbejde med industrien og internationale forskningsinstitutioner for at sikre forskning og uddannelse på højeste internationale niveau. Forskningen er især støttet af nationale og europæiske konkurrenceudsatte forskningsmidler. DTU Energi er stærkt involveret i etableringen af et Nationalt center for Energilagring.

Jobbeskrivelse
Institutdirektøren har som primær opgave ansvaret for instituttets udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har institutdirektøren ansvaret for den daglige ledelse, herunder at støtte medarbejderne og deres kompetenceudvikling på et eliteuniversitet. Dette omfatter rekruttering og bemanding af centrale forskerstillinger, udvikling af dygtige og ambitiøse forskningstalenter og fortsat bidrag til sikring af den nødvendige finansiering og forskningsbevillinger. Endelig har institutdirektøren det økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Instituttets totale omsætning beløber sig til ca. 180 mio. kr. årligt, hvor knap halvdelen af midlerne kommer fra eksterne kilder.

DTU lægger stor vægt på det interne samarbejde på tværs af universitetet samt på etablering af strategiske forskningssamarbejder nationalt og internationalt. Udvikling og støtte af disse samarbejder er væsentlige fokusområder for institutdirektøren. Derudover forventes institutdirektøren at engagere forskningsmedarbejderne og sammen med dem skabe et miljø præget af motivation, samarbejde og ejerskab.

Internt er institutdirektøren en del af DTU’s direktørkreds, som tæller DTU’s direktion, underdirektører og alle institutdirektører. Institutdirektøren refererer til DTU’s rektor. Instituttet har 7 sektioner og sektionsledere, som referer direkte til institutdirektøren, mens det administrative og tekniske personale samt laboranter er samlet i 4 teams under ledelse af viceinstitutdirektøren. Instituttet har en matrixstruktur, med nærtliggende faglige kompetencer organiseret inden for hver sektion, og med teknologispor på tværs af sektionerne, hver forankret hos en faglig stærk teknologisporskoordinator, som referer til institutdirektøren

Der er ca. 220 ansatte på instituttet, med arbejdssted på Lyngby eller Risø Campus. I slutningen af 2019  samles alle instituttets aktiviteter i nyindrettede faciliteter på DTU Lyngby Campus.

Kvalifikationer
Ansøgere til stillingen som institutdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor et eller flere af instituttets indsatsområder. Det forventes, at du har demonstreret ledelseserfaring og kan skabe sammenhængskraft internt i organisationen - og på tværs af DTU. At du kan se nye muligheder, inspirere og sætte retning, samtidig med, at du på balanceret vis, skaber rum til ledelse på instituttet.

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende karakteristika:

  • Indgående kendskab til det danske universitets- og forskningsmiljø
  • Indgående kendskab til DTU Energis forskningsområder samt til teknologiernes anvendelsesområder
  • Faglig forankring i forskningen, gerne med forskning inden for et - eller flere af de ovenfor nævnte temaer som kompetenceområde
  • Erfaring med ledelse i et videnskabeligt miljø med et akademisk værdigrundlag - og med et veludviklet etisk kompas, hvor også den menneskelige/sociale dimension er vigtig
  • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet - og hvor der også bliver truffet de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger
  • Resultatorienteret og transparent lederstil med fokus på samarbejde, kommunikation og uddelegering - og hvor der er en god balance mellem rammer og frihed til at udfylde dem
  • Et stort og aktivt fagligt netværk i Danmark og internationalt
  • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering
  • Stærke kommunikative kompetencer og evne til at ”sælge billetter” udadtil

Som leder forventes det, at du er empatisk, tilgængelig og evner at skabe en passende involvering med en balanceret opmærksomhed på selvledelse. Du skal leve op til universitets ledelsesgrundlag og dermed sikrer medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have et godt blik for at kæde samfundets udfordringer sammen med instituttets forskningsområder.

Vi tilbyder vi dig
Vi tilbyder en udfordrende stilling på et internationalt anerkendt universitet med et professionelt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling i jobbet. DTU Energi er en spændende arbejdsplads med en uformel og åben omgangstone.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet, at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's Lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til ”cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne” samt AC overenskomsten.

Kontaktoplysninger
Ønsker du yderligere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte rektor Anders Bjarklev, 4525 1000.

Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk.

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 22. august 2019. Søg stillingen ved at klikke 'Ansøg'. Husk at vedhæfte ansøgning og CV.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.